WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на културата ИЗПЪЛНИТЕЛ: Дружество по ЗЗД Консорциум „ОПЕРА” ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО: РД11-02-27/03.05.2012 г. за извършване на строително-монтажни и ...»

РЕФЕРЕНЦИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на културата

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Дружество по ЗЗД Консорциум „ОПЕРА”

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО: РД11-02-27/03.05.2012 г. за извършване на строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи по „Модернизация на основна сцена на драматичен театър ‘Стоян Бъчваров’ – Варна”.

СТОЙНОСТ: 2 654 000,00 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди) лева без включен ДДС

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 03.05.2012 г. – 22.10.2012 г.

ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА: 22.10.2012 г.

Настоящата референция се издава на „Лъки 2006“ ООД, гр. Варна, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148023668, като съдружник в Дружество по ЗЗД „ОПЕРА”, във връзка със сключен между Обединението и Възложителя – Министерство на културата – Договор за строителство РД11-02-27/03.05.2012 г. за извършване на строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи по „Модернизация на основна сцена на драматичен театър ‘Стоян Бъчваров’ – Варна”. Стойността на изпълнените от „Лъки 2006“ ООД строително-монтажни работи по обекта е 503 552.12 лв.

Изразяваме безпорното си удовлетворение от качеството и коректността на компанията.Фирмата отговори на нашите очаквания, реагира гъвкаво при изпълнението на договора. Компанията разполага с висококвалифициран изпълнителен персонал и компетентно техническо ръководство и изпълни задълженията си съвестно, професионално, в съответствие с нормативните изисквания и в срок. Няма допуснати нарушения в процеса на съвместната ни работа. Надяваме се в бъдеще да продължим да осъществяваме съвместни проекти.

Извършени бяха:

Ремонт сцена и оркестрина

Стационарна носеща конструкция

Демонтаж съществуваща метална конструкция, армировъчни, кофражни и бетонови работи, изработка и монтаж на нова метална конструкция за подвижна сцена и оркестрина.

Акустична облицовка на сцена и оркестрина

Демонтаж дървена подова настилка на главна сцена и оркестрината; Доставка и монтаж дървена подова настилка; импрегнация ново дюшеме от ела с d=4см, вкл. гредоред с укрепване върху метална и бетонова основа и допълнителна мет. конструкция

Мобилна акустична кутия

Изработка и доставка на нова акустична кутия

Ремонт на зрителна зала

Корекция редовете на I и II балкон. Демонтаж стара метална конструкция, подови настилки, столове и вентилационни решетки. Изработка и монтаж на нова метална конструкция, доставка и монтаж на нова подова настилка – паркет, включително подпаркетни облицовки с технически шперплат и пожароустойчив гипсокартон. Доставка и монтаж нови месингови шини и вентилационни решетки. Боядисване дъна и чела на балкони. Нов цокъл партер, І и ІІ балкон. Циклене, фугиране, лакиране с междинно шлайфане на стар паркет. Метални парапети ІІ балкон в часта ложи и около стъпала върху амфитеатрален подиум.

Акустика и изисквания по ПАБ

Доставка и монтаж негорим плат тип тревира CS за акустични табли от ПДЧ и за задни стени на партер,І -ви и ІІ-ри балкон. Възтановяване тапицерии по парапети с трудногорими естествени материали. Демонтаж, изработка и монтаж на пожароустойчиви врати кабини. Подмяна брави врати по пътя за евакуация с тип "антипаник". Доставка и монтаж на акустични табли от ПДЧ чрез поставяне на основа от чамова дървесина и дистанциращи детайли за закрепване и тапицерия от негорим плат XTRENTO / 7B30 ROSE 561 вкл. вата под таблите и месингови лайсни.

Хидроизолация покрив помещение трансформатори

Демонтаж стари мозаечни плочки. Армирана бетонова настилка 8 см. Армирани мрежи ф 8. Хидроизолация и направа нова настилка. Ремонт бордове - очукване, кофраж, мозайка

Ремонт на клон от канализацията – II сутерен

Разбиване на бетонова настилка. Демонтаж каменинови тръби и части. Полагане РVС ф 160 и части. Направа ревизионни части с капаци. Възстановяване на бетонова настилка В 15. Доставка и монтаж маслоуловител. Почистване боклуци, старо оборудване и др.

Ремонт обслужващи помещения и коридори на партер, първо и второ ниво

Демонтаж мокет и балатум,почистване и пренос отпадъци. Демонтаж стари тапети Шпакловка с теракол по подове. Мовелитова шпакловка под. Монтаж нов мокет + первази. Монтаж нов балатум+первази. Гипсови кърпежи по стени и тавани. Латекс по стени и тавани + грундиране. Монтаж нови тапети.

Фоайета, коридори, гардеробни, входни антрета, стълбища

Почистване мрамор фоайета, стълбища, парапети, площадки. Демонтаж балатум и первази + почистване и пренос отпадъци -гардероб, бюфет,склад и др. Демонтаж мокет галерия,ложи. Мовелитова шпакловка под. Монтаж нов балатум+первази. Монтаж нов мокет + первази. Гипсови кърпежи по стени и тавани. Латекс по стени и тавани. Ремонт, почистване, боядисване на метални и дървени предпазни решетки на радиатори.

РЕМОНТ ПО САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

Демонтаж фаянс и теракот. Шпакловка с теракол по стени. Монтаж нов фаянс и теракот. Изкърпване вътрешна мазилка по стени. Латекс – боролекс по стени и тавани. Нова водопроводна инсталация. Демонтаж санитарни прибори и монтаж на нови – WC, мивки, батерии, душ батерия, подови сифони. Нови огледала санитарни възли.

БЛАЖНО БОЯДИСВАНЕ

Вътрешни врати дървени и метални

СКЕЛЕ

Вътрешно скеле за ремонтни работи. Почистване пренос и извозване на отпадъци и такса смет

РЕМОНТ ПОКРИВ – ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ:

Частична обшивка покрив с медна ламарина. Ремонт водосточни тръби и кривки /при снаждане медни с поцинковани тръби/.

НАПРАВА РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ и ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ИНВАЛИДИ

Демонтаж стари прозорци. Просичане отвор под прозорци. Оформяне отвори около прозорци и врати. Подмазване и обръщане след монтаж на врата и прозорци. Рампа: изкоп, кофраж, арматура, бетон. Демонтаж мивки,тоалетни седала,врати и др. Демонтаж фаянс, теракоти ВиК инсталация. Просичане отвор за Врата 100/210, тухлена зидария, нова водопроводна инсталация. Мазилка по стени и замазка по подове. Нови вътрешни врати. Монтаж нов фаянс и теракот. Д-ка и м-ж нов тоалетен инвалиден стол, тоалетно седало, тоалетни мивки, нови писоари, нови смес.батерии. Д-ка и м-ж парапет за рампа. Настилка и облицовка рампа сив гранит. Гипсова шпакловка по стени и тавани. Латекс по стени и тавани.

Ремонт на фасадата

Подпрозоречни первази от пластифицирана ламарина / цвят кафяв/.

31.10.2012г. Директор: Даниела Димова

гр.Варна Драматичен театър „СтоянБъчваров“Похожие работы:

«БРИФ Разработка фирменного стиля компании _ № Вопросы Ответы Маркетинговая составляющая1. Сфера деятельности компании: 2. Краткая информация о компании: Сфера деятельности Количество сотрудников Преимущества перед конкурентамиПредла...»

«Содержание I. Общие сведения. II. Планы-схемы образовательного учреждения.1. План-схема района расположения образовательного учреждения и путей движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся);2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образ...»

«СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Правительства Иркутской области _ Р.Н. Болотов ОТЧЕТ о результатах деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области за 2015 год Ирк...»

«Организации, проводящие специальную оценку условий труда в г. Якутск № Наименование организации руководительадресТелефон эл. почта 1 ООО "Аттестация рабочих мест по условиям труда (ООО "АРМУТ")" Директор Саввин Егор Алек...»

«"Утверждаю" Директор ГАОУ СПО МО "Колледж "Угреша" _Б.М.Балоян"_"_2014 г. Концепция воспитательной деятельности в ГАОУ СПО МО "Колледж "Угреша" на 2014 -2018 гг. СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение  2. Цель воспитательной деятельности в ГАОУ СПО МО "Коллед...»

«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ Территория благоустроена: оборудованы дорожки для прогулок, установлены скамейки и беседки для отдыха пожилых людей, спортивная площадка с тренажерным комплексом для занятий, имеются садовые насаждения. Комплекс зданий: кирпичный...»

«http://zonawar.ru/vt.html Военный жаргон. Словесные названия Российского вооружения. А Абаим-Абанат — штурмовой разградительно-заградительный спецавтомобиль Абакан — 5,45-мм автомат АН-94 (6П33...»

«УТВЕРЖДЕНА Приказом ГБУ РА "КЦСОН по Шовгеновскому району" от 01.06.2016г. №13а Инструкция о порядке изготовления, хранения, использования, уничтожения печатей и штампов в государственном бюджетном учреждении Республики...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.