WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ КОНСПЕКТ по физиология за студенти, специалност „Акушерка“ с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ 2014-2015 година Хомеостаза и адаптация. Регулация на физиологични ...»

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

КОНСПЕКТ

по физиология за студенти, специалност „Акушерка“

с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

2014-2015 година

Хомеостаза и адаптация. Регулация на физиологични функции – общи принципи и механизми на регулация.

Физиология на възбудимите тъкани – мембранен и акционен потенциал.

Синапси – видове. Медиатори – видове, механизъм на действие.

Напречно-набраздени мускули – свойства. Мускулно съкращение – механизъм, видове.

Гладки мускули – особености и видове; фактори, повлияващи възбуждането и съкратителната активност.

Физиологични свойства на миокарда.

ЕКГ - генериране, регистрация, елементи, клинично значение.

Сърдечен цикъл. Сърдечни тонове. ФКГ.

Регулация на сърдечната дейност.

Физиологична роля на кръвоносните съдове. Хемодинамика – фактори, обуславящи движението на кръвта в съдовата система.

Артериално кръвно налягане – фактори, измерване. Артериален пулс.

Регулация на съдовия тонус.

Регулация на артериалното налягане и функциите на сърдечно-съдовата система.

Кръв – функции, обем, състав.

Кръвна плазма – състав. Функции на плазмените белтъци.

Еритроцити – брой, функции. Хематокрит. Хемоглобин – видове, функции, съединения.

Левкоцити: брой, видове, левкоцитна формула; функции; левкоцити и имунитет.

Кръвоспиране – фази, значение. Тромбоцити – брой, функции.

Кръвосъсирване – фактори, етапи. Фибринолиза. Противосъсирващи механизми.

Кръвни групи и принципи на кръвопреливане.

Дишане – механика на дишането. Еластичност и разтегливост на белите дробове.

Обеми и капацитети на белите дробове – определяне. Вентилационни показатели.

Газова обмяна в белите дробове и тъканите и транспорт на O2 и CO2 в кръвта.

Регулация на дишането – химична и нервно-рефлексна. Продишване на новороденото.

Отделителни функции. Физиология на бъбреците: основни процеси на уринообразуването.

Регулация на бъбречните функции. Ендокринна функция на бъбрека.

Урина – обем, състав. Микция.

Телесни течности – обем, разпределение, състав. Воден и електролитен баланс – регулация.

Алкално-киселинно равновесие – регулация, показатели, алкалоза и ацидоза.

Обща характеристика на функциите на храносмилателната система. Двигателна функция на храносмилателния тракт.

Секреторна функция на храносмилателната система.

Хидролиза на хранителните вещества и резорбционна функция на храносмилателния тракт.

Черен дроб – функции.

Витамини – видове, значение. Хипо- и авитаминоза.

Обмяна на белтъци, въглехидрати и масти. Регулация.

Обмяна на енергията. Терморегулация – значение, механизми.

Физиология на кожата.

Ендокринна система. Хормони – видове, механизъм на действие.

Хипоталамо-неврохипофизна система – хормони и техните ефекти.

Аденохипофиза – хормони, ефекти, регулация на секрецията.

Надбъбречни хормони – функции. Общ адаптационен синдром.

Щитовидна жлеза – йодсъдържащи хормони, функции.

Хормони, участващи в регулацията на калциево-фосфорната обмяна – паратхормон, тиреокалцитонин, витамин D.

Ендокринен панкреас – хормони, функции. Регулация на кръвнозахарното ниво.

Репродуктивна и ендокринна функция на мъжките полови жлези. Регулация. Сексуално поведение при мъжа.

Репродуктивна и ендокринна функция на яйчниците. Регулация. Менопауза. Сексуално поведение при жената.

Хормонална регулация на бременността, раждането и лактацията. Ендокринна функция на плацентата.

Общ преглед на функциите на нервната система. Функционални свойства на невроните и глиалните клетки. Рефлексна дейност на нервната система.

Регулация на позата на движенията.

Вегетативна (автономна) нервна система – обща характеристика. Физиологични особености на двата дяла на ВНА. Вегетативни центрове. Вегетативни рефлекси.

Обща структурно-функционална организация на сетивните системи и общи принципи на обработка на сетивната информация.

Соматосензорна система – механорецепторна, температурна и болкова сетивност.

Слухова и вестибуларна сензорни системи.

Зрителна сензорна система.

Вкусова и обонятелна сензорни системи.

Биоелектрична активност на мозъка, ЕКГ – същност, видове, ритъм, диагностично значение.

Бодърстване и сън – механизми, значение.

Обучение и памет – видове, неврофизиологични основи.

Неврофизиологични основи на говора.

Неврофизиологични основи на мотивацията и емоциите.

Физиология на развиващия се организъм: основни закономерности в развитието през антенаталния и неонаталния период.

Изготвил:………………………

Проф. д-р Негрин Негрев, дмнПохожие работы:

«НАУЧНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЗНАНИЕ" II Международный конкурс выпускных квалификационных и курсовых работ "МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ 2017" 15 мая 2017 г. с изданием электронного сборника докладови размещением в РИНЦ КАЗАНЬ, 2017 ЦЕЛЬ КОНКУРСА: развитие творческого потенциала студентов и креативного мышления путем формировани...»

«Вопросы дисциплине "Инженерная геология"1. Инженерная геология, ее содержание, связь с другими науками. Сульфиды. Озерно-гляциальные отложения, их роль в строительстве. Происхождение Солнечной системы и ее возраст. Галоидны...»

«Итоги по государственным закупкам № Наименование закупки Способ Сумма Дата проведения закупки Победители БИН, ИИН, сумма договоров Сумма договора без НДС Сумма НДС Срок исполнения д...»

«ИНСТРУКЦИЯ по техническому освидетельствованию баллонов пропановых бытовых вместимостью до 50 литров ГОСТ 15860-84 и автомобильных до 220 литров1. Общие положения  1.1. Техническое освидетельствование (испытание) баллонов пропанов...»

«Необходимость выполнения проекта определяется проблемами возрождения редкоземельной и скандиевой промышленности в России. В современном мире в соответствии с требованиями научно-технического прогресса сохраняется устойчивый рост потребления редкоземельных элементов и скандия. Уровни потребления РЗЭ и скандия в пр...»

«1.Что должно быть учтено при конструировании машин с точки зрения эргономики? устранение лишних движений работающегоустранение лишних движений машин устранение вибрирующих механизмов устранение шумных механизмов своевременное устранение неполадок...»

«ГОСТ Р 22.7.01-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения ГОСТ Р 22.7.01-99 Группа Т00ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Безопасность в чрезвычайных ситуацияхЕДИНАЯ Д...»

«Приложение 1 к муниципальному Контракту № К18-13 от "21" мая 2013 г ИН 0130300000113000017-0046737-01ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по текущему содержанию территорий общего пользования и земел...»

«тЕМА 13. Планирование материально-технического обеспечения производства13.1. Задачи и содержание плана материально-технического обеспечения производства.13.2. Определение потребности в сырье и материалах, комплектующих изделиях, полуфабрикатах.13.3. Методика планирования потребности в...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.