WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«№ АВТОР ЗАГЛАВИЕ ИЗДАТЕЛСТВО ГОД.НА ИЗД. ISBN БРОЙ 1. Анна СлуцкаМеждусловна фонетика /сандхи/ на българския книжовен език УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2004 9540708821 1 2. Светослав Терзиев ...»

Приложение № 1

Техническа спецификация по обособена позиция № 1. Доставка на литература от български издателства.

№ АВТОР ЗАГЛАВИЕ ИЗДАТЕЛСТВО ГОД.НА ИЗД. ISBN БРОЙ

1. Анна СлуцкаМеждусловна фонетика /сандхи/ на българския книжовен език УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2004 9540708821 1

2. Светослав Терзиев Агенционна журналистика УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2006 9540723485 1

3. Българската журналистика -160 години- минало, настояще и бъдеще УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2006 9540723043 1

4. Андреана Ефтимова Медиен език и стил: теория и съвременни практики УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2014 9789540737188 1

5. Владимир Симеонов ПресжурналистикаУИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2010 9789540730349 1

6. Руселина НицоловаБългарска граматика.МорфологияУИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2008 9789540727387 1

7. Юлияна Стоянова Индивидуални вариации във вербалното развитие УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2009 9789540727745 1

8. Силвия Ботева Метафората и връзката пространство време УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2009 9789540729794 1

9. Георги Герджиков Избрани студии и статии по езикознание УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 978954073828 1

10. И.А. МелчукКурс по обща морфология. Т.1 Увод УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2013 978954072913-8 1

11. Грета Дерменджиева Онлайн журналистика.Медиите в дигиталния свят УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 978954073402-6 1

12. Софроний Врачански – книжовник и политик на Новото време УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2013 5

13. Иванка Мавродиева Реторика и пъблик рилейшънсУИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 978954073539-9 1

14. Илия Илиев Лорд Байрон и Пейо Яворов /Опит за съпоставка УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2012 5

15. Галина Димитрова Прекратяване на осиновяването по българското наследствено право УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2014 1

16. Орлин Борисов и др. Свободи на движение в Европейкия съюз УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2009 1

17. Атанас Семов Система на източниците на правото на ЕС УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2009 978954072943-5 1

18. Ингрид Шикова Политики на Европейския съюз УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2011 9789540732336 1

19. Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2014 9789540737225 1

20. Чавдар Христов Войната на идеите – стратегии, идеи, пропаганда УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2014 1

21. Кирил Нешев Съвременни американски и европейски етициУИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1995 9540705452 1

22. Жан Пол ЖакеИнстуционно право на Европейския съюз УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2008 9789450725215 1

23. Иван Кабаков Право на културно многообразие УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2007 9789540725871 1

24. Чавдар Стоянов Финансирането на тероризма като международно престъпление УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2014 9789540737614 1

25. Чавдар Стоянов Статии: Международно публично и Международно наказателно право УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2013 9789540736075 1

26. Михаил Михайлов Проблеми на съвременното международно право УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2004 9546320315 1

27. Георги Генов Народностна държава и международно право УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2012 9789540733173 1

28. Магда карабеловаПосланик Адам Тарновски и неговото дипломатическо пилигримство УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2014 9789540737362 1

29. Чавдар Стоянов Мерки срещу финансирането на тероризма / международна и национална уредба/ УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2014 9789540736624 1

30. Двувековният път на едно понятие“Балканският полуостров“ /1808-2008 / УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2014 9789540732909 1

31. Петър Делев История на племената в Югозападна Тракия през I хил. пр. Хр. УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2014 1

32. А. Шишков, Н. Витанова Психопатологични и психологични проблеми на абнормното поведение УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2004 95407177Х 1

33. Милена Манова Хиперактивното дете УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2011 9789540732022 2

34. Александър Донков, Матей Матеев Квантова механика УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2010 978954073059-2 1

35. Александър Донков, Стойчо ЯзаджиевЛекции по векторно и тензорно смятане за физици УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2011 978954073156-8 1

36. У.С.С. Уилямс Физика на ядрото и елементарните частици УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2000 9540700591-6 1

37. Георги Киров, Цвета Станимирова Кристалография УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2010 9789540728483 1

38. Валентин Попов Термодинамика и статистическа физика УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2010 9789540730363 1

39. Християн Стоянов Поляризационна оптика УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2012 9789540732978 1

40. Християн Стоянов Лазерни методи за диагностика и контрол УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2010 1

41. Иван Лалов Електричество, магнетизъм, оптика – първото Велико обединение УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2013 978954073472-9 1

42. Величка Машева, Нора ШелудкоСборник задачи по електричество и магнетизъм УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2011 978954073237-4 1

43. Марко Марков Физични величини.Мерни единици и системи. SI УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2008 9789540725758 1

44. Йордан Влахов Математични методи на физиката УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2001 9789540715858 1

45. Пламен ФизиевМатематични методи на физиката. Обикновени диференциални уравнения и вариационно смятане УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2011 9789540731964 1

46. Иван Лалов История на физиката от Възраждането до наши дни УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2011 9789540732602 1

47. Ани Минкова и др. Практикум па атомна и ядрена физика УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2006 05940722810 1

48. Грета Дерменджиева Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2012 9789540734026 1

49. Божидар Ангелов Медийна и комуникативна компетентност УИ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2007 978954072243 1

50. И.Борисова –Кацарова и др. Западна порта на Сердика. Археологически разкопки 2013.

НАИМ при БАН

СУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, Столична община 2013 1

51. Робер Льогро, Бернар ФокрулЗараждането на индивида в изкуството КРАЛИЦА МАБ 2006 9542604777 1

52. Владимир ЖобовЗвуковете в българския език СЕМА РШ 2004 9548021404 1

53. Илияна ГараваловаШколата на натуралната морфология и българската морфологична система СЕМА РШ 2003 9548021315 1

54. Иванка Мавродиева, Йовка ТишеваАкадемичната комуникация СЕМА РШ 2010 9789549590074 1

55. Джинет Сантоу, Марк ЧанелМеждународни делови преговори и етика на бизнес отношенията СОФТПРЕС 2006 9546854395 1

56. Мария Костова Комуникативната граматика: Теоретични и приложни аспекти СТЕНО 2013 9789544496975 1

57. Йордан Коев, Стефан Вачков Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство СТЕНО 2010 9789544495091 1

58. Любомир Георгиев, Недялко Вълканов Финансово посредничество СТЕНО 2012 978554449764-4 10

59. Колектив Проблеми на граматичната система на българския език АИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ“ 1995 9544303502 1

60. Колектив Нови изследвания по генеративен синтаксис на българския език АИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ“ 978654322612-2 1

61. Енциклопедия Българско възраждане.Литература.Периодичен печат.Литературен живот.Културни средища. Т.1 АИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ“ 2014 7

62. Демографската ситуация в районите на депопулацияАИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ“ 1

63. Л. МавродиноваСтенната живопис в България до края на 14 век АИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ 1995 1

64. Балканските войни 1912-1913.Памет и история АИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ 2012 9789543225538 1

65. Имануел Кант Критика на чистия разум АИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ 2013 9789543226924 1

66. Георги МекишевЕлектретиАИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ 2014 9789543227785 1

67. Георги Младенов Електронни и йонни технологии АИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ 2009 9789543223459 1

68. Лозан Спасов, Ганка КамишеваМилко Борисов за себе си и другите за него АИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ 2008 9789543222766 1

69. Крум КоленцовПостижения на приложната физика в БАН АИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ 2010 9789543223541 1

70. Владимир Шкодров Етюди по история на астрономията АИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ 2010 9789543223664 1

71. А. Илиева Теория и анализ на фолклорния танц АИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ 2007 9789543221110 1

72. А. Илиева Народни танци от Средногорието АИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ 1978 1

73. The Roman and late Roman sityАИ“ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ 2002 1

74. Иван Куцаров Теоретична граматика на българския език.МорфологияКОАЛА ПРЕС 2007 9789544233761 1

75. Снежана Попова Радио, публики,стиловеИК „ЛИК“ 2004 9546076600 1

76. Ноам Чомски Студии за езика и философията на ума ИК „ЛИК“ 2012 97895460778063 3

77. Международно правораздаване ИК „ЛИК“ 2004 9547303538 1

78. Василий Кандински За духовното в изкуството ИК „ЛИК“ 2001 9546071420 1

79. Едгар Морен Духът на времето ХРИСТО БОТЕВ 1995 1

80. Георги Калагларски –състав. Регионална журналистика АТЕЛИЕ-89 ВАРНА 2008 9789549580624 1

81. Бил Ковач, Том РоузънстийлЕлементите на жерналистикатаСЛЪНЦЕ 2007 9789547421110 1

82. М.Л.Стайн,Сузан Ф.ПатърноИзкуството на интервюто.Говори направо и слушай внимателно СЛЪНЦЕ 2006 954742095Х 1

83. Данаил Кирилов Данов Информационното радио – поглед отвътре ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИИТЕ 2005 9549396029 1

84. Милена Цветкова Наука със стил ЕНТУСИАСТ 2013 9786190640362 1

85. Милена Цветкова Книгата като медия ЕНТУСИАСТ 2012 978954295868-0 1

86. Щефан Рус-Мол, Иво ИнджевВъведение в журналистиката ИЗТОК-ЗАПАД 2012 978954321991-9

978954321992-6 1

87. Борис Парашкевов Народни етимологии.Думи и имена с вторична семантична и морфологична мотивация ИЗТОК-ЗАПАД 2013 9786191523429 1

88. Максим Стаменов Съдбата на турцизмите в българския език и българската култура ИЗТОК-ЗАПАД 2011 9789543219469 1

89. Добрин Канев, Антоний Тодоров Качеството на демокрацията в България ИЗТОК-ЗАПАД 2014 9786191524730 1

90. Венелин ЦачевскиШвейцария: Демокрация на бъдещето ИЗТОК-ЗАПАД 2014 9786191544266 1

91. Венелин ЦачевскиШвейцарския модел ИЗТОК – ЗАПАД 2013 978619152171-5 1

92. Татяна Стойчева Български идентичности и европейски хоризонти 1870-1912 ИЗТОК – ЗАПАД 2007 9543213453 1

93. Нонка Богомилова Религия, право и политика на Балканите в края на 20 и началото на 21 век ИЗТОК – ЗАПАД 2006 9543211647 1

94. Милкана Бошнакова Яворов и Македония ИЗТОК – ЗАПАД 2014 9786191524594 1

95. Никола МавродиновСтаробългарското изкуство.Изкуство на Първото българско царство ИЗТОК- ЗАПАД 2013 1

96. Георги Димитров Княжество България в историческо, географско и етнографско отношение. Ч.1 ИЗТОК – ЗАПАД 2013 9789543215881 1

97. Георги Димитров Княжество България в историческо, географско и етнографско отношение. Ч.2 ИЗТОК – ЗАПАД 2014 9786191524402 1

98. Мартин Иванов,

Георг Ганев Бизнес елитите на България ИЗТОК – ЗАПАД 2009 9789543216109 2

99. Даниел Смилов, Леа ВайсоваПротестът: Анализи и позиции в българската преса – Лято 2013 ИЗТОК – ЗАПАД 2014 9786191523511 2

100 Петър КлисаровИгрите на властта ИЗТОК – ЗАПАД 2012 9786191420572 1

101 Колектив Гласовете на прехода: Десните ИЗТОК – ЗАПАД 2013 9786191521494 1

102 Дарон АджемоглуЗащо нациите се провалят ИЗТОК – ЗАПАД 2013 9786191522491 2

103 Цветан Тодоров Интимните неприятели на демокрацията ИЗТОК – ЗАПАД 2013 978619152299-6 2

104 Антоний Тодоров Качеството на демокрацията в България ИЗТОК – ЗАПАД 2014 9786191524730 1

105 Пиер РозанвалонКонтрадемокрациятаИЗТОК – ЗАПАД 2012 9786191520916 2

106 Тодор Касабов Кръгът на АнархазисИЗТОК – ЗАПАД 9789543212903 1

107 Боян Манчев Логика на политическото ИЗТОК –ЗАПАД 2012 9786191520626 2

108 Лазар КопринаровМелажиране на културите ИЗТОК – ЗАПАД 2013 9786191523221 2

109 Пламен МакариевМултикултурализмът между толерантност признание ИЗТОК – ЗАПАД 2008 978954321437-2 2

110 Крейг КалхунНациите имат значение ИЗТОК – ЗАПАД 2013 9786191523481 2

111 Нанси Хюстън Отражения в мъжки поглед ИЗТОК – ЗАПАД 2014 9786191524280 2

112 Владимир Градев Политика и спасение ИЗТОК – ЗАПАД 2005 99548517072 2

113 Рон Пол Свободата ИЗТОК – ЗАПАД 2013 2

114 Лазар КоринаровMobilis in mobile ИЗТОК – ЗАПАД 2013 619523378 2

115 Хосе Оргега и Гасет Фантазиращото животно ИЗТОК – ЗАПАД 2014 9786191524020 2

116 Красимир Делчев Философия за малцина ИЗТОК –ЗАПАД 2014 9786191523795 2

117 Карл Маркс Човекът и бъдещето ИЗТОК – ЗАПАД 2013 9786191522507 2

118 Колектив Достоевски: мисъл и образ.Т.1. Алманах на Българската общество „Достоевски“ ИЗТОК - ЗАПАД 2014 2367-5667 1

119 Архив на средновековната философия и култура.Свитък 19 ИЗТОК – ЗАПАД 2013 978619152004-6 1

120 Павел ФлоренскиПространство, време, творчество ИЗТОК – ЗАПАД 2011 9789543218981 1

121 Михаил Бакунин Държавност и анархия ИЗТОК – ЗАПАД 2011 9543218870 1

122 Джеймс Фрейзър Златната клонка. Ч.1 ИЗТОК – ЗАПАД 2014 9786191525478 1

123 Освалд ШпенглерЗалезът на Запада. Т. 1 ИЗТОК – ЗАПАД 2014 9786191525256 1

124 Платон Държавата ИЗТОК – ЗАПАД 2014 97861915250133 1

125 Николо Макиавели Владетелят ИЗТОК – ЗАПАД 2014 1

126 Св.Йоан Дамаскин Извор на знанието. Т. 1 ИЗТОК – ЗАПАД 2014 9786191524709 1

127 Р.Каплан, Д.СакъзоПсихологическо тестиране ИЗТОК – ЗАПАД 2013 9786191521807 1

128 Б.Х. Кентауиц и др. Експериментална психология ИЗТОК – ЗАПАД 2011 9789543219722 1

129 Крис Уилямс, Бари Райт Как да живееп с аутизъм и синдром на АспергерИЗТОК – ЗАПАД 2013 9786191522781 2

130 Николай Александров Фундаментална теория на цветовете.ВъведениеИЗТОК – ЗАПАД 2012 9786191521104 1

131 Стивън ХокингВърху раменете на гиганти ИЗТОК – ЗАПАД 2010 9789549461084 1

132 Стивън Хокинг, Вселената в орехова черупка ИЗТОК – ЗАПАД 2010 9549056279 1

133 Брайън Грийн Скритата реалност ИЗТОК – ЗАПАД 2011 9789543219193 1

134 Нийл Деграс Тайсън Да паднеш в черна дупка ИЗТОК – ЗАПАД 2008 9789543214754 1

135 Димитър СъсъловЖивотът на свръхземитеИЗТОК – ЗАПАД 2013 9786191522859 1

136 Карл СейгънБледа синя точица ИЗТОК – ЗАПАД 2013 97886191523207 1

137 Фредерик МишкинТеория на парите, банковото дело и финансовите пазари ИЗТОК – ЗАПАД 2014 9786191525300 3

138 Джоузеф СтиглицЦената на неравенството ИЗТОК – ЗАПАД 2014 9786191523399 1

139 Конрад Паул ЛисманВселената на предметите ИЗТОК – ЗАПАД 2014 9786194524570 1

140 Сюзан ЗонтагЗа фотографията ИЗТОК – ЗАПАД 2013 9786191522767 1

141 Цветан Тодоров Завладяването на Америка. Въпросът на другия ИЗТОК – ЗАПАД 2010 9789543217662 1

142 Кейт Пикет и др. Патология на неравенството ИЗТОК – ЗАПАД 2014 9786191523849 1

143 Нейоми Клайн Огради и прозорци. Битката против новия световен ред ИЗТОК – ЗАПАД 2004 9548945959 1

144 Дьони ДидроФилософът в търсене на истината СИЕЛА 2013 978954281377-4 1

145 Психозите.Приносите на лаканианската психоанализа. Сборник СИЕЛА 2013 9789542812647 1

146 Умберто Еко Шест разходки в горите на измислицата СИЕЛА 2014 5

147 Цветалина Петкова Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос СИЕЛА 2013 1

148 Веселин Петров Приемане на наследство СИЕЛА 2014 1

149 Иво Дачев Правен режим на подобренията в недвижими имоти СИЕЛА 2013 1

150 Ст.СтойковНаказателна-правна защита на средствата от еврофондоветеСИЕЛА 2013 1

151 Ив. КотороваЕвропейската прокуратура СИЕЛА 2014 1

152 Николай Натов и др. Регламентът Брюксел 1 СИЕЛА 2013 1

153 Добринка Кръстева Английско-български и българско – английски речник:застраховане, банково дело, борсова търговия и европейска терминология. Ч.1 СИЕЛА 9546499757 1

154 Политическият процес и общественото мнение в България през 2013г. Годишен обзор СИЕЛА 2014 97895428114481 1

155 Христо Христев Право на Европейския съюз/ Наказателно правни въпроси / СИЕЛА 2012 9789542810322 1

156 Иванка КотороваЕвропейска прокуратура СИЕЛА 2014 9789542814320 1

157 Т.Р.РийдСъединени европейски щати СИЕЛА 2005 9546498122 1

158 Международният договор – източник на международното частно право СИЕЛА 2013 9789542813569 1

159 Право на Европейския съюз СИЕЛА 2011 9789542809463 1

160 Съотношения на европейското административно право с българското административно право СИЕЛА 2010 9789542806707 1

161 Сборник източници на международното частно право.Т.1 : Вътрешноправни източници СИЕЛА 2010 9789542806462 1

162 Европейско право на околната среда СИЕЛА 2008 9789542803744 1

163 Международно частно право СИЕЛА 2008 9789542803201 1

164 Основи на публичното право. Лекционен курс / Пето издание / СИЕЛА 2007 9789542800682 1

165 Международно разследване.Актове на ЕС. Т.1 СИЕЛА 2008 9789542802730 1

166 Международни отношения. Международно право.ДипломацияСИЕЛА 2001 954649420-8 1

167 Международно наказателно право СИЕЛА 2003 9546496049 1

168 Путин. Цялата истина за стопанина на Кремъл СИЕЛА 2014 9789542814795 1

169 Зловещата харизма на Хитлер СИЕЛА 2014 9789542814863 1

170 Александър Везенков 9 –ти септември 1944 СИЕЛА 2014 9789542814528 1

171 Питър КоулсАйнщайн и раждането на голямата наука СИЕЛА 99548517431 1

172 Антони Коларов ОТО и гравитационната същност на Вселената СИЕЛА 2011 9789542809135 1

173 Николай Неновски Паричният ред СИЕЛА 2012 9789542801566 1

174 Джордж Сорос Финансовият смут в Европа и САЩ СИЕЛА 2012 9789542811336 1

175 Ганета Минкова Данъчни задължения СИЕЛА 2012 9789542810865 1

176 Нуриел Рубини Кризисна икономика СИЕЛА 2011 9789542809395 1

177 Мирослав Неделчев Корпоративно управление в банковата система СИЕЛА 2004 9546496820 1

178 Андреана Ефтимова Невербалната комуникация: медии и медиаториСИЕЛА 2011 9789542809883 1

179 Красимир Митев Неоснователно обогатяване по чл.55-58 ЗЗД СИБИ 2014 1

180 Стоил Моллов Принципът на суверенитета. Конституционноправни и европейски измерения СИБИ 2012 9789547307506 1

181 Захари ТоромановПрекратяване на договора СИБИ 2013 1

182 Силвия Спасова Обезпечение на иска СИБИ 2014 1

183 Камелия Цолова Частичния иск СИБИ 2012 1

184 Мирослав Димитров Основанията за нищожност по чл.26, ал.1 ЗЗД СИБИ 2013 1

185 Ангел Шопов Унищожаемост на договорите поради грешка СИБИ 2013 1

186 Симеон Тасев, Методи Марков Гражданско право, обща част СИБИ 2013 1

187 Методи Марков Семейно право СИБИ 2014 1

188 Методи Марков Облигационно право СИБИ 2014 1

189 Л.Груев, Р.ИлковаРъководство за решаване на наказателно-правни казуси СИБИ 2014 1

190 Владимир Петров, Методи Марков Вещно право СИБИ 2014 1

191 Мариела ДеливерскаГенетична дискриминация същност, регламентация и защита СИБИ 2013 978954730852-7 1

192 Маргарита Илиева Избрани стандарти на антидиснриминационното право СИБИ 2009 97895473005830 1

193 Умберто Еко За литературата. Есета БАРД 2014 5

194 Мичио КакуФизика на бъдещето БАРД 2011 978954652211 1

195 Клео ПопхристоваОгледалото. Литературни.Метадискурсивни и културносъпоставителни траектории ЛЕТЕРА 2004 7

196 Английско- български речник.Банково дело и финанси ЛЕТЕРА 9455163941 1

197 Румен Иванов Римска Мизия ЛЕТЕРА 2008 1

198 Димитър Овчаров Ранновизантийска култура по българските земи 4 – 6 век ЛЕТЕРА 2008 9789545167935 1

199 Клео ПопхристоваЗаписки от предверието. Теория и практика на заглавието УИ“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 2014 7

200 Бисер Дамянов Изобразително изкуство в училище / Система на обучение / УИ“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 2014 5

201 Бисер Дамянов Изобразително изкуство в училище /Методика на обучение / УИ“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 2014 5

202 Живка БушеваАртмениджмънтУИ“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 2014 2

203 Г.Генов и др. Алгебра УИ“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 2006 9789544233436 1

204 Елена Налбантова Заради Възраждането УИ“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 2012 7

205 Правни основи на организацията и управлението на националната сигурност УИ“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ 2008 978954577482-9 1

206 Елисавета Сотирова, Евгения Иванова Техника на говора УИ“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ 2012 2

207 Евгения Иванова Основи на театралната култура УИ“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ 2006 9545773928 1

208 Наталия Витанова Дидактическа анимация УИ“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ 2008 978954577511-6 1

209 Наталия Витанова и др. Дидактическата анимация в началното училищно обучение УИ“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ 2013 1

210 Йордан Йовков/1880-1937/. Летопис на неговия живот и творчество.Т.2 ХЕРМЕС 2014 3

211 Людмила Иванова и др. Немско – български речник / Българо – немски речник ГАБЕРОВ 2003 978954960783-3 10

212 Минчо Колев Когато завесата падне, духовете оживяват АРТ АГЕНТУРА КОЛЕВ 2014 9786199030813 1

213 Мая Пенчева и др. Българо – английски речник НАУКА И ИЗКУСТВО 2012 978954020320-1 10

214 Мая Пенчева и др. Английско – български речник НАУКА И ИЗКУСТВО 2012 978954020326-3 10

215 Гергана Боянова Право на изкупуване АВАЛОН 2013 1

216 Стоян Ставру и др. Алеаторността на договорите в българското гражданско право ФЕНЕЯ 2013 1

217 Стоян СтавруВиденията в кутията на Пандора.БиоправоФЕНЕЯ 2014 1

218 Д.НесторовСъдебно-почеркови експертизи ФЕНЕЯ 2014 1

219 Н. Николов Гражданската конфискация ФЕНЕЯ 2012 1

220 Международно наказателно право ФЕНЕЯ 2004 1

221 Н. Манев Наказателно-процесуално право.Ръководство за студенти РОМИНА 2013 1

222 Международно публично право РОМИНА 2005 9548971828 1

223 Международно търговско право РОМИНА 2005 9548997181Х 1

224 Ренета Димитрова Банки и банково обслужване РОМИНА 2011 9548971860 1

225 Г.ГеровЗавършване на досъдебното производство НОВА ЗВЕЗДА 2014 1

226 Орлин Борисов Правителствени и неправителствени международни организации НОВА ЗВЕЗДА 2014 9789548933872 1

227 А.ИвановАрбитраж НОВА ЗВЕЗДА 2012 1

228 И.СъловАктуални въпроси на наказателното право НОВА ЗВЕЗДА 2014 1

229 Международни термини /International Terms / Справочник НОВА ЗВЕЗДА 2012 1

230 А. Гиргинов Международна правна помощ по наказателни дела СОФИ-Р 2012 1

231 Благовеста БалканджиеваБългарско-английски юридически речник СОФИ – Р 2000 9789549615046 1

232 Никола Филчев Наказателно право ИК УНСС 2014 1

233 Йозеф Верген, Анете ВьорнерБизнес кореспонденция: Немски +CD PONS 1

234 Бизнес кореспонденция: Английски +CD PONS 1

235 Светлана Димитрова – Гюзелева, Николай Николов Английско – български идиоматичен речник ВЕЗНИ-4 9789549977530 1

236 Нели Стефанова Английско-български речник на американските идиоми ВИЗАНТИЯ 9789548022712 1

237 Английско български политехнически речник ТЕХНИКА 2009 9789540306711 1

238 Електронен бизнес речник: Английско –български.Българско – английски КЛЕТ – България 1

239 Питър Колин Английско-български речник по политика ТРУД 2007 9789545287268 1

240 Даниела Божинова Темите на ХХI век: Хората решават ТРУД 2014 9789543983506 1

241 Война и сила през21 век ТРУД 2014 9789543983346 1

242 История на Първата световна война ТРУД 2014 9789543983339 1

243 Врагове. История на ФБР ТРУД 2014 9789543983247 1

244 Питър Колин Английско български речник по Политика ТРУД 2007 9789545287268 2

245 Явор ТаринскиЖивот след капитализма.Пряката демокрация на 21 век АНАРЕС 2013 9789549298550 1

246 Улрих Бек Германска Европа КРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ 9789545871733 1

247 Валтер Бенямин КайросКРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ 2014 9789545871863 2

248 Георг ЗимелФрагментарният характер на живота КРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ 2014 9789545871856 1

249 Ален Ганьон Време на несигурности: Студии върху федерализма и националното многообрациеКРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ 2012 9789545871719 1

250 Колектив Свободно движение и техническа конкурентоспособност на продуктите в Европейкия съюз СОФТТРЕЙД 2011 9789543341269 1

251 Н.Минчев и др. Теория на механизмите и машините СОФТТРЕЙД 2011 5

252 Жасмин Попова Основи на правото на Европейския съюз ПЛАНЕТА-3 2001 9549926486 1

253 Основи на правото на Европейския съюз ПЛАНЕТА-3 2003 9549926486 1

254 Филип БагусТрагедията на еврото ИК МаК2011 9789548585262 2

255 България – военният трофей на Сталин ИК МаК2014 9789548585330 1

256 Лудвиг фон МизесСвободният пазар и неговите врагове ИК МаК2010 9789549261813 1

257 Стоян РайчевскиНьойският договор 1919 г. Диктат и неизпълнени обещания БЪЛГАРСКИ БЕСТСЕЛЪР 2010 1

258 Обединени европейски щати:Манифест за нова Европа БЪЛГАРСКИ БЕСТСЕЛЪР 2007 9789544630645 1

259 Джордж ФридманСледващите 100 години. Гиеополитическа прогноза за 21 век НСМ-МЕДИЯ 2009 9789548477918 1

260 Амир Аксел Сътворението на вселената или Големият адронен колайдерНСМ – МЕДИЯ 2011 9789549913088 1

261 Маркъс ЧоунПаралелната Вселена НСМ – МЕДИЯ 2004 9844830963 1

262 Ирена Илиева Регионални конвенции за борба срещу тероризма КРОНОС 2012 9789543660490 1

263 Соня Хинкова Дипломация и политика в международните системи “ Метерних“ и „Реалполитик“ НБУ 2012 9789545356704 1

264 Преплетени истории на Балканите Т.1 / Национални идеологии и езикови политики НБУ 2013 9789545357930 1

265 Международни финанси НБУ 2010 9789545356315 1

266 Под сянката на Сталин и Хитлер. Т.1:

Началото на Втората световна война в Европа НБУ 2014 9789545358364 1

267 Евгения Иванова Ислямизирани Балкани – Динамика на разказите НБУ 2014 9789545358357 1

268 Ханс Георг ГадамерЗагадката на здравето НБУ 2014 9789545358005 1

269 Жан ХершФилософското удивление.Една история на философията НБУ 2014 9789545358203 1

270 Виолета Боянова От симптома към диагнозата в логопедичната практика НБУ 2012 9789545357442 2

271 Финансови иновации – изследвания и практики НБУ 2008 9789545355028 1

272 Иво Драганов Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст НБУ 2012 9789545357107 1

273 Михаил МелтевКино и електронни медии НБУ 2012 9789545356971 1

274 Анна Кръстева Дигиталният гражданин НБУ 2013 9789545357718 1

275 Стефан Куцаров Основи на електронните схеми. Т.4. Специализирана електроника в телекомуникациите НБУ 2011 9789545356506 1

276 Русия, НАТО и средата на сигурност след Студената война. Ч.1/1989-1999/ ДАНИЕЛА УБЕНОВА 2013 9789547911680 1

277 Европейски измерения на Освободителната война /1877-1878/ АБАГАР 2008 9789544277772 1

278 Роберт МенасеЗалезът на Европа ЛегеАртис2013 9789548311465 1

279 Общата система наДДС в ЕС / Европейски директиви ИКОНОМИКА ПРЕС 2007 1

280 Политическите рефлексии – власт и манипулации ИЗД. НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2014 9789542987123 1

281 Европейски речник: Български – английски- френски – италиански – испански МЛАДИНСКА КНИГА 2007 9789549170856 1

282 Право на Европейския съюз АРГО ПЪБЛИШИНГ 2005 9543280258 1

283 Терминологичен речник по право на Европейския съюз АРГО ПЪБЛИШИНГ 2004 9543280207 1

284 Международно договорно право АРГО ПЪБЛИШИНГ 2004 9543280223 1

285 Терминологичен справочник по международно право АРГО ПЪБЛИШИНГ 2004 9549280215 1

286 Международни финанси ТРАКИЯ – М 2011 9789548401920 1

287 Новите директиви на Съвета на Европа относно авторското право и сродните му права ТРАКИЯ – М 2002 9548401061 1

288 Речник по международни отношения ТРАКИЯ – М 2001 9549574733 1

289 Соня Докова Геоикономика и геополитика ТРАКИЯ – М 2008 9789548401623 2

290 Милети Младенов Пари, Банки, Кредит ТРАКИЯ – М 2009 9789548401784 1

291 Право на избор ОБСИДИАН 2000 954824096-3 1

292 Кратка история на двайсети век ОБСИДИАН 2014 9789547693562 1

293 Международно търговско право. Кратък курс ВСУ“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ 2014 9789547156227 1

294 Международно наказателно право ВСУ“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ 2012 9789547155183 1

295 Орлин Борисов Международноправен режим на Черно море ВСУ“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ 2014 978954715621-0 1

296 Практическо ръководство по международно частност право АЛБАТРОС 2004 9547510657 1

297 Международни дипломатически преговори. Въпроси на теорията и практиката АЛБАТРОС 2008 9789547510876 1

298 Речник по международно право ХЕЙЗЪЛ 2003 9548283581 1

299 Международни отношения и военни конфликти ФАБЕР 2001 9547750763 1

300 Стела Дончева Базиликите от Първото българско царство: Архитектурен облик. Шумен ФАБЕР 2003 1

301 Стела Дончева Кръстокуполните църкви в Първото българско царство: Архитектурен облик. Велико Търново ФАБЕР 2008 1

302 Йордан Йовков/1880-1937/. Летопис на неговия живот и творчество.Т.1/1880 -1926/ ФАБЕР 2013 3

303 Юра Константинова Българи и гърци в борба за османското наследство ФАБЕР 2014 9786190000365 1

304 Петко Ганчев Философия на българската история ФАБЕР 2014 9786190000341 1

305 Радка Василева Обучението като драма интерпретация ФАБЕР 2005 9547755331 1

306 Радка Василева Анимация и образование ФАБЕР 2006 954775640-0 1

307 Радка Василева

Защо да обучаваме играейки ФАБЕР 2002 954775137-9 1

308 Радка Василева, Мирела Станкова От Бъдни вечер до Гергьовден ДИАМАНТ 954731002Х 1

309 Война. Митовете на СССР 1939-1945 ИК ДУМА 2013 9789549232851 1

310 Тайните досиета на 20 век ФАМА 2014 9786191780174 1

311 Да убиеш Линкълн КНИГОПИС 2014 9786197067354 1

312 Георги Марков Друга история на най-голямата война. Кн.1: Разгарянето на пожара ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ 2014 9789540908748 1

313 Симеон Радев Лица и събития от моето време. Т.1 ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ 2014 9789540908427 1

314 Симеон Радев Лица и събития от моето време. Т.2 ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ 2014 9789540908731 1

315 Симеон Радев Лица и събития от моето време. Т.3 ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ 2015 9789540908991 1

316 Симеон Радев Македония и Българското възраждане. Т.1 ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ 2013 9789540908052 1

317 Симеон Радев Македония и Българското възраждане. Т.2 ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ 2013 9789540908052 1

318 Димитър Косев Външната политика на България при управлението но Андрея Ляпчев 1926- 1931 ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ 2014 9789540908809 1

319 Владимир СоловьовСъчинения в 5 тома. Смисълът на любовта. Т.4. ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ 2013 954739255-7 3

320 Владимир СоловьовСъчинения в 5 тома. Русия и вселенската църква.Т.5. ЗАХАРИЙ Стоянов 2013 978954090523-5 3

321 Ерик ФромСърцето на човека и неговата способност за добро и зло ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ 2013 9789540908120 1

322 Питър КоулсКосмология ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ 9547397214 1

323 Непознатата операция“Барбароса 1“ ПРОЗОРЕЦ 2014 9789547338098 1

324 Алберто МангелИстория на четенето ПРОЗОРЕЦ 2002 9547333623 1

325 Предотвратяване и управление на международни етнически конфликти СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ 2001 954509212-2 1

326 Стефан Бояджиев Българската архитектура през 7-14 в. Т.1 Дохристиянска архитектура ТАНГРАТАННАКРА 2008 1

327 Георги Даскалов Гърция и македонския въпрос /1950 – 2000/ ТАНГРАТАННАКРА 2014 9789543781119 1

328 В. Павлова Средновековни накити 13-14 век СЛАВЕНА 2006 9545794240 1

329 Константин Петров Български народни танци от Тракия СЛАВЕНА 1995 9789545797651 1

330 Константин Петров Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България СЛАВЕНА 1993 9789545797545 1

331 Константин Петров Български народни танци от Североизточна България и Добруджа СЛАВЕНА 1993 9540104645 1

332 Константин Петров Български народни танци от Средна Западна България СЛАВЕНА 1990 9545794003 1

333 Константин Петров Български народни танци от Югозападна България СЛАВЕНА 2008 978954797279 1

334 Праисторическа Тракия.Доклади от международния симпозиум в Стара Загора 30.09 – 4.10.2003 НАИМ – БАН 2004 9549158713 1

335 Праисторически проучвания в България: Новите предизвикателства НАИМ – БАН 2008 1

336 Анелия Божкова и др. Сенки от отвъдното. Древният некропол на Несебър НАИМ – БАН 2010 9789549472035 1

337 Марко Балабанов Страница от политическото ни възраждане СТЕФАН ДОБРЕВ 2013 9786197050080 1

338 Димитър Аврамов Български художници СТЕФАН ДОБРЕВ 2014 978619705010-3 1

339 Христо МатановВ търсене на средновековното време / Неравният път на българите 7 -15 век / ГУТЕНБЕРГ 2014 9786191760183 1

340 Албер ЛондрКомитаджии или тероризмът на Балканите ФАКЕЛ ЕКСПРЕС 2013 9789549772821 1

341 Мария Тодорова Живият архив на Васил Левски и създаването на един национален герой ПАРАДИГМА 2009 9789543260942 1

342 Диана Игнатова Четене и специфичните му нарушения. Ч.1 ПАРАДИГМА 2009 9789543260980 2

343 Йордан Велчев Балканският човек 14 – 17 век. Т.1 ЖАНЕТ- 45 2014 9786191860104 1

344 Джоан Уалах Скот Политики на булото АЛТЕРА 2008 9789549757057 2

345 Диан ДюкреЖените на диктаторите РИВА 2013 9789543204274 2

346 Ф.М.ДатилиоКогнитивно – поведенческа терапия при двойки и семейства РИВА 2013 9789543204298 1

347 Янко БицинСиметрия ЮРИСПРЕС 2013 1

348 Елитът и промяната в България Отворено общество и Център за социални практики- НБУ 1998 2

349 Ларш СвенсенФилософия на страха ПЕРСЕЙ 2013 9786191610327 1

350 Якоб Бьоме Шестте аспекта на теософията ФРУВЕГ – ПЗП 2011 9789548245111 1

351 Зигмунд Фройд Лекции за въведение в психоанализата КОЛИБРИ 2013 9786191500987 1

352 Зигмунд Фройд Психология на несъзнаваното КОЛИБРИ 2014 9786191503292 1

353 Ж. Лаплаш,Ж.-Б. ПонталисРечник по психоанализа КОЛИБРИ 2014 9786191503971 1

354 Марио Варгас Льоса Цивилизация на зрелището КОЛИБРИ 2013 97861915041823 1

355 Петър Иванов Приложна психоанализа Т. 1 АХАТ 2009 9789549664270 1

356 Петър Иванов Приложна психоанализа Т. 2 АХАТ 2010 9789549664287 1

357 Петър Иванов Приложна психоанализа Т. 3 АХАТ 2012 9789549664294 1

358 Петър Иванов Как да се справим с вредни привички и зависимости АХАТ 2009 9789549664140 1

359 Медицинска психология. Учебник за специалисти по здравни грижи МУ – ВАРНА 2013 9789549685393 1

360 Т.БюзанТвоят ум може всичко СОФТПРЕС 2010 9789546858146 1

361 З. Ганева Още нещо за рака на гърдата ЕЛЕСТРА ЕООД 2013 9786199012918 1

362 И.ДимитровДеца и юноши в криза ПРОСВЕТА 2007 9789540119762 1

363 Колектив Физика и астрономия за 12 клас за профилирана подготовка ПРОСВЕТА 2002 978954011184-1 1

634 Д.ДимитроваНемедикаментозни методи за обезболяване на раждането ЗОГРАФ – Варна 2014 1

365 П.ЕкманИзлъжи ме, ако можеш ЖАНУА’ 98 2011 9789543760718 1

366 Д.А. Кипър Теория и практика на психодрамата ДАМЯН ЯКОВ 2013 9789545275340 1

367 К. Колин и др. Книгата за психологията КНИГОМАНИЯ 2014 9789548432894 1

368 Даниъл Конаган, Дан Смит Книга за парите КНИГОМАНИЯ 2014 9789548432719 1

369 И. НацовКонсултативна и лиезон психиатрия / теоретични основи и практически аспекти / BULGARIAN MULTI

MEDID COMPANY 2014 9786199028414 1

370 Г.Ончев и др. Тестове по психиатрия и психопатология КОНТЕКСТ 2011 9789548361224 1

371 Т. Хорн, С.УтънТренирайте си мозъка ИК АЛЕКС СОФТ 2010 9546561916 1

372 Цветанка Цанова Говорна терапия +приложение Ди Макс 2013 9789547820517 2

373 Цветанка Ценова Логоритмична терапия Ди Макс 2014 2

374 Диана Игнатова Специфични нарушения на четенето –диагностично оценяване.Ч.2 ФЕНОМЕН 2010 9789545490897 2

375 Пенка Шапкова- Танева Малки книжки в помощ на деткия учител – Как да работим с деца с аутизъм РААБЕ БЪЛГАРИЯ 2012 9789549619553 2

376 Цветанка Ценова Нарушения в овладяването на писмения език ВЕДА СЛОВЕНА ЖГ 2012 9789548846172 2

377 Юлиана Стоянова Психолингвистични изследвания ВЕДА СЛОВЕНА ЖГ 2006 2

378 Иван БардовЛекции по когнитивна психология за логопеди ВЕДА СЛОВЕНА ЖГ 2013 2

379 Клавдия Сапунджиева Педагогическият дискурс на постмодернизма ВЕДА СЛОВЕНА ЖГ 2006 1

380 Клавдия Сапунджиева Театърът в българската културно-възпитателна традиция ВЕДА СЛОВЕНА ЖГ 2002 9548510782 1

381 Данка Щерева Говорна техника и комуникативно-тренингови модели ВЕДА СЛОВЕНА ЖГ 2010 9789548846134 1

382 Юлиана Стоянова Ранно езиково развитие РОМЕЛ –ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР 2011 2

383 Анна Манолова Как да развием уменията за общуване и комуникация при деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения РОМЕЛ –ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР 2014 2

384 Ели Дранголова и др. Педагогическа и психологическа диагностика за изследване на деца и ученици АСКОНИ – издат2006 9789548542890 2

385 Александър Атанасов Микропроцесорите ЗНАНИЕ 2015 10

386 Георги БичевПреносни линии НОВИ ЗНАНИЯ 2012 9789542907305 1

387 Г. Божилов Е.СоколовЕлектромеханични устройства НОВИ ЗНАНИЯ 2011 9789549315998 5

388 Д. Русев и др. Електрически измервания ТЕХНИКА 2006 9789540305977 5

389 Алън Опенхайм и др. Сигнали и системи ТЕХНИКА 9540301475 5

390 Ц.Г. Кънчев, З.ШуляковаТехнология на облеклото.Ч.2 ТЕХНИКА 2000 5

391 К.КоновУстройства за цифрова обработка на сигнали ТЕХНИКА 1998 5

392 Й. ТренковИнтегрални схеми и сензори ТЕХНИКА 2013 5

393 Йордан ТренковЕнциклопедия на електрониката. Т.1. Елементи и технологии ТЕХНИКА 2010 9789540306919 1

394 Йордан ТренковЕнциклопедия на електрониката. Т.3. Интегрални схеми и сензори ТЕХНИКА 2010 9789540306933 1

395 Енциклопедия на електрониката. Т.4. Принципи,системи и мрежи ТЕХНИКА 2014 9789540307060 1

396 Н. Гуров и др. Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания.Ч.1 ТУ – София 2010 5

397 Н. Гуров и др. Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания.Ч.2 ТУ – София 2010 5

398 Магдалена Павлова Ръководство за лабораторни упражнения по технология на облеклото ТУ – София 2010 5

399 Христо Петров Проектиране на облекла ТУ – София 2009 5

400 Диана Германова – Кръстева Текстилни изпитвания и анализ ТУ – София 2012 5

401 Хр.Петров, Р.АтанасоваРъководство за лабораторни упражнения по технология на облеклото ТУ – София 2012 5

402 Н. Ангелов Конструкции и технологии в рекламния дизайн ТУ – София 2010 978954438798-3 5

403 К. Ангелов Мениджмънт ТУ- София 2010 5

404 Т. Стоилов Машини и процеси в трикотажното производство ТУ – София 2010 978954438679-5 5

405 Иван Стоянов Измервания в електрониката ТУ – София 2000 10

406 Л.ЙордановаКонструиране на комуникационна апаратура ТУ – София 2003 9549740803 10

407 Максим Максимов Сборник от задачи по физика и астрономия за 8-10 клас БУЛВЕСТ 2000 2009 9789541802717 1

408 Максим Максимов Основи на физиката.Ч.1 БУЛВЕСТ 2000 2010 9789541801635 1

409 Максим Максимов Основи на физиката. Ч. 2 БУЛВЕСТ 2000 2010 9789541801802 1

410 Маргарита Терзиева и др. Празниците в детската градина – сборник със сценарии и разработки за подготвителна група в ДГ БУЛВЕСТ 2000 2010 9789541807637 1

411 Галя Данчева 373 комуникативни игри в детската градина СЛОВО 9789544399061 1

412 Катерина Илкова И проговориха Тара Пъблишинг2014 9789549723175 1

413 Надка Данкова Приложно астрономия РЕГАЛИЯ 6 2009 9547450492 1

414 Славка Костова Правоъгълна звездна карта ПЕДАГОГ 6 2012 1

415 Никола Балабанов Нишки от гоблена на съвременната физика ПЕДАГОГ 6 2003 1

416 Владимир Божилов, Камен Нам Живот и вселена MAGOART 2010 9789549211177 1

417 Алън ДайърСтъпването на Луната + DVD ЕГМОНТ 2009 9789542702412 1

418 Денис Колесниченко“PHP&MySQL- практическо програмиране АСЕНЕВЦИ 2014 2

419 Денис КолесниченкоJavaScript& jQuery –практическо програмиране АСЕНЕВЦИ 2014 9789548898393 2

420 Денис КолесниченкоПрактическо програмиране за Android АСЕНЕВЦИ 2014 9789548898492 2

421 Денис КолесниченкоHTML 5 & CSS3 – практическо програмиране АСЕНЕВЦИ 2014 9789548898386 2

422 Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2014. Коментари и приложения ДАНИМЕКС 2013 9786199006023 1

423 Лихвите на времето БАНКЕР 2013 9786199007921 1

424 Енциклопедия по счетоводство. Комплект от 2 тома ДЕЛОВА СЕДМИЦА. КОНСУЛТ 978954919503-3

9789549195057 1

425 Адам Смит Богатството на народите РАТА 2013 9789549608236 1

426 Адам Смит, Карън МаккрийдиБогатството на народите ИнфоДар2011 9789547614574 1

427 Джоузеф СтиглицСвободно падане. Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея ИнфоДар2011 9789547614864 1

428 Чарлз Къркпатрик, Джуди ДалкуистТехнически анализ.Пълен справочник за технически анализатори на финансовите пазари АктивПлюс2010 9789549255713 1

429 Тотка Монова Новият журнализъм на прехода ПАРАДОКС 2014 9789545531514 1

430 Карл Ясперс За произхода и целта на историята АНУБИС 2012 9789544269265 1

431 Славчо Маленов Трудът М Валентин Траянов 2005 1

432 Шули Бело Кукленият театър и малкият зрител ХЕРМЕС 2012 9789542611479 1

433 Калина Стефанова Още театър, още свят УНИСКОРП 2013 9789543303731 1

434 П.А. Димитрова, Г. ДолапчиеваКонструиране на мъжко облекло ТК – Ямбол, Тр.У – Стара Загора 2008 5

435 Марио Митов Електродика. Въведение в термодинамиката и кинетиката на електродните процеси УИ „Неофит Рилски“ 2012 978954680811-0 20

436 Марио Митов и др. Катализа и катализатори УИ“Неофит Рилски“ 2014 978954680967-4 20

437 Тадеуш Сарновски и др. Нове. Археологически пътеводител по римски легионерски лагер и ранновизантийски град Институт по археология при БАН и Варшавски университет 2014 1

438 П.Сидеров, К.ЧакърянЗаписки по алгебра ВЕДИ 2006 1

439 А. Божилов и др. Задачи по алгебра ВЕДИ 2006 1Похожие работы:

«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего профессионального образования "Комаричский механико – технологический техникум" Приготовление " Курицы фаршированной рисом и черносливом" Методическая разработка открытого урока. Автор – составитель Фаустова Елена Ивановна. Мастер прои...»

«Преимущества и описание работы Системы Дозатор Возможность подключения от 1 до 3 постов в режиме сигналов. Возможность подключения от 1 и более от датчика протока воды. Индикация количества подключенных постов и объема дозирования. Автоматическое изменение дозирования при изменении протока воды. Кр...»

«ЛСТ(-П) Лигносульфонаты Технические (-Порошкообразные). Описание продукта. Применение. Лигносульфонаты – продукт отходов сульфит целлюлозного производства и представляют из себя смесь натриевых солей лигносульфоновых кислот, с при...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюсПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 г. N 87О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИИ ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.200...»

«Инструкция по монтажу механических соединителей системы МН20. Система механических соединителей МН 20 фирмы MATO(Германия) применяется для стыковки резинотканевых лент толщиной от 5 до 14 мм с разрывным усилием от 1050 кН/м до 1600 кН/м. М...»

«Гарантия на столярные изделия. Гарантийный срок составляет 5 лет со дня передачи столярного изделия заказчику. В течение гарантийного срока бесплатно устраняются  любые повреждения, возникшие вследствие производственного брака или некачественного монтажа столярного изделия. Гарантия аннулируется в случае нев...»

«4127500-30861002146300-4152900-391160-30861000 "ProQuest Day" Программа семинара подписного агентства ЗАО "КОНЭК" и БЕН РАН "Высокотехнологичные решения ProQuest для информационной поддержки науки" Дата проведения семинара: 7 декабря 2016 года, 11.00 – 12.30 Место проведения семинара: БЕН РАН, Белый зал ============================...»

«Инструкция по эксплуатации объекта долевого строительстваВ соответствии с требованиями действующего законодательства, Федерального закона № 214ФЗ от 30.12.2004 г. "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодател...»

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса Методическое обеспечение осуществляется на основе перечня рекомендуемых пособий и материалов в комплексной программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы и программы "Тропинки" под реда...»

«ДОГОВОР N на регистрацию и поддержку доменных имен г. Киев _ФОП Ревенко А.Н., именуемая в дальнейшем Регистратор, с одной стороны, и, именуемый(-ая) в дальнейшем Регистрант, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА По да...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.