WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Модел припреме за час почетног читања и писања примјеном поступка групне обраде слова ( Иновативни модел наставног рада) Ментор:Студент: Милица Орашанин ...»

Универзитет у Бањој Луци

Филозофски факултет

Модел припреме за час почетног читања и писања примјеном поступка групне обраде слова

( Иновативни модел наставног рада)

Ментор:Студент:

Милица Орашанин

Основна школа: „ Милош Дујић“

Разред: II

Наставни предмет: Српски језик

Наставно подручје: Почетно читање и писање

Наставна јединица: Обрада великих и малих писаних слова З (з) и Х (х)

Тип часа: Обрада

Облик наставног рада: Фронтални, индивидуални, групни

Наставне методе: а) опште: Метода наставног разговора, метода писаних радова, метода рада на тексту.

б) специфичне: Гласовно аналитичко-синтетичка метода.

в)методички поступак: Групна обрада слова (континуиран поступак).

Стадији микроплана у обрнутом дизајну

1. Идентификација жељених резултата: Оспособљеност ученика да разликују и правилно изговарају слова З и Х, да препознају, запамте, шчитавају (читају) и пишу велико и мало слово З и Х (писано).

2. Одређивање прихватљивих доказа:

Правилно писање слова З и Х на почетку, у средини и на крају ријечи;

Учениково самостално записивање слова, ријечи и реченица са табле;

Читање ријечи;

Успјешно реализоване графомоторичке вјежбе;

Успјешно реализовано извјештавања група.

3. Планирање искуства учења и поучавања:

Уводне активности

Обрада групе слова

Шчитавање и читање

Самостални и стваралачки рад

Домаћи задатак

4. Матријално-техничка основа наставе: Уџбеник, свеске, оловке, групни задаци.

Методичка структура, организација и ток наставног часа

1. Уводне активности:

Поздрављам ученике! Питам их да ли су расположени за рад. Летимично прегледам домаћу задаћу. Кажем им да се наслоне на своје столице и буду тихи и пажљиви. Читам им пјесмицу „Зец“.

„Зец“

З је зец зекутан,

зими зец завејан.

Каснио му воз,

смрзнуо се скроз,

газио је јаз,

јурио га пас,

додао је гас.

Зеко, зеко пази

ко за тобом гази!

Питам ученике како им се свиђа пјесма. Желе ли да им прочитам још једну пјесмицу.

„Хљеб“

Х је хљеб хам-хам!

Х је хаљина охо-хо!

Хармоника ха-ха-ха!

Хеликоптер хе-хе-хе!

Х је хвала ах-ах!

А да ли је Х и храброст,

а да ли је Х и страх?

2. Обрада групе слова: Дјецо реците ми са којим словом почињу ријечи у овим пјесмицама? Неколико ученика каже. Добро, а хајде сада да се сјетимо неких ријечи које садрже у себи гласове З и Х, а чули смо их у пјесмици. Издвајамо ријечи: зец, зекутан, зими, завејан, воз, хљеб, хаљина, хармоника, хеликоптер, хвала, храброст. Кажем дјеци да ћемо данас учити како се пишу велика и мала писана слова Зз и Хх. На табли лијепим папире на којима су написана мала и велика писана слова Зз и Хх, такође су нацртани зец и хљеб. Сада ћу вам ја показати како се пишу та слова. Објашњавам: Велико писано слово З нам веома личи на број три,а пишемо га тако што крећемо од средине широког размака заобљеном линијом према горњој линији, спуштамо се према средњој линији правећи један полукруг, даље спуштамо се полукружно према доњој линији уског размака и завршавамо. Дјеца покушавају својим прстићима по клупи да пишу слово а затим га пишу у свеске. Обилазим ученике и помажем онима који имају потешкоће.

Мало слово з пишемо у уском размаку повлачећи косу линију према горе до средње линије и додамо једну малу трицу.

Ученици прво на клупи прстом пишу слово з, а затим у своје свеске. Након, писања великог и малог слова Зз у свеске обајшњавам ученицима како се ова слова повезују са другим словима. На табли пишем ријечи, а ученици у свеске: зец, зима, звоно.

Објашњавам како се пише велико и мало слово Хх. Слово Х нас подсјећа на два слова С која су једно другом окренула леђа. Од средине широког размака повлачимо заобљену линију према горе,затим се благо косом линијом спуштамо према доњој линији уског размака правимо један полукруг и завршавамо. Наслонимо му једно С са друге стране и завршавамо. Слово пишем на табли, а дјеца у своје свеске. Мало слово х пишемо у уском простору,повлачимо косу линију према горњој линији уског размака полукружном линијом према доље заоблимо, дижемо руку наслонимо једно мало с и завршимо.

Покажем како се ово слово повезује са другим словима и пишем на табли ријечи: хљеб, уздах, хаљина. Ученици пишу ријечи у своје свеске.

3. Шчитавање и читање:

На табли пишем ријечи: Зоран, узети, змај,стаза, злато, звоно, хвала, храна, хлад, хладан, уздах,издах. Дјеца шчитавају и читају. Прозивам ученике да самостално прочитају ове ријечи.

4. Самостални и стваралачки рад:

Формирамо групе према мјесту сједења. Свака група добија наставне листиће за рад. Када све групе заврше са радом, представници читају рјешења. Сваку групу похвалимо аплаузом.

5. Домаћи задатак: Ученици за домаћу задаћу имају написати три реченице по њиховом избору, а које садрже велика и мала писана слова Зз и Хх.

Наставни листићи (1. група)

Доврши започете реченице! Користи ријечи из облачића!

Реченице писаним словима препиши у свеску!

Зоран је купио _______.

Хљеб је лијепо __________.

Хеленин брат је добио _____________.

Стигла је ________.

800100208915замирисаохармонику

зимахљеб

00замирисаохармонику

зимахљеб

Наставни листић (2. група)

Које ријечи настају када се споје дата слова?

Напиши их на цртама!

оо __________________

уо__________________

ло В ор__________________

сјеер__________________

тоар__________________

Наставни листић (3. група)

Напиши реченице писаним словима на линији!

Зоран храни зеца. __________________________________________.

Златкова другарица зове се Хана. _____________________________.

Златко и Хана имају змаја. ___________________________________.

Наставни листић (4.група)

Препиши ријечи писаним словима!

храм, храпав, хор, храст, храна

_________________________________________________________________

Зора, звоно, зима, змај, узлетио

_________________________________________________________________

Литература:

Илић, М. (2009). Методика наставе почетног читања и писања. Бањалука: Комесграфика.

Милатовић, В. (2010). Буквар за други разред основне школе: Источно Сарајево.Похожие работы:

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к окончательной редакции проекта национального стандарта ГОСТ Р "Прокат стальной сортовой фасонного профиля. Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия" 1 Основание для разработки План наци...»

«ИНСТРУКЦИЯ по приготовлению и контролю качества растворов новокаина 0,25%, 0,5%, 1%, 2% для инъекций в условиях аптек.1. Характеристика готового продукта Раствор новокаина 0,25%, 0,5%, 1%, 2% для инъекций. Препарат представляет собой 0,25%, 0,5%, 1%, 2% раствор новокаина, стабилизированный 0,1мо...»

«"Биомеханика кошки" Автор: Осипова Ольга Сергеевна Россия, Мурманская область, г. Снежногорск, МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск, 9 класс Оглавление TOC \o 1-3 \h \z \u Глава 1. Кошка, биомеханика и другие науки PAGEREF _Toc369425562 \h 2Глава 2. Механические...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬБЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТМЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра теоретической и прикладной механикиСТЕПАНОВА Анастасия ОлеговнаВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СГИБАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОСТЬ ПАЛЬЦА: КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ РАСЧЕТ Дипломная работа Научный руководитель:кан...»

«ООО "Группа Компаний "Агентство социально-экономического развития" Адрес местонахождения: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр.4 Для корреспонденции: 127137,г. Москва, а/я 46 ИНН 7707698826, КПП 771401001 ОГРН 1097746103443 Тел: (495) 971-5681, Факс: (495) 988-6115 E-mail: info@ase...»

«ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕДОПУСКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА И НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РАБОТУ ПРИБОРА УЧЕТА...»

«Министерство образования и науки Мурманской области Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего профессионального образования "Апатитский политехнический колледж" ГАОУ МО СПО "АПК" УТВЕРЖДАЮ Директор ГАОУ МО СПО "АПК" _ Л.В. Гришина "_" _ 201 г.КОМПЛЕКТ контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область Муниципальное образование "город Свирск"А Д М И Н И С Т Р А Ц И ЯП О С Т А Н О В Л Е Н И Е "24" марта 2017 года № 224 Об утверждении правил пользования временным (летним) водопроводом на территории муниципального образования "город Свирск" в 2017 году В целях обеспечения устойчив...»

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:Особые условия: Возможна замена производителя технологического оборудования и материалов, технические характеристики и качество которых должны быть не нижезапроектированных.Стоимость работ в предложении указывать в рублях. Стоимость работ должна включать: стоимость ст...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.