WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


Pages:   || 2 | 3 |

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2015 р.) Київ – 2015 MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE National Aviation university The ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Матеріали

ХІ міжнародної

науково-практичної конференції

(23 жовтня 2015 р.)

Київ – 2015

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

National Aviation university

The MATERIALS of the XI International Academic Professional Conference

“Modern Management Problems”

October 23, 2015

Conference Organizer:

Management of Foreign Economic Activity of the Enterprise Department

Kyiv, 2015

ЗМІСТ

TOC \o "1-3" \h \z \u Features of the management personnel evaluationAnna Stankiewicz-Mroz Ph.D., Maciej Bielecki, Ph.D. PAGEREF _Toc432453252 \h 12PROBLEMS OF THE EU INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENTR. Gradzki, Doctor of Science, professor PAGEREF _Toc432453254 \h 13THE QUALITY OF CORPORATE LEADERSHIPI. Zarubinska, Doctor of Science, professor N. Prischepa, Ph.D., associate professor PAGEREF _Toc432453256 \h 15THE SOLUTION TO THE EXISTING PROBLEMS OF MANAGEMENT IN UKRAINED. Avramenko, student, A. Vasylchenko, student PAGEREF _Toc432453258 \h 17IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY ON THE INTERNATIONAL MARKETT. Mostenska, Doctor of Science, professor V. Balaba, student PAGEREF _Toc432453260 \h 20ORGANIZATIONAL LEADERSHIP AND MANAGEMENT STYLES ON THE INTERNATIONAL MARKETT.

Vynarska, student PAGEREF _Toc432453262 \h 23PROBLEMS & CHALLENGES FACED BY HR-MANAGEMENT IN THE 21st CENTURYA. Dudko, student PAGEREF _Toc432453264 \h 25COMPANY MANAGEMENT ON THE INTERNATIONAL MARKET WITHIN CRISISA. Ebrigit, student PAGEREF _Toc432453266 \h 27APPLICATION OF LEADERSHIP AS MANAGERIАL INSTRUMENTT. Ilienko, student PAGEREF _Toc432453268 \h 28HEALTH LIFE STYLE AS ELEMENT OF MOTIVATIONL. Kamkhia, student PAGEREF _Toc432453270 \h 30 HYPERLINK \l "_Toc432453271" THE FEATURES OF IMPLEMENTATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE LEGAL ENTITY

А.Kandyba, student PAGEREF _Toc432453272 \h 32MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT OF UKRAINIAN ENTERPRISESN. Liskovych, assistant PAGEREF _Toc432453274 \h 35CROWDSOURCING AND IDEA MANAGEMENT AS MODERN MANAGEMENT TOOLSO. Liubynetska, student PAGEREF _Toc432453276 \h 36LACK OF MOTIVATION AS A MODERN PROBLEM OF MANAGEMENTO. Orlyk, student PAGEREF _Toc432453278 \h 38CURRENT PROBLEMS AND ASPECTS OF HUMAR RESOURCE MANAGEMENTA. Polukhin, student PAGEREF _Toc432453280 \h 40ACTUAL ASPECTS OF PERSONNEL MOTIVATIONY. Sad, student, V. Chornovil, student PAGEREF _Toc432453282 \h 42GUIDELINES FOR THE LEADERS AND MANAGERS OF THE 21 CENTURYV. Selukova, student PAGEREF _Toc432453284 \h 44PHARMACEUTICAL CORPORATION INNOVATIVE DEVELOPMENT AS THE BASIS OF IMPROVING INTERNATIONAL COMPETITIVENESSА. Sobkova, student PAGEREF _Toc432453286 \h 46THE INABILITY OF MANAGEMENT TO SET GOALSK. Stariy, student PAGEREF _Toc432453288 \h 48PROBLEMS ОF THE SUCCESSFUL CONTROLLING IN MANAGEMENTM. Stupak, student PAGEREF _Toc432453290 \h 50ABOUT SOME PROBLEMS OF MODERN MANAGEMENTY. Tkachyk, student PAGEREF _Toc432453292 \h 52TO THE PROBLEM OF FORMATION STRATEGIES BASED ON COMPETITIVE ADVANTAGESV. Shcherba, student, C. Belan, student PAGEREF _Toc432453294 \h 54ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЗагайнова Н.Л., к.э.н., доцент, Фурин А.Г., к.э.н., доцент, Елагина В.Б., к.э.н., доцент PAGEREF _Toc432453296 \h 56ИННОВАЦИИ В РОССИЙСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯЛарионова Н.

И., д.э.н., профессор, Абрамова Е.Д., доцент, PAGEREF _Toc432453298 \h 61РЕКОМБИНАЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯРожкова Е.В., д.э.н., профессор PAGEREF _Toc432453300 \h 66ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВТепнадзе С.А., д.т.н., профессор PAGEREF _Toc432453302 \h 68ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕЗагайнова A.А., аспирант PAGEREF _Toc432453304 \h 70ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІБілявський В.М., к.е.н, доцент PAGEREF _Toc432453306 \h 75ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИГуріна Г.С., к.е.н., доцент PAGEREF _Toc432453308 \h 80ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІДанілова Е. І., к.е.н., доцент, Прищепа Н.П., к.е.н., доцент., PAGEREF _Toc432453310 \h 81ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ В АСПЕКТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИІванова Т.В., д. н. з держ. упр., професор PAGEREF _Toc432453312 \h 83РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВІльєнко О.В., д.е.н., професор кафедри логістики PAGEREF _Toc432453314 \h 86ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ВАНТАЖООБІГУ НЕТТО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУКириленко О.М., к.е.н., доцент PAGEREF _Toc432453316 \h 89ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВАКузнецова І. О., д.е.н., професор, Кублікова Т.Б., к.е.н., професор Романюк О.В., магістрант PAGEREF _Toc432453319 \h 91ЗІСТАВЛЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В МЕНЕДЖМЕНТІКузнєцова Т.В., к.е.н., доцент, Остапенко Т.Г., к.е.н., доцент PAGEREF _Toc432453321 \h 94СТРАТЕГІЧНЕ ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІЛитвиненко Л.Л., к.е.н., доцент, Шевченко О.Р., к.е.н., доцент PAGEREF _Toc432453323 \h 96ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВМарченко В.М., д.е.н., професор PAGEREF _Toc432453325 \h 98ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇНовак В.О., к.е.н., професор, Передерій В.В., к.е.н. PAGEREF _Toc432453327 \h 99ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХОнопрієнко О.Д., к.е.н., доцент PAGEREF _Toc432453329 \h 102ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАНО-ЕКОНОМІКИОстапенко Т.Г., к.е.н. доцент, Кузнєцова Т.В., к.е.н., доцент PAGEREF _Toc432453331 \h 104РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ АВІАПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИПодрєза С.М., д.е.н., професор, PAGEREF _Toc432453333 \h 106КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ МЕТОДОМ АССЕССМЕНТ-ЦЕНТРУСівашенко Т.В., к.е.н., доцент, Шевченко Ю.В., к.е.н., доцент PAGEREF _Toc432453335 \h 108ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ НА МОТИВАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВАХарчишина О. В., д.е.н., доцент PAGEREF _Toc432453337 \h 110КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК НЕВІД`ЄМНА ЧАСТИНА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВААбсалямова В.С., студентка, Пархоменко О.О., студент PAGEREF _Toc432453339 \h 112СУЧАСНИЙ МЕТОД ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МЕНЕДЖМЕНТІБасараба І.
О., студентка PAGEREF _Toc432453341 \h 114КРИЗА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІБезрека М. А., студентка PAGEREF _Toc432453343 \h 116УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИ УКЛАДАННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВБілан Х. О., студентка PAGEREF _Toc432453345 \h 119ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХБілик Ю., студент, Ляшко А., студент PAGEREF _Toc432453347 \h 121ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІБруєва Д.В., студентка PAGEREF _Toc432453349 \h 123ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІВітушок В.С., студентка PAGEREF _Toc432453351 \h 125ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ НА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬВітюк О.В., студентка PAGEREF _Toc432453353 \h 127ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОМАНДИВолевач І., студент PAGEREF _Toc432453355 \h 129НЕДОСКОНАЛІСТЬ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІГладка А.А., студентка PAGEREF _Toc432453357 \h 132МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВАГунько В.А., студент PAGEREF _Toc432453359 \h 133ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЕКТА ГОСПОДАРЮВАННЯДеренівський Є., студент PAGEREF _Toc432453361 \h 136САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНЦЯДіденко О.А., студентка PAGEREF _Toc432453363 \h 138ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ «АВТОМАТИЗОВАНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА»

Жерко О.С., студент PAGEREF _Toc432453365 \h 140ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ВИРІШЕННЯ ОДНІЄЇ З СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ МЕНЕДЖМЕНТУЖукова Ю., студентка PAGEREF _Toc432453367 \h 143ЕТИКА СПІЛКУВАННЯ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯІсаєва О.О., студентка PAGEREF _Toc432453369 \h 145КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНТРАПРЕНЕРСТВА В ПІДСИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАКарпенко О.В., студентка PAGEREF _Toc432453371 \h 147РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІКоваленко Є. В., асистент PAGEREF _Toc432453373 \h 149ОСОБЛИВОСТI РОЗВИТКУ ВЗАЄМОВIДНОСИН МIЖ УКРAЇНОЮ ТA МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМКовaльов В. I., студент PAGEREF _Toc432453375 \h 151ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХКорнєва Н.Ю., cтудeнткa PAGEREF _Toc432453377 \h 153ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН АВІАКОМПАНІЙ ТА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВЛотоцький В.А. PAGEREF _Toc432453379 \h 155АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВАЛюбомирський В.П., студент, Павленко Е.Г., студент PAGEREF _Toc432453381 \h 157МОТИВАЦІЯ ЯКА ДІЄМарченко К.О., студент PAGEREF _Toc432453383 \h 159ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРТИПОВИХ ВІДНОСИН В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИМаршук М., студент, Діхтяренко А., студент PAGEREF _Toc432453385 \h 161УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗЕДМатковська В.І., студентка, PAGEREF _Toc432453387 \h 163ПРОБЛЕМИ ОСВОЄННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НОВИХ ІНОЗЕМНИХ РИНКІВ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇМоскаленко Ю.В., студентка PAGEREF _Toc432453389 \h 166КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИМостенська Т.Г., PAGEREF _Toc432453391 \h 168ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В ПРОГНОЗУВАННІ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВНовіков А., студент PAGEREF _Toc432453393 \h 170ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГРУП В ОРГАНІЗАЦІЯХ.

Островська О., студентка PAGEREF _Toc432453395 \h 173ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХПапченко Є.В., студент PAGEREF _Toc432453397 \h 175МЕДІАПЛАНУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВАПлішкіна І.В., студентка PAGEREF _Toc432453399 \h 177НЕХТУВАННЯ ОСВІТОЮ СЕРЕД ВЛАСНИКІВ БІЗНЕСУ, ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУПопова А.А., студентка PAGEREF _Toc432453401 \h 179ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХРогозіна К.О., студентка PAGEREF _Toc432453403 \h 181Мотивація і стимулювання праці персоналу в менеджменті ПІДПРИЄМСТВАСичова М., студентка, Демчук С., студентка PAGEREF _Toc432453405 \h 183РОЛЬ ПРИНЦИПІВ ДІЛОВОЇ ЕТИКИ В БІЗНЕСІCтеблій В.В., студент, Білан Х. О. студентка PAGEREF _Toc432453407 \h 185ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИТесля О.В., студентка PAGEREF _Toc432453409 \h 187УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО ЗМІН СЕРЕДОВИЩА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУУдворгелі К.Є. PAGEREF _Toc432453411 \h 189ОСОБЛИВОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВЧайковський Є.О., аспірант PAGEREF _Toc432453413 \h 191ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК СКЛАДОВА СТІЙКОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВАЧорногуб В.В., студентка PAGEREF _Toc432453414 \h 193

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВАЩепіна Т.Г., к.е.н., доцент, Білковська Д.І., студентка PAGEREF _Toc432453417 \h 195АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУЯрошенко Т.О., студентка PAGEREF _Toc432453418 \h 197

Features of the management personnel evaluation

Anna Stankiewicz-Mroz Ph.D., Maciej Bielecki, Ph.D.Lodz University of Technology, Poland

The processes of global changes occurring at the present stage of development of the Ukrainian society require new approaches and principles of enterprises’ management. The priority ones are foundations of the theory of management as a science of competitive professional governance. After all, the high level of management culture involving the theory and knowledge management processes, their laws, properties, functional content, types, forms and methods of it is a guarantee of the leader’s effective performance

Estimation of the management personnel has become one of the most important instruments of the formation of HR policy of organization. Only on the basis of an objective assessment of factors and conditions it is possible to choose the best option among the existing alternatives. Ignoring these issues in practice can lead to the development and implementation of ineffective HR decisions. It can have negative impact on personnel and economic performance of the company

An analysis of the scientific sources dealing with the formation of the system of indicators used to measure staff found that there is no single systemic approach to the interpretation of the personnel evaluation, its essence and importance. Most scientists use the assessment only as a tool to achieve the main goal, not highlighting it as an independent object of research. It limits its essence only by applied aspects. It reduces the possibility to use existing methods of evaluation

It is proved that disclosing the problem of personnel evaluation should be clearly described criteria for evaluation. For selecting specific indicators to assess staff is important to consider the general orientation of the organization to achieve specific performance. For example, in some cases, the emphasis may be placed on achieving quantitative indicators (increasing output). In others, the emphasis is on the assessment and promotion of quality indicators.

It is studied the features of formation personnel evaluation systems in organizations:

if it is assessed individual contribution and promotion of each employee separately and when attention is focused on collective forms of work. Thus, stimulation of such organizations is based primarily on the assessment of the results of the whole team, and the distribution of earnings within the team is made based on an assessment of individual employees contribution to the total results of the enterprises’ branch.

In order to create an optimal system of personnel evaluation, equally balanced in terms of accuracy, objectivity, simplicity, convenience and clarity it is reviewed existing approaches and personnel evaluation systems, each of which has both positive and negative sides. Tools of personnel evaluation system were shaped by the needs of solving practical problems of production and management activities based on specific methods. It is proved that the personnel evaluation methods must comply with the structure of the company, the type of personnel activities, evaluation aims. They should be simple and clear and include some quantitative indicators, combine written and oral tasks.

It is concluded that the staff assessment combines great information, analytical and reference value. To improve the efficiency of evaluation is necessary to unify and bring together the necessary criteria. Only a complete personnel evaluation system can ensure the effectiveness of economic development under two major conditions. At first, you must consider the features of the previous and current state of the economy, the mentality and behavioral characteristics of the population, duration of conversion period and other factors and conditions forming the peculiarities of the country. At second, its foundations must be based on the principles and mechanisms dominating in personnel estimates of personnel of the most developed countries with market economies.

References:

Kolb D.A., Osland J.S., Rubin I.M. Organizational Behavior: an Experiential Approach. 6 th ed. (Prentice-Hall, 2001).

Mahoney J. Stakeholder responsibilities: turning the ethical tables //Business Ethics – A European Review. –2011, No 4. 212 – 218 р.

PROBLEMS OF THE EU INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENTR. Gradzki, Doctor of Science, professorLodz University of Technology, Poland

Innovations serve as a tool for sustainable development, strengthening leadership potential and competitiveness of the EU enterprises. Currently primary focus is on innovative entrepreneurship that provides mobilization of all enterprise resources for the implementation of R&D investments, the search for new ways of enterprise development on foreign markets by employing new business ideas.

In recent years, the average innovative growth of European companies has slowed down, due to the unfavorable economic environment factors and sufficient differences in innovation activity depending on the EU country. In 2014 average innovation performance index accounted 0.54% in the EU region and 0.32% in Poland, being a moderate innovator [2]. The decline in innovation activity, excluding industrial companies, is an adverse trend that does not ensure the creation of a solid foundation for long-term development.

The need for the innovative entrepreneurship development is associated with increased competition in international markets since simple innovation imitation and minimizing costs by using cheap resources do not allow facing modern challenges. US as a strong competitor to the EU have significant advantages in terms of scientific cooperation between private and public sectors, and in commercialization of innovations. Therefore, the main efforts of the European business community should be aimed at improving the interaction between all participants in the innovation process. According to the EU program strengthening the competitiveness of European enterprises, especially small and medium businesses is the most important issue.

Dynamic young EU companies that are flexible and have better relationships with research institutions, unite their efforts with already established firms, which have necessary resources and capabilities to implement innovative ideas [1]. Due to this, each party receives additional benefits and distributes existing risks of innovative activity.

The best conditions for opening venture capital firms are created in Denmark, the Netherlands and Estonia, while Poland, Denmark and Switzerland are the best bases to gain access to the resources needed for innovative entrepreneurship.

During 2008-2014 the following problems in innovative entrepreneurship development were identified:

- urgent need to develop partnerships for improving innovation effectiveness;

- prevalence of incremental innovations over radical innovations in terms of R&D costs;

- limited use of open innovation models;

- reduction in implementation of innovations by large companies, along with a trend of implementation innovative ideas by flexible small and medium businesses;

- problems on “stand up” and “start up” phases of innovative entrepreneurship (challenges in fundraising and better access to resources needed for fostering start-ups and other innovation actions).

The conducted research allows for conclusion that a high degree of competitive pressure forces, even if there are significant risks, pushes to take advantages of the economic benefits that can be obtained through innovations. The greatest results can be achieved through introduction of open innovation models, collaborative innovations and innovative entrepreneurship based on mutually beneficial partnership of business, research institutions and government.

References:

1. Collaborative Innovation Transforming Business, Driving Growth. – World Economic Forum, August 2015. – 44 р.

2. Enhancing Europe’s Competitiveness Fostering Innovation-driven Entrepreneurship in Europe. – World Economic Forum, June 2014. – 64 р.

3. Innovative entrepreneurship in Poland. The revealed and hidden potential of Polish innovation / [Electronic resource]. – Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2015. – Mode of access: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/806/22524 .pdf

THE QUALITY OF CORPORATE LEADERSHIPI. Zarubinska, Doctor of Science, professorN. Prischepa, Ph.D., associate professorNational Aviation University, Kyiv, Ukraine

One of the most actual problem of management practice – the problem of quality of corporate leadership and leadership competencies. Our research is devoted to solving theoretical and practical issues include: the evolving challenges facing companies and the implications for the demands placed on leaders; what new leadership competencies are required and what this should mean for recruitment, executive assessment and development, team development, and new director training; the role of corporate governance, including new director training, succession planning, and board evaluations.

The quality of corporate leadership has come under great scrutiny recently as many have questioned the ability of leaders to articulate and deliver a vision commanding the broad support of investors, customers, employees, and other stakeholders.

Most large companies acknowledge the need to be more responsive to shifting societal expectations to become more open and accountable. And yet those same companies often struggle to translate good intentions into good practice. In no small way this is due to the lack of any practical guidance addressing the outmoded way in which leaders tend to be selected and developed. Therefore this topic is developed in special literature [1-3].

The objective of the research: to describe in an accessible and practical way the competencies necessary for senior managers, executive teams, and boards to lead with sustainability in mind.

The issues investigated include:

The evolving challenges facing companies and the implications for the demands placed on leaders.

What new leadership competencies are required and what this should mean for recruitment, executive assessment and development, team development, and new director training.

The role of corporate governance, including new director training, succession planning, and board evaluations.

This research seeks to achieve its objective by presenting insights drawn from the experience of those in leadership positions in companies recognized for their sophistication in balancing business success and a social license to operate.

Therefore, the starting assumptions for this research are:

The business case for corporate responsibility and for a much more ambitious approach to the challenge of sustainability is robust.

Much can be learned by examining those companies that have done well by leading the corporate response to this challenge.

The best place to learn about the role of leadership is from those leading these exemplary companies, and indeed from those expert in the recruitment and development of such leaders.

The most useful way to present the findings is with reference to leadership competencies, given the influence of competency frameworks on organizational life.

The term "leading companies" is used here to identify companies recognized for being at, or actively working toward, the leading edge of corporate responsibility and sustainability. That is, to identify the companies and those working in them that are the focus of this research.

The findings connected with the five main themes:

Living with uncertainty and intricacy.

Valuing dissent.

A relational initiative.

Advancing outside the system.

Leaders expand leaders.

We hope this research will be a useful first step to making progress on a matter that leading companies account will be at the forefront of their efforts over the next few years.

So, a good leader must both deliver against short-run targets and build capacity. Delivering against targets by drawing down on capacity is a sin. Leadership and talent are the most important agenda items for a board.

References

CPSL, 2010. "Sustainability Leadership: A Force for Change," Cambridge: University of Cambridge Programme for Sustainability Leadership

Generation Investment Management, 2012. "Sustainable Capitalism," London: Generation Investment Management LLP

Tomorrow's Company, 2012. "The Invisible Elephant and the Pyramid Treasure," London: Center for Tomorrow's Company

THE SOLUTION TO THE EXISTING PROBLEMS OF MANAGEMENT IN UKRAINED. Avramenko, student, A. Vasylchenko, studentSuperviser – N. Prischepa, Ph.D., associate professor.National Aviation University, Kyiv, Ukraine

The history of management thought has roots that go into the depth of centuries and millennia. Opinions on problems of management and scientists are Egyptian papyri, and on clay tablets with spina Tigris and Euphrates. But combine them with the management right is not possible, because it was basically recommendations on governance.

Throughout history, people admired figures such as Alexander Macedonian and Napoleon, Henry Ford and Paul Gates more than outstanding scientists, thinkers and poets. The success of these figures contributed not only what they know, and what we wanted to achieve. The most amazing thing always thought that they were able to subdue the others and make them deliberately, persistently, almost voluntarily act to achieve this goal. The ability to control or production, or the army, or the state and has always been called art or talent. From it the fate of nations, wars, peoples and individuals. However, in the twentieth century businesses, organizations, military units and independent states has become so much, and their interactions are such strong and diverse that to wait and look for managerial talent for each executive position and was never anyone. That is why the art of management has become a management science - management (from the English "Management" - management, organization).

Management - an activity that is consistent with the objectives and tasks of developing business plans, determines not only what and when to do, but how and who will do what outlined forms the working procedures in all stages of management and controls.

Today, there are many problems of management. Let’s single out some of them and try to give them a brief description.

The combination of 'owner - the general manager. «One of the features of contemporary Ukrainian business is to combine in one person the main owner and general manager. Great temptation owner-director of maximum control processes in the enterprise leads to the fact that:

1. Suppressed initiative;

2. Staff are selected on the basis of loyalty, not professionalism;

3. Budget Enterprise centralized all, often tiny, costs are controlled by the director, which reduces the efficiency of decision-making in the field;

4. The structure is bureaucratic and inflexible;

5. Marketing Strategy often change.

The crisis growth. The crisis growth occurs during the expansion of the company. Extensions may be associated with a sharp increase of demand for goods, opening new market opportunities, leadership ambitions. This expansion of the enterprise is not always justified. The lack of forecasts and strategic planning leads to what the end result is many companies expanding their losses and closing. The expansion is justified only when it increases the stability of the company or increasing its market value.

Inability to guide companies to set goals and objectives, criteria to determine performance. Lack of experience and knowledge owners and managers leads to such seemingly not paramount, but too important circumstances as inability to define goals and assign tasks. It means the full range of goals and objectives - as subordinate company in general, and suppliers, marketing intermediaries. As a result - inefficient expenditure of significant funds, "throwing from side to side" instead of market strategy.

Neglect education. In many enterprises, there was a tendency to "cultivation" of personnel. Many managers prefer people with experience, but young professionals in marketing, management, finance.

Replacement of the founding owners to new, effective owners. If a retrospective analysis of becoming the leading corporations, it is impossible not to notice an interesting general trend: after a certain period, usually 10 years, is the replacement of the founding owners of enterprises to new owners (especially evident in the automotive companies). That is, judging from the deadline, today we have almost come to the time when they begin the replacement process owners. However, any idea is relevant and adequate in certain circumstances and not all managers have the talent to feel time when you need to change yourself and change corporate strategy, and this leads to a deterioration in economic performance of the company, and sometimes bankruptcy.

Change in the leadership of founding companies on effective management. This problem is already beginning to feel business owners. In connection with these urgent problem tor-training managers of Ukrainian companies. This is because the level of education and knowledge managers that level today below the average level of knowledge of their subordinates, who are mostly professional education. Therefore, they can not always act as directors objectives clearly and correctly formulate problems and objectives, to evaluate the timing and quality of their performance.

The output of major foreign companies. The situation in many markets in Ukraine has changed dramatically with the release of them foreign companies. On the one hand, this is a positive development, which will intensify competition in the market, forcing Ukrainian enterprises move to modern management techniques. On the other hand, the output of foreign investment enterprises is often accompanied by suppression, personnel outflow of domestic enterprises, closure of companies. In this situation requires a change of priorities in economic policy in general. Under the Foreign Investment Promotion should be construed increased investment in domestic enterprises, and not help foreign companies entering the Ukrainian market with their goods and services.

Problems of modern enterprises is certainly not limited to this list.

The solution to the existing problems of management in Ukraine requires systemic mechanisms at the national level. One of the main elements of this mechanism is to build a national system of standards of management. Wider introduction of modern management techniques and, above all, understanding the causes of their problems entrepreneurs contribute to round tables and seminars with leading experts. You also need a certain change of priorities of the state. Macroeconomic indicators have improved not only on changes in the world market, on avenues of increasing the efficiency of individual enterprises.

References:

1. "Marketing in Ukraine" for 2000, №№ 3 (5), 4 (6).

2. Myntsberh G., Alstrэnd B., J. Lэmpbel. School strategies / Per. s English. Ed. JN Kapturevskoho. - St. Petersburg: Publishing "Peter", 2000.

3. Nemtsov VD, Dovgan LE, Siniok GF "Management", Tutorial, 2000.

4. Zozuliov O. Dligach A. Pisarenko NA Modern problems of management of Ukrainian companies. // Ukraine economy. - 2002. - № 6 (487). - P. 41-46.

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY ON THE INTERNATIONAL MARKETT. Mostenska, Doctor of Science, professor V. Balaba, studentNational Aviation University, Kyiv, Ukraine

In the modern conditions, the maintaining and achieving the competitiveness of companies on international markets is an important condition for increasing the national competitiveness. In this case, it is necessary to take into account the trends of world development and according to them to pursue a policy aimed at reducing the cost of selling of products, improve the efficiency of external and internal factors that ensure the competitiveness of the enterprise.

Improving the competitiveness of enterprises needs the development and implementation of certain competitive strategies. In general, the competitive strategy is a complex of some measures that make it possible to hold the position of firm in the market by developing the advanced products, in order to extend the offer, to increase a market share in certain sectors, to meet the needs of consumers and, of course, to achieve the high level of competitiveness by enhancing the image.

There are the most important strategies to improve competitiveness of the company: 1) the strategy of leading on the basis for reducing costs of prices. Low cost of production is the basis for the appropriate level of prices; 2) the strategy of differentiation; 3) the strategy of focusing the content of such a strategy is to obtain (the formation of) the competitive advantage and satisfaction of market position on a fairly narrow market segment (including product or geographic features).

The choice of such a strategy depends on the ability of the company to serve a narrow segment of the market with its specific requirements more effectively than competitors that focused on a wider range of needs.

As regards the image of the enterprise, the development of market economy, contributed to the increase of the various categories of actors who are interested in the proper formation of the image of the company. The purpose of measures of imagemaking is out pricing policy, which forms the image of the goods and services, ideology, and of the enterprise in general. These measures consist of a system of concerted actions.

The corporate image is formed of the following components:

1) products and services that include the quality of product, innovation; 2) social responsibility that includes ethics, understanding of the role of enterprises in society. 3) environment that includes production facilities, offices. 4) communication is publications, personal communication, advertising.

Creating a positive image of the company on the external market is formed by using the developed appropriate strategies at different hierarchical tiers of enterprise management

At the present maintenance of competitiveness on the international market play its important benefits of development of capabilities of workforce, study the information in the market for opportunities to improve competitiveness.

The competitiveness of firms on the external market depends on various factors: political, economic, institutional, cultural, and educational. All of these factors are divided into internal and external. According to the theory of competition of M. Porter, success in international competition determines where and how productively applies the factors of production.

A major role among the internal factors plays a quality level of enterprise management, namely: a level of training of managers, and the ability to skillfully negotiate under conditions of constant change. Also, the internal factors include the technical level of production, the level of labor productivity, the parameters of production technology.

These factors determine the level of production and sales. But for the purposes of determining the competitiveness needs to take into account the ratio of production costs and the sale of this company to the level of production costs and the sale of the company-competitor.

The external factors include: level of novelty of economic, namely the participation of the country in foreign trade, macroeconomic stability, the degree of compliance of public policy to the requirements of competition, the level of development of modern infrastructure in the country.

Therefore, the competitiveness of the enterprises on international markets is determined by all the complex of factors at all levels that determine the benefits of the country's goods on the world market. But, determining the competitiveness only on the principles of oppositions and benefits is invalid, in the theory of competitive advantage of Porter being given insufficient attention of microeconomics of enterprises, where create the competitive advantages.

International level of competitiveness means the better ensure of international competitive advantage and sustainable skills to successfully competing in any country of the world based on international standards.

To increase the competitiveness of enterprises in the external market it is necessary better develop the knowledge of the world theory and practice, it is will give the possibility of reducing the cost, resources and time.

For example, the production transferred to the countries with low-cost labor and raw materials, and marketing and sales focus near consumers of products. As a result, the use of the competitive advantages of several countries, it increases the competitiveness.

The second factor of increasing the competitiveness on the international market is the skill level of the staff.

This competitive advantage defines the support for innovation, the ability to correctly assess the situation, readiness to attract the talented people, promotion of the initiative

Also, the main areas of increase of competitiveness of the company is the management of innovation and technology, production, use of information and management of changes.

In the field of technology is a joint work with foreign investors, innovation promotes the achievement of the market competitive advantage.

In manufacturing, the promising directions are the improvement of equipment, material and organizational process, improve the quality of information in all parts of the production process.

Activation of human factor is accompanied by a change in the system of organizational values and rules of behavior. The staff is an important capital of the enterprise, its training helps to reduce the social tensions and improve the climate of the organization.

General measures to improve the competitiveness include the study of consumers ' queries and analysis of competitors, the creation of new products, improvement of qualitative characteristics of products, identifying the benefits of the product, determine the modifications of the product, using the price factor of increasing the competitiveness of production, improvement of service in the process of buying and after sales service, product differentiation

More Porter pointed out that the governments to provide adequate positive impact on the competitiveness should encourage change, promote internal competition and stimulate innovation.

Therefore, the support of high competitiveness of the company means that all its resources are used so effectively that it becomes more profitable than its main competitors. It simultaneously provides that the enterprise occupies a stable place in the market of goods and services and its products enjoy a constant demand.

References:

Т. Борисова. Феномен міжнародної конкуренції в сучасній економіці / Т. Борисова // Галицький економічний вісник. – 2010. – 2(27). – С.34-40 – (світова економіка й міжнародні економічні відносини);

Майер Дж. Міжнародне середовище бізнесу : Конкуренція та регулювання в глобальній економці / Майер Дж., Олесневич Д. ; пер. з англ. – К. : Либідь, 2002. – 703 с.;

Піддубний І.О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: навч. посібник/І.О. Піддубний, А.І. Піддубна. – Х.: ВД "Інжек", 2006. – 270 с.;

Портер М. Конкуренція / М. Портер. – М.: Издательский дом Вильямс, 2002

ORGANIZATIONAL LEADERSHIP AND MANAGEMENT STYLES ON THE INTERNATIONAL MARKETT. Vynarska, studentSuperviser - O. Kharchyshyna, Doctor of Science, professor

National Aviation University, Kyiv, Ukraine

International management as specific leadership applies to areas of activity associated with the movement of resources, goods, services and labor across national borders.

Attitude to management styles in different countries are different because of various social norms of relations between workers and managers.

These differences can make stressful relations between personnel of the main company and its branches or reduce the efficiency of management abroad compared with its performance within the homeland.

At the same time the familiarity with national peculiarities of management enables to transfer the positive experience from one country to another.

Managerial staff of international companies has two-tier structure. Firstly, in branches work people which able to manage the company in each country where the branch is located. Secondly, at the main or regional headquarters should work people which able to coordinate and manage the various foreign and regional firms operations.

These two aspects are closely linked because the staffs of main headquarter should properly recognize the need of adaptation to the local specifics to achieve efficiency at the global level and to be prepared to compromise.

In the polycentric philosophy management styles in foreign units of the company adapted to local conditions. In this case, the necessity of the introduction of common rules or general corporate culture in foreign branches is less relevant than in the case of ethnocentric philosophy when foreign branches at the international level closely interrelated.

No matter at what point between these two extremes the international corporation is located. Developed technology, policy and management style in one place may be only partially suitable elsewhere.

There are traditional and modern approaches to defining the leadership styles. For the first time, leadership styles were identified by K. Lewin as authoritarian, democratic and liberal.

Authoritarian (directive, dictatorial) management style: for this style is typical rigid total control with threat of punishment, lack of interest to employees. Due to this constant control, management style provides quite good results (with no psychological criteria: income, productivity and product quality can be high), but in this style more disadvantages than advantages: high probability of erroneous decisions; suppression of initiative and creativity of subordinates, slowing of innovation, depression, passivity of employees; staff dissatisfaction with their work, their position in the team.

This management style is appropriate and justified only in critical situations (accident, war, military operations, etc.).

Democratic (collective) management style: management decisions are based on discussion of the problem, taking into account the views and initiatives of employees, manager shows interest and friendly attention to the identity of employees, their interests, needs and features.

Democratic style is most effective because it provides a high probability of correct, balanced decisions, high production results of work, people's satisfaction with their work and with their membership in the team, favorable psychological climate and team cohesion.

Liberal (passive) management style characterized, on the one hand, through the ability of each to express their position, but the real consideration and agreement of these positions they don’t seek to achieve, on the other hand, even the adopted decisions are not met, there is no control over their implementation, therefore results usually are low, people are not satisfied with their work, psychological climate in the team is unfavorable, there is no cooperation.

Each of these management styles can not be optimal by itself. The best way is dynamic style that varies with the change of situation and objects of management. Indeed, none of the management styles should tightly "stick" to manager. Style should be dynamic.

References:

Панченко C.Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2007. – 468 с.

Макогон Ю.В., Орехова Т.В. Международный менеджмент: Курс лекцій. – Донецк, Дон НУ 2003. – 277 с.

Ястреб М.П. Формування стилю керівництва // Економіка АПК. - 2005. – 116 c.

PROBLEMS & CHALLENGES FACED BY HR-MANAGEMENT IN THE 21st CENTURYA. Dudko, studentSuperviser – V. Perederiy, Ph.D.,

National Aviation University, Kyiv, Ukraine

It is known that the main asset of the company is its staff because the level of professional development of each worker has a great impact on the company's activities in general and accomplishing its strategic goals.

The problem of the role and place of HR-management in the company’s managerial system and effectiveness of personnel is traditionally one of the most popular topics for discussion in professional community.

Human resource management (HRM) is the process of finding, developing and keeping the right people to form a qualified work force.

Human resource management involves seven main areas: staffing, workplace policies, benefits and compensation, retention, training, employment laws, and employee protection. Today’s life requires many different types of skills that a good HR-manager must have. Being able to organize, multitask, and communicate effectively, as well as having specific job skills, such as how to run a particular computer program, and a sense of fairness and ethics, is crucial to a successful career in HRM.

There are many contemporary challenges associated with HRM. First of all for owner of a company arises a problem of developing HR-department or outsource human resources functions. There are a lot of outsourcing companies that provide their services at much lower prices than salaries for own HR-managers, but director of the company should consider all the advantages and drawbacks of these two ways of human resource management.

Along with all departments in the organization, HR-department has to direct its activity on reducing costs. HR-managers should show how valuable they and their functions are to the organization. HR managers can also help contain costs in several ways, such as managing benefits, plans and compensation and providing training.

Unlike other units in a company, the results of the HR-department can be assessed only after a certain time, so sometimes it's hard to prove that its activities could benefit in the near future. Existing HR-management system do not always have the necessary analytical capacity, and the HR-department - specialists able to correctly interpret existing data. But anyway HR-managers can trace the logical relationships between effective staffing initiatives and desired business results.

The dynamic development of technology is the second and very important challenge in HR-management. With the emergence of new technologies HR managers must quickly implement them in the working process and then adapt employees to them in order to maximize effectiveness of the work.

Maybe one of the most important problems is retaining workers. Good and experienced HR-manager should provide such working environment for their employees, so that they do not want to change jobs, but on the contrary, will be able to develop their abilities and build careers in that organization.

The other problems that HR-management face do are dealing with workforce shortages, training employees, managing information, compensation and benefits for employees, talent management etc.

So, concentrating on the effectiveness of accomplishing the company’s goals, HR-manager have to deal with lots of problems. The main principle for him must be a creation of the organization known as an employer of choice. People inside and outside the company have to want to work in the firm, because of the positive work environment that it has. So, the company will obtain lots of benefits, as achievement of its goals, from its present and future employees and qualitative HR-management.

HR-department will work effectively only if it is supported by the company's top-management, because top-managers give the "green light" for initiatives, approve budgets and accept or not accept the proposals made by other managers. So the owner of the company must see and understand the need for implementing specific HR-processes.

References:

Portolese Dias L. Human Resource Management / L. Portolese Dias. – Washington: Flatword Knowledge, 2011. – 347 p.

Руденко О.М., Усаченко Л.М., Штурхецький С.В. Система і стратегія HR-менеджменту для державного управління: навч. посіб. / О.М. Руденко, Л.М. Усаченко, С.В.Штурхецький. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 133 с.

COMPANY MANAGEMENT ON THE INTERNATIONAL MARKET WITHIN CRISISA. Ebrigit, studentSupervisor – O. Kyrylenko, Ph.D., associate professor

National Aviation University, Kyiv, Ukraine

International Business Management covers all fields of activity associated with the movement of resources, goods, services and labor across national borders. External environment of enterprises that are operating in international market, characterized by increased complexity. Managers, who work at the international level, should be borne in mind that the relative importance of different people's needs may vary in different countries, especially if they are at different stages of development.

External environment of organization is often the source of problems for today's managers. Quite often, managers need to operate during the crisis. Crises may be national, political, social, financial and economic. However, each qualified manager must have methods of overcoming the crisis. First of all, the manager must take measures to prevent internal crisis in organization. Also, managers should take measures to reduce the negative impact of any external crises.

Crisis Management is a process of applying forms, methods and procedures leading to socio-economic recovery of financial-economic activity of individual entrepreneurs, businesses, industries, creation and development of conditions for exit from the crisis of the economy of the region or country.

The major crises, which tends financial and economic activities of the economy deemed strategic crisis, tactical crisis and the crisis of solvency.

Factors that cause crises are:

External factors - unbalanced monetary and fiscal policy, the poor structure of revenues and spending, unstable operation of basic political and legal institutions, the lag in scientific and technological development, competition;

Internal factors - errors in the manufacturing, financial, marketing strategy, inefficient use of resources, unprofessional management, poor organizational and corporate culture;

Information factors - discrepancy validity of the information used in managing object because of political factors, marketing strategy counterparties and / or competitors or facility management subsystems aimed at prosecution purposes outside of the project objectives.

The crisis at the level of a region or state generally occurs because of the following factors:

deformity regional or federal structure of the economy towards the priority of one or more related industries;

increased stratification of the population;

criminalization of public administration and economic activity;

weakening of governance and control.

The main directions of crisis management are following: monitoring of financial and economic states of enterprise, development of new managerial, forming financial and marketing strategies, reducing fixed and variable costs, increasing productivity, involvement of founders, enhancing motivation.

Measures of a regional or federal level include the adjustment of financial-economic, social, scientific, technical, investment, foreign policy, detection and prediction of internal and external threats to economic stability, the development of complex operational and strategic measures to overcome negative factors, strengthening monitoring, enforcement, compliance.

References:

1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Навч. посібник/ За ред. Козака Ю.Г. - К.: ЦНЛ, 2010

2. Міжнародні стратегії економічного розвитку. Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г. - К.: Освіта України, 2011

3. Мочерний С. Економіка. - Економічна енциклопедія: У трьох томах. - Т1/Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія"; Тернопіль: Академія народного господарства, 2000. - 382 с.

APPLICATION OF LEADERSHIP AS MANAGERIАL INSTRUMENTT. Ilienko, student

Superviser – V. Perederiy, Ph.D., National Aviation University, Kyiv, Ukraine

Errors in strategic planning and tactical business processes can lead to a great extend for the company. Inability to motivate staff to work will be the problem of the financial stagnation which can lead to bankruptcy. But the real leadership can decide this problems in business by the way of providing creativity, rising productivity and level up a company to the point it can be more competitive on the market.

The most popular faulty assumptions and problems of modern leadership were identified based on literature analyzes. They are:

Right process;

Competetivness;

Researching of people;

Emotions;

Flow of the information;

Strengh or charismatic.

The study of leadership involves a number of different popular models [4]. To the authors opinion the most suitable is model of leaders propsed by Glenn Llopis. The main statement of this model are [2]:

1. Communicate transparently. (When there's a problem, effective ledership communicate with employees, examine various variant decision of this problem and selects the most viable.)

2. Break down obstacles. (Workplace problems frequently arise from organizational boundaries. Breaking down those barriers will create a more open culture and decrease competition — which, in turn, should lessen office problems. A great leader understands this, and acts on it.)

3. Foster an open-minded culture. (One of the leader’s responsibility is to organize the process in which people will be open-minded and positive, so the company culture will be optimistic.)

4. Always have a plan of action. (Successful leaders are experienced problem-solvers. When trouble hits, they know from past encounters how to work with the right people and resources to reach a solution.)

It’s essential to add, that this four tactics is not all actions and abilities that leader have to possess. It was established, based on business articles analyzies, that ther are some additional aspects of leadership that should be consided:

Effective leaders are effective communicators. They not only communicate with employees when they have to make some decision, they also make sure that employees know what they need to know (how those jobs help impact company goals) and fully ensure their working process.[3]

Leaders can build such organizational strategy of working process that help to guide the organization toward specific goals and objectives. Starting with the corporate strategy he ensures answers to the primary challenges and then look for managers who can be in charge of groups to confront those challenges.[1]

Newly promoted people conclude those skills that will convert directly into management expertise.[3]

So, leadership direction in companies have to focus more on a coach or mentor that directs and encourage a team and helps advance the company rather than on individual leader. Leader – is an individual who can create a team, that will work established and on the profitable result.

References:

John T. Williams, Demand Media (2015), Chron, Leadership Problems in Business. [e-source] – Available at: http://smallbusiness. chron.com/leadership-problems-business-2977.html

Alison Griswold (2015), Business Insider: 4 Problem-Solving Tactics Of Great Leaders. [e-source] – Available at: http://www. businessinsider.com/problem-solving-tactics-of-great-leaders-2013-11

Leigh Richards, Demand Media (2015), Chron: Business Leadership Issue. [e-source] – Available at: http://smallbusiness.chron.com/business-leadership-issues-2978.html

Great Leadership. [e-source] – Available at: http://www. greatleadershipbydan.com/2012/06/10-essential-leadership-models.html

HEALTH LIFE STYLE AS ELEMENT OF MOTIVATIONL. Kamkhia, studentSuperviser – V. Perederiy, Ph.D., National Aviation University, Kyiv, Ukraine

In last years we can observe an increasing interest in healthy lifestyles – many people engage in sports, dance, and proper nutrition issues. On TV screens and on the pages of popular publications appear more and more new transmissions with tips on nutrition, weight loss, etc. Social networks are multiplying community, dedicated to these issues.

Foreign companies have long experience of management process and content implemented measures and programs HLS.

For example, in the most popular company «Google», employees are free to use the gym, pool, and staff during lunch break relaxing in the sun.

It would be advisable to examine the examples of foreign companies and introduce a system of HLS in the enterprise as the element of employee’s motivation.

Based on the results of the survey that concerns corporate HLSprograms, conducted by International Federation of Pharmaceutical Manufactures & Associations, co-funding of fitness activities(100%),subsidies and discounts for healthy nutrition(96%) and preventive health screenings (94%) to employees are the most popular methods.

Based onthe mentioned resultsthree HLSprograms were proposed:

Co-funding of fitness activities

Program highlighter:

The company funds fitness activities of its employees

Implementation framework:

50% discount (and more) offered by the company for annualmembership at health club

Proximity of fitness facilities

Clear and well-defined implementation of this corporate initiative

Subsidies and discount for healthy nutrition

Program highlighter:

The company undertakes to arrange healthy workplace eating and provide subsidies and discounts on healthy nutrition

Implementation framework:

Conveniently located eating facility

Co-funding

Healthy foods on the menu should be nutritious and tasty

Labeling healthy food choices in the cafeteria

Health screening

Program highlighter:

Regular health screenings for staff to evaluate key health indicators (health checks)

Implementation framework:

Should be conducted on a regular basis (once a year)

High quality of health services

Health checks to be held during working hours

Employees are able to learn in formation on their health status

Confidentiality of health Information provided to the employees

According to the survey HLS programs brings following benefits:

Benefits for employees

Health and well-being

Increased productivity, promotion at work, wage increase

Less money spent on treatment

Benefits for employers

Healthy workforce

Less absenteeism due to sick leaves

Reduced staff turnover

Improved productivity

Enhanced business reputation and staff loyalty

As conclusions, we may notice, thattrend on HLS is increasing every year; people visit the fitness room, go in for sports, dance, and proper nutrition issues and so on. Looking at the experience of foreign companies of HLS usageas motivation in the enterprises, we can observe that they lead to efficiency increase. We analyzed three programs on HLS application, and defined that both parties, employers and employees, will benefit.

References:

1. Mills PR, Kessler RC, Cooper J, Sullivan S (2007). "Impact of a health promotion program on employee health risks and work productivity". American Journal of Health Promotion 22(1): 45–53

2. Recommendations for the Development and Implementation of Corporate Healthy Lifestyle Programs (Integrated Assessment of Desk Research, Individual Interviews with Corporate Management and Focus Groups with the Employees (Moscow2013-2014)

THE FEATURES OF IMPLEMENTATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE LEGAL ENTITYА.Kandyba, studentSuperviser – T. Ostapenko, Ph.D., associate professorNational Aviation University, Kyiv, Ukraine

It is proved, that the company's competitiveness - the ability to withstand market to other manufacturers and suppliers of similar products as the degree of satisfaction of their goods or services specific customer needs, and on business performance. It is often estimated by the company and are valued by consumers competitive advantages comparing offers company and its competitors. In this sense, the concept of competitive advantage is also relative. Competitive advantages allow for greater commitment to customers, respectively, they largely determine the strategy of competition, that is how it competes. Competitive advantage - is the distinctive features of the company and its product in the eyes of consumers. [2]

It is analyzed, that competitive advantage is a concentrated expression of superiority over competitors in the economic, technical, organizational areas of the enterprise that can be measured by economic indicators (additional income, higher profitability, market share, sales volume). It should be emphasized that competitive advantage can not be identified with the potential of the company. Unlike opportunities - a fact, which is recorded as a result of real and obvious benefits buyers. That is why the practice of business competitive advantage is the main goal and the result of economic activity. Competitive advantage can be external and internal. Outside based on the distinctive qualities of the goods which form the value to the buyer, domestic - on the superiority of the firm on production costs, which are lower than competitors based on organizational and production know-how of the company. [1]

It is determined that the relative competitive advantage is manifested in the commitment to specific conditions and reasons. Goods, which has benefits for the price of one geographic market may not have this advantage on the other. Conversely, goods, which suffers a commercial failure that forced out of the market over time can be successful as a result of, for example, exit the main competitor, cross exchange rate changes, inflation jump, a successful advertising campaign. From this it is clear that competitive advantage to any particular economic object can not be universal. In his analysis factor binding to real market conditions should be taken into account.

In order to be competitive and produce competitive products, the company should have a competitive advantage. There are many ways of obtaining them, it is considered three main ways to become better to directly reduce competition or to change the market environment. In the first case, the company applies a set of measures aimed at improving their own activities. Use your root competencies and turns them into advantages. In the second case - the activity of the company is aimed at weakening the direct competitors. With the exception of criminal and semi-criminal measures that are widely used in domestic practice, it may be legitimate methods: luring experienced personnel, creating obstacles to competitors access to distribution channels of goods through agreements on exclusive distribution and so on. [3]

LLC "Avtobanservice" is representative of the brand "KLO", which deals with procurement and supply of gasoline, oil, fuel, fuel gas, alternative fuels (biofuels), etc.

It is proved that it is necessary to consider the analysis of five competitive forces by M. Porter to assess the company's competitive advantages.

Considering the competitive environment of the oil market "KLO" on the model of five competitive forces by M. Porter, should examine factors such as internal competitors, potential competitors, substitutes, suppliers, consumers.

1. Consumers. The target audience of the product - people 18-90 years who like quality gasoline on available prices. Consumption of petroleum products is not seasonal. Potential consumers of the product may be any category of population. All the cars ride on gasoline or diesel fuel or gas, but unfortunately in our country do not develop electro-cars.

2. Substitutes. In the oil market of Ukraine there are no direct substitutes.

3. Internal competitors. “OKKO”, “WOG”, “Socar”

4. Potential competitors. Despite the existence of barriers to entry to the market (the existence of absolute leaders, which gives the consumer the highest precedence), on the market may be appear new players (“BRSM Nafta”, “Naftogaz”, “ANP”, “TNK”)

5. Suppliers. Suppliers may be domestic and foreign companies specializing in the sale of oil and additives to improve the quality of fuel, Ukrainian suppliers of standard fuels.

There is a large list of number of benefits that has "KLO". Firstly, it is always satisfied customers, because quality of service is always at the highest level, on example here acts a special, friendly attitude to the woman driving. The personnel will offer her to pay without leaving the car; clean the glasses; if necessary, pump up tires. Secondly, it is not just a place for refuel. The founders of "KLO" are the first in Ukraine who began to convert their stations in real shopping malls - the car wash, tire and mini market, which sells everything from food to machine oil, and various cafes and restaurants. Thirdly, "KLO" always invent something new to surprise their customers, such as a variety of events, actions and gifts. For example, on 20 August of 2015 gas stations “KLO” was celebrating an anniversary: the company was 20 years old, and in honor of this event the company held a celebration. The company refused from profits in favor for the client. The essence of this action was that during the day 20 of August, all “KLO” clients had the opportunity to refuel any type of fuel, without any additional conditions, discounted size with margins.

Consequently, the metropolitan network of gas stations "KLO" has some serious competitors who have their advantages in the market, but still for "OKKO», «WOG» and «Socar» is a stronger competitor than they are for it. "KLO" on the level of efficiency is ahead of most competitors. One gas station under the brand name "KLO" sell 10.6 tons of fuel per day. This is three times higher than the national average and twice the average in Kyiv, where two-thirds of gas stations of firmare concentrated.

References:

С. М. Клименко, О. С. Дуброва, Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, Управління конкурентоспроможністю підприємства 2006. - 527 с.

Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 453 с.

Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 486 с.

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT OF UKRAINIAN ENTERPRISESN. Liskovych, assistant

National Aviation University, Kyiv, Ukraine

Analyzing the statistic data, most of Ukrainian enterprises were organized and arranged in the form of limited liability companies. This form of organization of small and medium-sized (by Ukrainian standards) enterprises was suitable to the market environment that existed about ten years ago or even more. Featuring a high flexibility and without the burden of previous years, these companies have become the most competitive and formed the basis of the real economy of the state, ahead of enterprise giants, which were calculated, in modern terminology, mass marketing and in most cases actually went bankrupt. However, the changes in the marketing environment began to encourage enterprises to enlarge, not only removing trade and intermediary activities, but also the production. This has exacerbated certain weaknesses of the enterprises that functioned in the form of LTD, in particular, limited ability to attract financial resources.

The solution to this problem is topical for Ukraine and requires some support from the state as the custodian of national interests: changes in the tax law with emphasis on taxation of juridical persons on the physical, created internal investors through increased household income, which are the main investors in developed countries.

The lack of necessary knowledge among the managers of the company leads to the fact that even in justified the extension is extensive, by simply increasing the number of employees and branches, which results in the freezing of significant resources while maintaining market strategies and company structure, are not prepared for such resources. The same methods of expansion of presence in the market as the creation of holding companies, or separate affiliated companies and, especially, the franchise, are rarely used.

But if the market errors may not be immediately apparent, the organizational problems are diagnosed easier.

The solution of existing problems of management in Ukraine requires systemic mechanisms at the national level. One of the main elements of such mechanism is the establishment of the national system of standards for marketing and management activities. Wide introduction of modern management methods and, above all, the awareness of the entrepreneur reasons for their problems will facilitate the holding of round tables with participation of leading experts. Also need a change of priorities by the state. Macroeconomic indicators should improve not only the conjuncture of the world market, but also improving the efficiency of each employee.

References:

R.P.Sabluk, O.V.Kovalenko. Small businesses in the system of corporate finance. –

[Internet source] Access mode: http://www.nbuv. gov.ua/portal/chem_biol/Agroin/2011.../ SABLUK .pdf

Kukoba V.P. Crisis management of the enterprise: Study Guide. - К.: KNEU, 2008

Tereshchenko O.O. Management of financial sanitation of enterprises: Textbook /Ed. 2nd, unchanged. - К. : KNEU, 2009.

CROWDSOURCING AND IDEA MANAGEMENT AS MODERN MANAGEMENT TOOLSO. Liubynetska, studentSuperviser – V. Perederiy, Ph.D.,

National Aviation University, Kyiv, Ukraine

The successful companies work with ideas with the special method. They understand importance of crowdsourcing and Idea Management in their organization. Crowdsourcing is a transmission of certain productive functions to the indefinite circle of persons (based on public offer, without the conclusion of labor treaty).Business crowdsourcing engages in the business-tasks solutions employees, consumers and partners of the company. Idea management means a systematic process for generating, capturing, and evaluating ideas. Their association gives a synergistic effect that business can use for the improvement of work quality with ideas. In such organization the process and knowledge of employees and clients in detail is described, systematized, automated, constantly supported and developed.

Investigated, that Idea Management is practice of gathering and evaluating ideas, aimed at selection of the best ideas with the greatest potential for implementation. When organization faced with the lack of ideas or they want to build their business based on the ideas of future consumers –it is possible to apply crowdsourcing. Using this instrument, company gets entirely free ideas based on the crowd, which in turn will buy their products. Certainly, the participants of crowdsourcing will not offer adequate ideas without correct motivation. Crowd-managers must define a material (small gifts or money bonuses) or non-material (discounts, pointing of their participation, marking of authorship etc.) reward to the participants.

Observed, that aims of Idea Management are optimization and development of business, innovative creation in the company culture and constantly executable base of ideas. A primary purpose of crowdsourcing is costs reduction, and company gets access to enormous human potential. It is possible to create organization that gets new ideas constantly, generates them, estimates and produces as the prepared product. This fact can provide with a large advantages in a competitive environment.

Based on recent research, some advantages and disadvantages of the Idea management and crowdsourcing combination were analyzed.

Advantages are:

permanent access to new ideas;

company expenses reduction;

access to talents all over the world, as an opportunity to enlist to the project the enormous number of people and to choose the best among them;

crowdsourcing is irreplaceable for work with an audience and society on the whole. It allows to engage people in the activity and bring up a loyal clients;

high-rate of tasks implementation, because of involvementof hundreds of members simultaneously.

Disadvantages are:

it is difficult to make the prognosis of quality of participant’s work on such projects.;

participation is low due to lack of awareness of the engagement initiative;

confusion by the crowd caused by lack of clarity in campaign;

potentialfailure in the absence of the customer base.

In conclusion, we may declare that the use of combination of Crowdsourcing and Idea Management is the way to creation of modern, innovative organization that is based on desires and necessities of consumers. It can be a useful tool that may be applied by individuals or any organization or company in any industry. However, before diving into a crowdsourcing initiative, you should evaluate and address certain risks to protect your brand and the integrity of your organization.

References:

10 Commandments of Effective Crowdsourcing by EhsanEhsani:[E-source]-https://www.innovationmanagement.se/2015/01/07/10-commandments-of-effective-crowdsourcing/

Crowdsourcing Risk and Reward – How to Evaluate Options for Success by Paul Dombowsky: [E-source] - https://www. innovationmanagement.se/2013/06/05/crowdsourcing-risk-and-reward-how-to-evaluate-options-for-success/

Капчиц Марк Краудсорсинг: как толпа может помочь бизнесу: [E-source] - http://www.cossa.ru/articles/216/83093/

Краудсорсинг + IdeaManagement = «думающая организация» Алексей Бобко: [E-source] - http://zillion.net/ru/blog/1779/kraudsorsingh-idea-management-dumaiushchaia-orghanizatsiia

LACK OF MOTIVATION AS A MODERN PROBLEM OF MANAGEMENTO. Orlyk, studentSuperviser – N. Prischepa, Ph.D., associate professor.National Aviation University, Kyiv, Ukraine

At this stage of development of various enterprises and private businesses in general managers of small, middle and top-levels face many challenges, among them are low-quality selection of personnel, lack of new technologies, inability to import new technological methods, ignoring the long-term management planning and many others. However, one of the most urgent problems of modern management is lack of motivation of subordinates.

To begin with it is necessary to say that among the functions of management, in addition to planning, organization and control, there is also distinguished function such as motivation. The function's main purpose is to motivate staff for efficient diligent work for achieving goals of enterprise. It is aimed at identifying the needs of personnel, development of systems of remuneration for work performed, using different pay systems. [3, C.72]

Managers are responsible for the success of the company, their department or their team. Manager's main goal is to motivate employees by "objectives", which should lead to increasing productivity of employees. At the same time satisfying of these workers should also be increased. Thus, by their labor managers govern both enterprise and simple workers. In other words motivation from the leader in this area is important for improving the work process and production. [1, C.16]

Motivation is one of the most important tasks of the manager. First, personnel management has become a major factor for competitiveness. Accordingly, motivation is even more important task for management now. Secondly, only with sufficient motivation of subordinates enterprise can develop better.

The current situation in the labor sphere that has developed at the domestic enterprises at the turn of centuries many scientists evaluated as a crisis. The shift of motivation on the level of primary, basic needs is a major problem for the development of both the individual and society as a whole. [2, C.170]

Therefore, the urgent task of social management is the research of the value of motivation. On the one hand it takes maximum consideration already emerging in the system of values, on the other hand, must form new positive human values relevant to the strategic development of the society and country. A transition to a new type of management - value-motivational, which focuses not only on the material needs of the people as their value consciousness and values, using a wide range of non-economic forms of influence on consciousness, psychology, labor and professional behavior, is needed.

So achieving greater employee's motivation in the process and results of professional activities, directly linked to the further development of theoretical issues of motivation.

The solution of the existing problems of management in Ukraine requires systemic mechanisms at the national level. One of the main elements of this mechanism is to build a national system of standards of management. Wide application of modern management techniques and, above all, understanding the causes of their problems by entrepreneurs will contribute conducting "round tables" with attraction of leading experts.

References:

Елізабет Мерманн. Мотивація персоналу/Пер. з нім. / Елізабет Мерманн. – Х.: видавництво «Гуманітарний Центр», 2007 – 178с.

О.О. Нікіфорова. Проблема мотивації праці в сучасній організації: соціальний аналіз. / О.О. Нікіфорова. – СПб: 2009, – 192с.

Ф.Н. Давыдовский. Современный менеджмент: Учебное пособие. / Ф.Н. Давыдовский. - СПб.: Ин-ститут бизнеса и права, 2009. – 167с.

CURRENT PROBLEMS AND ASPECTS OF HUMAR RESOURCE MANAGEMENTA. Polukhin, studentSupervisor – prof. Novak V.O.

National aviation university, Kyiv, Ukraine

The world is changing, and along with it changes the world of work. Being part of an organization, human resource management (HRM) should be prepared to be able to adapt to changes. It is necessary to take into account the large number of factors such as requirements for skills, downsizing of personnel, re-engineering and so on. The relevance for the topic caused by changes in decisions made by European companies as compared to Ukrainian companies, and rethinking priorities when making decisions.

Predefined that globalization business today has no national boundaries. Multinational corporations receive a large number of new staff around the world. To increase the effective functioning of the organization, management must provide staff with the opportunity to gain the necessary skills to achieve the objectives of the enterprise in the conditions of world globalization. In addition, an important aspect of management is to take into consideration the aspect of employees of different nationalities and cultural beliefs that have different values.

Determined that an important aspect of HRM is taking into account the diversity of the workforce. At present moment people of different age group, sex, creed, nationality, appearance, ideology, character and so on work for the enterprises. Considering the mentioned above the company must provide feelings of home, create an atmosphere of comfort for employees that will ensure a positive result to their performance. [2]

The necessity of introduction of training courses and conducting interviews, at present moment, caused by the growing amount of work, high level of education, knowledge of several foreign languages etc. become necessary. Those tendencies take place due to competitiveness increase and organization productivity indicators growth.

In addition, one of the negative elements of the firm is downsizing. Managers should be able to ensure a dialogue with the employee, which will minimize the negative effects and prevent the emergence of rumors. Thus, the HRM is a key element in ensuring the successful operation of the enterprise.

An important degree of success is the constant implementation of the training programs, introduction of new technologies and optimization of enterprise processes such as bookkeeping. To ensure these trends, firstly, it is necessary to organize these processes and, secondly, the manager must be of intensive type. Thus, he should want to conduct and implement innovations and be able to listen to subordinates without criticizing their opinions immediately. Often these processes must be supported by top management and have support among majority of the staff.

On the other hand, in the case of constant innovation a sense of safety may occur. Although, approximately 70% processes of the company were changed in comparison with the beginning of the operation, it is necessary to carry out reengineering. That is, to set new goals to subordinates, new ways of their achievement. In addition, training courses are often necessary. In fact, it may happen that the possibility of workers do not meet the new requirements. [2]

This is due one of the most important elements of HRM - the concept of employee participation. For example, this is working teams, setting goals, training and support. In other words, the increase in the weight of personnel in the company, which requires intensive training in all aspects of work.

It is important to take into account the experience of other countries in decision-making. For example, in England practice of attracting older people to work and increasing working hours at the legislative level to significantly increase the country's economy is used. In addition, changes in legislation have increased the inflow of immigrants and gave them jobs, which is also a positive impact on the economy.

At the same time, managers of the United States decided that they will remain in the greater benefit if they become number one. That is to create such a reputation that people seeking work in the first place precisely elected them. Interesting measures are taken by management in Japan. They decided that they would be more advantageous if they rate on highly skilled and educated workers, and dedicated employees with consciousness. This is achieved by rotation of personnel in the company and carrying out activities with staff cohesion, creation of special teams, working on a common problem. [1]

Thus, we can conclude that the change in the global trends of globalization and integration leads to sharing international experience in HRM company, revealing new aspects of leadership. Ukrainian enterprises should pay more attention to the human factor and the development of its workers, carrying out an intense policy rather extensive, as it will at the same phenomenal result, which will be expressed in economic performance of the firm.

References:

Rima esynien. The Most Recent Trends and Emerging Values in Human Resource Management: Comparative Analysis / esynien Rima // Engineering economics.- 2005.-#4 (44)-p.50-53.

Current Trends in Human Resource Management [Electronic resource]: – Available at: http://www.hrwale.com/general-hr/current-trends-in-human-resource-management/

ACTUAL ASPECTS OF PERSONNEL MOTIVATION Y. Sad, student, V. Chornovil, student

Superviser – N. Prischepa, Ph.D., associate professor.National Aviation University, Kyiv, Ukraine

The urgency of the given problem is manifested in the fact that lack of personnel motivation always remains the same burden that pulls business to decline in profitability and reduces earnings, because as the productivity of workers is reduced. Also, this research is important because motivation does not cease to be important in any economic cycle development.

As for Ukraine, the problem of motivation is gaining new momentum, because as brewing a big change in a market economy, it’s restructuring and reorientation, and therefore will be require new approaches to applying human factors to create favorable motivational conditions.

The object of research is the motivation of workers in today's market conditions.

The subject of analysis is elements of motivation.

The objective is analysis ofmodern motivationcomponents.

Effective management – first of all it’s a capacity of manager to open physical and intellectual potential of their own employees.

In modern management all motivational aspects becomes more significant. Motivation of personnel is the main method of ensuring optimal use of resources of the organization.

The main purpose of the process of motivation - it's the ultimate use of available human resources, thus enhancing the overall efficiency and profitability of the company. In my opinion, motivation it means to create incentives for the staff to work with the fullest extent.

In order to manage its own personnel effectively it is needed perfectly understand motivation. After all, only realizing what encourages workers to more productive work can build a system of effects on humans.

Motivating employees are extremely important for the atmosphere of work and the company itself and the fact that it:

helps achieve the ultimate goals of the enterprise;

satisfying human needs;

is important for relations in the team;

creates morale and organizational culture of enterprise;

helps determine the value of people’s work through reward.

Motivation is formedby needs. And needs are formed by motives. Compensation and incentive are influence to the quality of motivation.

Need –necessity of something, the desire to have some things. That is what the person wants. Need has individual expression because of their own motives of each employee, so they require an individual approach to their satisfaction.

The motive exists to lead man to certain acts, that is - to realize the need. Considering that it motives of people are different in terms of motivation, the manager should pay attention to the motivational structure of the person, and look the same steps that would satisfy the needs of workers and would lead to increase of productivity.

The most popular method of stimulation is financial. Therefore, stimulation is fundamentally different from the motivation, because it is only one of the methods by which realized motivation.

Compensation - that's thing which counts valuable by man for himself. It includes internal and external compensation. In fact, the internal compensation is more valuable for the worker, although it is not necessary to reduce the value of external.

Thus, listed above motivational elements are determines certain methods of motivation. Keep in mind that the process of motivation of each individual employee is unique and not always predictable, soeach manager should look exactly the levers that will help meet the needs of each of his subordinates and increase the motivation for more dedicated and productive work.

References:

1. Герчикова И. Н. Менеджмент. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 412 с.

2. Козлов В. В., Мануйлов Г. М., Фетискин Н. П. Психология управления. – М.: Академия, 2011. – 224 с.

3.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с.

4. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку / [ред. С. М. Ілляшенко]. – Суми: Унів. кн., 2006. – 728 с.

5. Ярмош В. В. Мотивація персоналу на сучасних підприємствах [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/10 .pdf

GUIDELINES FOR THE LEADERS AND MANAGERS OF THE 21 CENTURYV. Selukova, studentSuperviser - T.Kuznetsova, Ph.D., associate professor

National Aviation University, Kyiv, Ukraine

The primary task of management in the 21 century is to turn as much organizations in change-leaders as it is possible. Change-leaders are looking for changes and consider each alteration as a new propitious opportunity. In the period of rapid structural modifications survive only those, who feel tendencies and instantly adapt to them, using such opportunities for their own benefit.

In the renewed business world the riskiest strategy is to act always in the same way. The industry management, in commercial or non-commercial spheres, should be different according to the stage, at which this industry is, if it is growing, mature or fading. The management of a growing industry, which can count on the demand of its products or services and is developing faster, than economy or population, should be oriented on the future. The leadership should lead innovation and boldly take risks [1, p. 205]. The management of a mature industry should be oriented on the conquest of the leading positions in several profitable spheres and particularly in those, where demand could be satisfied by a significantly lower price due to the introduction of advanced technologies and reaching better quality. The leadership should be maximum flexible and mobile. In the fading industry management should be implemented, based on the permanent, systematical and purposeful reduction of production costs during continuous improvement of the products’ quality and serving.

Management should be oriented on the consolidation of the position of the organization in the area, but not on the maximizing the volume of the production.

Global competition should be a strategic aim of all establishments. No establishment, either a commercial enterprise, a university, or a hospital can’t expect to survive, if it won’t match standards, which set the leaders of the industry in each part of the world.

There are authentically global economics, where money and information circulate without any limits. There are regional economics, where products circulate easily and where all limitations on services and work forces are minimized, although not completely eliminated. And the growth of economical and local isolation is presented, due to economics and politics. The strategy of the organization should be based on the reality, where all these three factors are taken into consideration.

Successful career isn’t planned. Successful is career of people, who are opened for any opportunities, because they know their capabilities, their style of work and their moral principles. Ordinary people, not genius, become perfect workers after they have found themselves.

The basic philosophy of modern management implies development and incitement of leader potential in each executive of the organization, instead of stimulating towards competition. The only way to stay afloat in the modern conditions is to develop in the executives of each hierarchy level the possibility to be a leader in everything they do.

The organization doesn’t get ahead in the innovation implementation, if innovators aren’t awarded in a proper way. In the future the institutions would be forced to elaborate the system of constant encouragement of their workers-innovators. Executives, who permanently propose labor-saving ideas and improve production are worth recognition and rewards on a par with inventors. Nowadays few people are left who work alone and gain significant results, they are mostly great artists, scientists and sportsmen. The majority of people work together with other people and thanks to their labor, and if they are working in one organization or isolate doesn’t make any difference. In order to manage carrier and development, a person should be responsible for his relations with others. The true leader should understand that each person is such a free personality as he is and has the same rights on self-realization. To work truly effectively a leader should take into consideration the moral principles, the style of work and talents of this colleagues.

Nowadays the labor in the organization is based on trust, but not on the enforcement. That is why it is important for all workers to understand their responsibility for building relationships with colleagues, subordinates and the leadership. It is the duty of everyone. Each member of the organization, a consultant, a carrier or a distributor, must build relations with everyone, on whose his work depends and with those, who depends on his work.

The primary achievement, which gained management in the 21 century, is associated with increasing productivity, but this time mental one, and relatively increasing the productivity of a headworker. The most valuable asset of any company of the 21 century, being either commercial or non-commercial, would be its headworkers and their productivity.

References:

Sharma R. A leader who had no title, – Free Press, 2010. – 242 p

PHARMACEUTICAL CORPORATION INNOVATIVE DEVELOPMENT AS THE BASIS OF IMPROVING INTERNATIONAL COMPETITIVENESSА. Sobkova, studentSupervisor –L. Lytvynenko, Ph.D., associate professor

National Aviation University, Kyiv, Ukraine

Issues concerning research of competitiveness of industrial enterprises are important and relevant for the economy as a whole and for individual producers, in particular. In market conditions, high competitiveness of economic entities is a guarantee of high and stable revenues. Innovations, aimed at creating new or improving existing products, services or technologies, can be considered as the main issue of increasing competitiveness of both individual pharmaceutical companies and the economy as a whole.

It was defined that the influence of innovations on the competitiveness of domestic pharmaceutical enterprises in modern conditions became more important. First and foremost, this is due to the fact that one of the main goals of the company, which operates in a market economy, is not only to ensure the competitiveness of its products, but also improving the processes of creation and production.

It was noted that enterprise innovative development management is no longer an isolated act of introducing innovations. It presents a set of measures focused on the generation and development of ideas and commercializes innovation [1;2]. Activation of innovative activity allows providing R&D developments in the manufacturing process using up-to-date technologies and manufacture products that have competitive innovative advantages.

The pharmaceutical market sector is one of the advanced on capital intensity, research intensity, sustainable growth rates and social importance for the global economy. Ukrainian pharmaceutical market in recent years demonstrates a high growth rate and is characterized by stiff competition between domestic and foreign producers of drugs and medical devices. "PF Darnitsa", "Arterium" Corporation, "Health", "Borschagovsky CPP" and "Farmak" are in the group of leading domestic manufacturers of medicines. Each of these giants of the pharmaceutical industry occupies about 10% market share of domestic drugs.

The assessments shows that domestic pharmaceutical enterprises operate on the market with low concentration, that is economically competitive market in which operates a large number of companies that have small, similar in value market shares and there are no companies with a market share of 25% and more.

It was identified that the basis of competitiveness is the complex of innovations that enable pharmaceutical companies forming innovative competitive advantages and occupying bigger market shares, creating loyal customers. To meet the needs of each patient pharmaceutical companies are in constant search for new solutions to develop new drugs and improve existing ones. For instance, "Arterium" Corporation has its own research and development center in compliance with good practice. The company invests at least 30-45 mln. UAH annually in the activities of the center for the development of new medicines, as well as spends millions on clinical trials. The company is innovative not only in the industrial sector but also in customer service, technology, etc.

Prospects for the development of the pharmaceutical market in Ukraine are related to the implementation of a number of measures: deepening of international cooperation of domestic pharmaceutical companies with foreign partners to share experience, technologies and investments in development; implementation of development strategies increasing the competitiveness level of Ukrainian pharmaceutical companies; providing investing of domestic pharmaceutical producers in R&D; optimization of the logistics supply chain, manufacturing and marketing of pharmaceutical products; marketing system improvement of Ukrainian pharmaceutical companies aimed at reducing risks.

In the result of the conducted research the author came to the conclusion that innovation is the most important way to survival and development of pharmaceutical enterprises in a competitive environment both in domestic and foreign markets. Innovativeness improving enables corporations, despite the poor financial situation, not just to stay afloat, but also be one of the leading companies on the pharmaceutical market of Ukraine and the CIS countries.

References:

1. Гончарова С.Ю. Стратегічне управління інноваціями фармацевтичних підприємств / С.Ю. Гончарова, А.Б. Гончаров // Бізнес Інформ. – 2014. – № 1. – С. 56-60.

2. Stojcic N. Innovation Activities and Competitiveness: Empirical Evidence on the Behaviour of Firms in the New EU Member States and Candidate Countries [Electronic resource] / N. Stojcic, I. Hashi, S. Telhaj. – Mode of access: http://www.case-research.eu/sites/default/files/ publications/ 33632351_CNSA_2011_424_0 .pdf

THE INABILITY OF MANAGEMENT TO SET GOALS

K. Stariy, studentSuperviser – N. Prischepa, Ph.D., associate professor.National Aviation University, Kyiv, Ukraine

Lack of experience and knowledge of owner-managers leads to the inability to define goals and assign tasks. It means the whole range of goals and objectives - as subordinate company in general, and the suppliers, marketing intermediaries, etc. The result - ineffective spending.

One consequence of this realization becomes unhealthy ambitions owner that may be to desire at any cost to win competitors. In such situations calculation and strategy, based on objective market information, giving way to excessive intensification of commercial efforts, which rarely result [3, C.17].

Since the phenomenon and related small percentage of implementation of ideas, new projects. Our textbooks in Ukraine only 1% of new projects are commercially successful. Failures caused by both objective and subjective factors, lead to loss of interest in entrepreneurship. Together with high taxes and business registration difficulties it causes low rates of entrepreneurship in Ukraine, especially small.

In a special issue deserves discussion of performance criteria for units of individual employees. Most CEOs that have recently achieved significant growth, were in a state of shock information. In addition to these factors, this is due to the fact that they can not determine the effectiveness of the business units and individual employees. This issue is closely linked with the problem of recruitment, development of job descriptions [4, C.72].

The combination of owner - the general manager.

One of the features of contemporary Ukrainian business is to combine in one person the main owner and CEO. Situations where the majority owner - company director is so frequent that this fact should be attributed to the characteristics of enterprises in Ukraine. However, if it is a combination of small companies are often justified, in medium and large, it causes many problems. Free tempted owner-director of control (and directly) maximum enterprise processes leads to the fact that:

Сonstrained initiative;

Staff selects the principle (if it exists) centralized all, often tiny, costs are controlled Directors, which reduces the efficiency of decision-making in the field;

The structure is bureaucratic and inflexible;

Market strategy changes often, money and effort randomly thrown from one direction to another [2, C.94].

Failure education

In many enterprises there was a tendency to "growing" staff. Overall this is a positive phenomenon hipertrofuvalosya in contempt of education. Many managers prefer prevahu person with experience in the marketplace, albeit without proper education. As a result, we have to deal with the increase of his qualifications, paying for expensive training. As a result, you can get a specialist who does not know how to navigate the market in general, the naturally intensified the crisis growth companies [1, C.43].

Conclusion

The solution of the existing problems of management in Ukraine requires systemic mechanisms at the national level. One of the main elements of this mechanism is to build a national system of standards for the marketing and management. Wide application of modern management techniques and, above all, understanding the causes of their problems entrepreneurs contribute conducting "round tables" with attraction of leading experts. You also need a certain change of priorities of the state. Macroeconomic indicators should improve not only the world market, but also improve the efficiency of each employee.

References:

1. FO Hops "Principles of Management", Kyiv 2006.

2. "Business Ukraine" 2005 № 5, Hops FO.

3. "Economy of Ukraine" 2002 №6, Zozuliov A., A. Dligach, N. Pisarenko.

4. "Economics of Ukraine" 2003 № 6, M. springs.

PROBLEMS ОF THE SUCCESSFUL CONTROLLING IN MANAGEMENTM. Stupak, student

Superviser – N. Prischepa, Ph.D., associate professor.National Aviation University, Kyiv, Ukraine

According to the conclusion of the founder of morden management Peter Drucker: "strong professionals" who in greater numbers are perfect connoisseurs in their field, and to a lesser become great employees( heads). Controlling- a totally unique form of professional activity, which is directly linked to effective manipulation over others, that is why, 21st century faced closely with management problems.

Most economists wonder about the possibility of solving and addressing these problems. The general tip for the successful controlling over others is the ability to take control over yourself. Self-controlling- is a habit that begins to emerge from childhood. Most managers inaccurately and unsuccessfully used the ability to manage people, because blessed subordinates tend to build their lives on the example of successful leaders who achieved their goals and steadfastly hold theirs position in society. Because all failures of true header are the worst thing for the reputation.

Peter Drucker gives some necessary things to make the right decisions:

Rules of effective time management;

Installation of the final result and global goals;

Development of strengths;

Terms prioritization;

Making the right decisions.

Among the main problems of modern management is the lack of leaders on the financial status of the firm:

to the question : "how much do I earn?", the businessman would take the amount of expenses for the current month. If we analyze the whole problem with this incident, it appears that real income can be as smaller or as bigger due to the real sum.

Agata Karaseva, the General Director of the company “Vodianoy” has admitted that most companies are faced with the problem of the usage cash in calculating month income. The entrepreneur believes that when he/she gives someone money- it's outlays, and vice versa: when gets money- incomes. After such thing, the companies yields are equal to 0.

Another problem is to classify the subscription's clan as income. But it is just borrowed money as long as the products (services) were not given to the client. Because in any point, it could be necessary outcomes, and even the amount of client clan would not be enough. By the way, even when it would be charged advances, it may not mean that company is abundant, it is only the growing of indebtedness.

By the way, the misunderstanding of the size of equity the can be a great problem for the modern management. The size of equity - the difference between equity and debt. Not having a clue about this figure, in a crisis situation it is easy to miss the moment when the amount of borrowing will exceed the amount of its own. The ruin of the enterprise will be a matter of time, because there is only borrowed funds impossible.

General Director of " Atlanta" has decided to improve the situation of one company providing courier services and the results of his actions were:

*Reduce the time to design a deal to 2 minutes and reduce the number of printed text on one sheet of agreement 0.5. That is possible if managers learn to type at a speed of 60 characters per minute. It will be feasibly, when employees enter special typing courses three times in one week only once. By the proposed changes, the company each day spent on transaction 1.5-2 hours, and every day accounted for about 20 such cases. And printed text was ought to be approximately 6-8 pages.

After analyzing the survey data, we can conclude that first we must consciously understand the situations that arise before the heads. Because some (strategic) solved by following the principles of explanation global goals, while others (tactical), they need a pragmatic approach based on the needs of the moment. Always act, even though there is an excess of costs and risk. There are situations when you need to decide between two trade-offs (bad and worse). An example will serve as a "well-known judgment of Solomon" – about the distribution of child.

Most of time and labor will certainly not over the decision and its implementation. Unless the action is unrealized, it is only the intention.

Mourning all the above said, I can add that to address management problems, you should choose high-quality staff who will be well-experienced in his/her work.

References:

Ф.Н. Давыдовский. Современный менеджмент: Учебное пособие. / Ф.Н. Давыдовский. - СПб.: Институт бизнеса и права, 2011. – 167с.

Питер Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке. – М.: Знания, 2009. – 347 с.

ABOUT SOME PROBLEMS OF MODERN MANAGEMENTY. Tkachyk, student

Superviser – N. Prischepa, Ph.D., associate professor.National Aviation University, Kyiv, Ukraine

During the last decades, due to rapid technological progress, business has changed. Those businessmen, who foresaw upcoming changes, survived that period successfully and succeeded. But in the same time there were big numbers of managers, who fell behind. Today, the management of an organization does not only have the traditional issues and tasks to tackle, they also have to deal with the modern problems of management.

The ability to solve problems of modern management of the 21-st century requires skills, solid management knowledge and a vision to see what is going to happen. When I start researching some business or industry, I realize that there a lot of businesses that are still not optimizing their resources. Just by correcting their management style a bit, they can explore a lot of different possibilities and achieve success. By the way, do not forget, that we live in the world of endless possibilities.

Knowing the modern problems in management can be a good start in the right direction. You must be well-equipped with the knowledge of modern management problems unless you want to fall, doing your first steps, like a small kid. So, here are the main problems of modern management.

In my humble opinion, the biggest change of the 21st century is that the world has now become a united organism. Globalization brought a lot of exciting possibilities, ways of earning money and the whole world as a big, grand global market. But on the other hand, globalization also brought a lot of problems and headaches for today’s managers.

Second thing that you need to keep in mind - even if you are in a business that does not require you to learn about computers, internet and other information technology skills, being a manager in the 21st century makes it mandatory for you. As an example, let’s talk more about the globalization problem we have just mentioned. How would you cooperate with the people in another time zone, dealing with the differences and delays in communication? The best way to solve it – just use internet. Just use a video chat to discuss all the questions face to face with your subsidiary’s manager. You can even send him the important documents that require immediate attention. These are very basic examples just to make sure you understand how important it is.

Next problem is managing people, who have absolutely different personalities, with their special traits and skills, is also one of the modern problems of management. The workforce has never been more diverse. There is a special term for it - workforce diversity, and it means that organizations are now fast becoming a mixture of different age groups, genders, cultures, races and ethnicities. Manager must know that the same rule will not be followed by everyone in his group. Since people have different values, perceptions and personalities, they also have different preferences, needs and requirements. It is a true challenge for a manager to handle entire workforce successfully.

And finally, the concept of so called ‘learning organizations’. Many managers underestimate it. And that is a big problem. The concept was first presented by Peter Senge. According to his concept, employees, who are committed to an organization, work harder and produce better results. That is why he suggested that organizations should invest in their employees and promote the learning of their members. As a result of that, the organization actually develops and transforms itself. I would like to quote an excerpt from his article published in November 2006: “We are in the midst of a world-wide, fundamental shift in management philosophy and practice. The traditional resource-based organization of the past is rapidly giving way to the emerging knowledge-based organization”.

So, in my opinion, the role of today’s manager is becoming more and more difficult. These modern problems in management require a lot of experience and skills, along with the ability to foresee future changes.

References:

“5 Modern Challenges in Management: 21st Century’s Management Challenges”/article by Hunbbel Meer – published online in October 27 2013. http://studyob.com/modern-challenges-in-management/

“Transforming the practice of management”/article by Peter M. Senge – published online in November 8 2006. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hrdq.3920040103/abstract

TO THE PROBLEM OF FORMATION STRATEGIES BASED ON COMPETITIVE ADVANTAGESV. Shcherba, student, C. Belan, studentSuperviser – E. Danilova, Ph.D., associate professor.National Aviation University, Kyiv, Ukraine

Clarification of the market based economic system is inextricably linked with the very common notion of economic life as "competition". This term is used synonymously with the economy of market relations competition for the best realization of their interests. Among the participants occupy prominent place entrepreneurs. In their work they compare their own interests with the interests of other participants in the market system. So the competition as part of the market economy mechanism, largely determines the prices, volumes and market structure of consumer goods and services, the interaction of producers and consumers. In turn, business as a particular type of entity sells its innovative, creative nature exists only under conditions of competitive environment. This allows us to consider competition as a means of realizing entrepreneurship as the leading idea of the topic.

Coordination of buyers and sellers on the basis of competition is made by applying the principles of free pricing. As a key element of market economy mechanism price in a competitive environment conducive to the most efficient allocation of resources and final goods. Thus competition creates conditions for self-regulation of the market. Actions are rational entrepreneur: he is trying to achieve this goal within certain clearly defined competitive alternatives.

Due to competition achieved overall efficiency of business. After all, it allows you to identify the matching volume and structure of entrepreneurs produced goods and services in volume and structure of social needs. In other words, business competition checks for compliance with the needs and interests of society.

It is clear that due to competition generated interest in improving the production, marketing, management and other aspects of entrepreneurship. Thus, competition facilitates productive business, creates motivation to reduce production costs, product updates, new forms of customer satisfaction.

Four main strategies, which are may be developed and implemented by company was considered: concentrated growth strategy, integrated growth strategy, diversification growth strategy, reduction strategy.

Any strategy includes general principles on which the managers of the organization are linked to solutions designed to provide a coordinated and orderly to achieve the objectives in the long run.

The choice of competitive business strategy according to market conditions associated with the evaluation of the benefits and risks analysis of its compliance with the market situation and the level of organization of factory production and management.

In market conditions can only grow competitive enterprises. The results of the analysis of the economic state of the national economy do not give a complete picture of the competitiveness of individual companies; they are not sufficient to establish its level of baseline and strategy for competitiveness.

Basic strategy of competitiveness is essential for effective use of the opportunities and strengths of the company considering its position in the industry.

According to the classification of enterprises define basic strategies to ensure their competitiveness.

It was concluded that Ukraine operates in a difficult economic situation. Economic crisis impact on industrial development. Deteriorating technical and technological state of production, crisis payments, passive investment, loss of traditional markets because of their lack of competitiveness, slow restructuring - all this leads to idle a large number of companies and industries. This, in turn, affects the development of competition in Ukraine. Ukraine's accession to the requires improving the competitiveness of companies, products, the national economy as a whole.

References:

Barbara D. The European system of central banks: The quest of institutional balance. Book/ Barbara Duszler – London., 2008.

Daniel B. B . Commercial competion: A Transactional Primer. Book/ Daniel B. Bogart – New Jersy., 2000.

Dixon D. Problems of competition. Book. – Washington: Spylie, 2003. – P. 301.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЗагайнова Н.Л., к.э.н., доцент, Фурин А.Г., к.э.н., доцент, Елагина В.Б., к.э.н., доцентПоволжский государственный технологический университет

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия

В рамках анализа механизмов и инструментов функционирования современной экономической системы развитых стран, целесообразно определить в ней роль государства.

В отечественной и зарубежной экономической литературе приводятся многочисленные исследования ученых, отражающие различные точки зрения на проблему роли государства в экономических системах. Проведем обзорный анализ некоторых из них. Логика классической теории подводит к заключению о том, что наиболее приемлемой является экономическая политика государственного невмешательства[2].

Для обеспечения нормального функционирования индивидуальных капиталов возникает необходимость в координации и антикризисном регулировании экономики со стороны государства. Так, в середине 30-х годов XX века английский экономист Джон Мейнард Кейнс разработал и обосновал теорию неизбежности государственного вмешательства в рыночные процессы. Дж. Кейнс и его последователи исследовали взаимосвязи между основными макроэкономическими показателями и предприняли практические меры для их реализации посредством государственных решений, выдвинув при этом новое объяснение уровня занятости в капиталистической экономике [6, С.306].

Кейнсианцы в своих трудах заложили теоретические основы макроэкономики – сферы деятельности государства. Особый интерес в рамках исследуемой проблемы имеет концепция роли государства, предложенная представителями институциональной экономической теории, возникшей на рубеже XIX – XX веков. Институционалисты считали, что экономика не ограничивается рынком; действующий механизм аллокации ресурсов не совпадает с умозрительным понятием рынка как такового, но представляет собой институты (или структуру власти), которые формируют реальный рынок и действуют через него.

Поэтому они фокусируют внимание на исследовании сил, которые управляют эволюцией организации и контроля в экономике и на институциональной организации рынка там, где он существует [4, С.9-33].

Представитель раннего институционализма Дж. Коммонс полагал, что в результате повышения авторитета государства и его вмешательства в экономические процессы, станет возможным достижение консенсуса и баланса интересов различных слоев общества. Ученый-экономист Д.Норт разграничивал две модели государства, широко применяемые в настоящее время: «эксплуататорскую» и «контрактную». Выделение эксплуататорской модели государства связано с его пониманием сущности последнего. По мнению экономиста, государство представляет собой организацию со сравнительными преимуществами в осуществлении насилия, распространяющуюся на определенный географический район, границы которого определяются ее властью над налогоплательщиками. [7. C.21].

В данном множестве сравнительных характеристик, неизменной должна оставаться базовая компонента – институциональное доверие, представляющее собой философско-экономическую категорию, описывающую отношенческие позиции гражданского общества к государственной деятельности. В рамках эксплуататорской модели государства практически полностью отсутствует доверие граждан к нему, более того, в понимании населения страны складывается негативный образ государственной власти. Данная ситуация предопределяет невозможность эффективного социально-экономического реформирования и, как следствие, способствует возникновению кризисных явлений в экономике. В современных условиях наблюдается значительное расширение влияния этической компоненты на оценку деятельности государства и его институциональных составляющих.

Растет спрос на легальное государство при одновременном постепенном снижении спроса на услуги коррумпированной бюрократии. Конфликты интересов разрешаются при помощи конструктивных переговоров, поскольку у экономических субъектов есть возможность, во-первых, комбинировать наиболее выгодным для себя способом пучки правомочий в условиях существующих институциональных ограничений, во-вторых, в результате приобретения новых знаний, посредством реализации первого условия, инвестировать приобретенные ресурсы в новые права.

Важной при этом остается проблема соотношения между социально-экономической эффективностью и эффективностью рыночного порядка, поскольку самоорганизация рыночной системы не имеет возможности обеспечить условия для предотвращения и преодоления институциональных, финансовых, а главное, социальных кризисов. Исходя из этого, на современном этапе существует много причин, вызванных самой сутью рыночной экономики и ее несовершенством, которые вызывают объективную необходимость государственного участия в рыночном регулировании.

Очевидно, рыночных сил недостаточно, прежде всего, для поддержания такого объема национального производства, который обеспечил бы полную занятость имеющихся в экономике производственных ресурсов, а также для сохранения стабильного уровня цен [3, С. 79].

Существуют экономические проблемы, которые принято называть фиаско рынка, то есть такие ситуации, когда ценовой механизм не может рационально и эффективно распределять имеющиеся ресурсы. Традиционная классификация признаков несостоятельности рыночной системы включает наличие общественных благ, несовершенство конкуренции и неполноту системы рынков, наличие экстерналий и информационную асимметрию.

Общественные блага характеризуются исключительной принадлежностью всем членам общества и независимостью от количества потребителей. Однако существуют условия, при которых индивидуальная рациональность ведет к коллективной иррациональности из-за попыток индивидуумов максимизировать частные выгоды. В этой связи возникает проблема недостаточной обеспеченности общественными благами в силу их недопроизводства. Решая задачу обеспечения оптимального объема общественных благ государство вынуждено использовать механизм принуждения – систему налогообложения.

Неконкурентные рынки возникают в условиях усиления процессов концентрации и централизации капиталов в результате развития общественных производительных сил, возникновения новых форм собственности или обусловленного сговором поведения хозяйствующих субъектов и характеризуются возможностью влияния индивидуальных производителей на рыночные индикаторы: количество продукции и цены. В этом случае государство использует институциональный механизм – антимонопольное законодательство, которое регламентирует процесс ценообразования и распад существующих монополий.

Внешние эффекты выступают экономической категорией, не имеющей отражения в системе рыночных цен. Сущность их заключается в том, что внешние влияния от действий какого-либо экономического агента на действия третьих лиц вызывают дисбаланс частной и социальной структур выгод и издержек. Одним их действенных механизмов решения данной проблемы является четкое разграничение прав собственности и баланс интересов хозяйствующих субъектов, достигаемый посредством договорных отношений.

Неполнота и несовершенство информации являются барьерами для рационального поведения субъектов на рынке, поскольку обладание одного экономического агента большей информацией о каком-либо предмете или явлении по сравнению с другим обуславливает его возможность извлечения сверхприбыли. Важную роль в информационной обеспеченности играют средства массовой информации, реклама, общества потребителей и органы государственной власти. При этом проблема обеспечения хозяйствующих субъектов достоверной информацией остается весьма актуальной и сложно разрешимой даже для государства.

XXI век – это время вступления экономики России в постиндустриальную эпоху развития с ее новыми производительными ресурсами – знаниями и информацией, формированием нового фактора производства – интеллектуального капитала. В настоящее время государство определяется как своеобразный субъект «второго уровня», выступающий как агент других экономических субъектов, однако сохраняющий при этом относительную самостоятельность [5, С. 42].

Относительная самостоятельность государства обусловлена наличием в его системе правящей группы, которая является субъектом, контролирующим и выражающим основные его идеи. В этой связи применима трактовка природы государства, предложенная ученым М. Вебером и заключающаяся в том, что оно выступает как территориальная монополия легитимного насилия [1, С. 645-646].

Интерпретация данного подхода позволяет рассматривать государственность в двух аспектах: содержательном (субстантивном) и структурном. Субстантивный аспект развития любого государства заключается в формировании в его структуре организационных подструктур, позволяющих обеспечить его монополию по отношению к общественным структурам. Это выражается в первую очередь в возможности реализации государством фискальной политики.

Структурный же аспект государственности предполагает возможность приобретения государством публичного статуса – подчинения не частным, а публичным интересам. Проводя анализ соотношения рассмотренных составляющих государственной политики, необходимо отметить, что монополизация государства в современном ее проявлении резко отличается от той, которая существовала в предшествующих веках. Среди основных отличий современного государства можно выделить следующие: во-первых, оно обеспечивает реализацию важнейших общественных благ – безопасность, порядок и справедливость, во-вторых, степень произвола государственной власти (применение инструментов принуждения и насилия) строго ограничена набором безличных формальных институтов, исключающих субъективизм, в-третьих, общая идеология и авторитет современного государства способствуют легитимности, а правящая группа с позиции общественности является полезной и справедливой.

Данное взаимодействие государства и общества носит взаимный характер, то есть достигается оптимальная степень государственного вмешательства в свободный рыночный процесс, при котором созданные институциональные рамки удовлетворяют требованиям как общества, так и государства.

Таким образом, в процессе исследования уточнены природа и сущность фиаско рыночной системы, которые представляют собой такие ситуации, когда ценовой механизм не может рационально и эффективно распределять имеющиеся ресурсы.

Сделан вывод о том, что одним из актуальных методов предупреждения и минимизации их негативного влияния на экономические процессы и финансовые показатели выступает обеспечение качественной институциональной базы, а также согласованности интересов хозяйствующих субъектов, достигаемой посредством контрактного механизма.

Определена двойственная роль государства в экономической системе: с одной стороны, оно является создателем институциональной среды, а с другой – обладает собственностью, что предопределяет его равноправие среди остальных участников экономических отношений.

Список литературы

1. Вебер, М. Политика как признание и профессия// Избранные произведения. М.: Прогресс. -1990. – с. 808.

2. Ермишин П.Г. Основы экономической теории: курс лекций [эл. ресурс]. – режим доступа: http://www.aup.ru/books/m63/. – Загл. с экрана

3.ИвашковскийС.Н. Макроэкономика: Учебник/ С.Н.Ивашковский - М.: Дело, 2002. – с. 472.

4.ЛебедеваН.Н.Институциональныймеханизм экономики: сущность, структура, развитие. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. - 326 с. 

5. Левин, С.Н. Государство с преобладанием контрактных начал: методология анализа и проблемы его формирования в России/ С.Н. Левин, А.А. Сурцева// Journal of institution al studies (журнал институциональных исследований). – Т. 2. - № 3. – 2010. – с.177.

6. Экономическая теория: Полный курс: Учебник/ Под ред. Т.В. Чечеловой, Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Книжный дом «Либроком», 2010. – с. 448.

7. North D. Structure and Change in Economic History. New York, Norton, 1981. – 267 p.

ИННОВАЦИИ В РОССИЙСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯЛарионова Н.И., д.э.н., профессор, Абрамова Е.Д., доцент,Поволжский государственный технологический университет

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия

Современная инновационная ситуация в России характеризуется с позитивных позиций: наличием значительных фундаментальных и технологических разработок и человеческого капитала, развитой научно-производственной базой по основным важнейшим научным направлениям, ориентированностью названных элементов национального богатства на реализацию инноваций в конкретных областях народного хозяйства и т.д. Инновации обеспечивают бизнес конкурентными преимуществами, которые могут быть как операционными, повышающими текущую эффективность деятельности предприятия, так и стратегическими, формирующими неповторимость организации.

Строительная отрасль является одной из ведущих в российской экономике. Многообразие видов возводимых объектов и объемы работ говорят о важности этой отрасли в экономике страны. В современных условиях развития строительной отрасли России и реформирования ее хозяйственного механизма, ориентации на рыночные модели экономического развития и внедрения современных инновационных технологий, проблема обоснования эффективности инноваций в строительной отрасли, все это приобретает сегодня особую актуальность

Целью данной работы является исследование современного состояния и перспектив развития инноваций в строительной отрасли России. Для этого необходимо решить следующие задачи: исследовать современное состояние инноваций в российской строительной отрасли; проанализировать законодательную базу в инновационной деятельности в строительной отрасли; определить перспективы развития инноваций в строительной отрасли.

В исследовании остановимся только на некоторых аспектах более широкого подхода к решению проблемы развития инноваций в российской строительной отрасли. Для этого уточним такие понятия как «инновация» и «инновационная деятельность». Понятие «инновация» происходит от английского слова innovation, что в переводе с английского означает «введение новаций» (новшеств).

Инновационная деятельность - это мероприятие, процесс, внедрение в практику научных исследований и идей в виде новых технологий и продуктов деятельности в различных областях хозяйствования, способствующих экономическому росту и конкурентоспособности страны [1, С.25].

Инновационная деятельность – это комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования [2, С.42].

Очевидно, что все субъекты строительного рынка в России заинтересованы в постоянном и непрерывном появлении инноваций и в получении наиболее быстрого эффекта от их применения. В России процесс разработки и внедрения инноваций нередко проходит в несколько этапов: сначала инновации поступают из более технологически развитых стран, затем новшества и методы разрабатываются совместно отечественными и зарубежными производителями и уже после этого происходит копирование технологий и налаживание собственного производства и выпуска инноваций.

Необходимо отметить, что в современной экономике строительной отрасли большими темпами развиваются и внедряются такие направления инноваций, как производство строительных материалов, методы соединения материалов, методы ремонта, методы отделка, монтажные приспособления, технологии строительства и т.д. Отличительной особенностью российских инноваций в строительстве является то, что в большей степени ими сейчас занимаются не строители, а производители строительных материалов (конструкционных, вспомогательных, отделочных, ремонтных и других).

Это объясняется тем, что строительных материалов существует большое количество, в отличие от технологии строительства, да и затраты времени и средств на внедрение новой разработки у отечественных производителей меньше, чем у крупных строительных компаний. Но строительные компании, вводя новые технологии, рискуют больше: на них лежит огромная ответственность за безопасность конструкции и будущий срок ее службы, преодоление барьеров, выстроенных из СНиПов и ГОСТов советского времени и противостоящие внедрению новых способов строительства.

Если же применить новую технологию все же удается - возрастают издержки. Не всегда новая технология строительства хорошо уживается со старым материалом, поэтому выходом из создавшейся ситуации может быть создание собственной производственной базы, способной поставлять материалы с необходимыми характеристиками [3].

Одним из основных вопросов в современной экономики России является оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в области инноваций, которая нашла отражение на законодательном уровне. Среди направлений предпринимательской деятельности, выделенных в качестве приоритетных в России, инновационный бизнес занимает особое место. Инновационная деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства направлена на использование научных знаний с целью получения нового или улучшения производимого продукта, способа его производства, а также совершенствование социального обслуживания. Соответствующие нормы закреплены в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 22.07.2008) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон о развитии предпринимательства) [4, С.24].

В статье 22 Закона о развитии предпринимательства перечислены виды, в которых может быть оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства органами государственной власти и органами местного самоуправления, в том числе создание условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к заключению договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства;

Правительство Российской Федерации на уровне политических документов провозгласило инновационный путь развития России. В 2011 году модель инновационной экономики была уточнена в Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 г., которая была утверждена Распоряжением Правительства России № 2227 – р от 8 декабря 2011 г. (далее по тексту – Стратегия) [5].

Стратегия призвана определить цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики. Однако, существенных широкомасштабных прорывов в инновационном секторе не произошло. Государство, будучи заинтересовано в развитии инновационной деятельности, не имеет возможности прямого регулирования этих отношений, обязывая предпринимателей внедрять достижения науки и техники в производство товарной продукции и модернизацию средств производства, поскольку такое вмешательство противоречит принципам свободы предпринимательства. Государство может достичь желаемого эффекта, воздействуя на этот процесс косвенно - путем экономического стимулирования и государственной поддержки субъектов инновационной деятельности, с одной стороны, а с другой стороны, создавая невыгодные экономические последствия для тех производителей, которые ориентируются на устаревшие способы производства, использование затратных и малоэффективных технологий, производство неконкурентоспособной продукции. Такое воздействие должно опираться на правовые нормы позитивной и негативной направленности. Однако, правовые основы для воздействия на инновационный процесс практически отсутствуют.

За последние годы произошли крупные изменения основных экономических и производственных показателей внешней среды, влияющих на деятельность предприятий. К важнейшим из них относится: усложнение продукции; высокие требования к качеству продукции и срокам сдачи продукции заказчикам; появление индивидуальных требований к продукции, что обусловило необходимость перехода практически к индивидуальному производству со всем комплексом сложнейших организационно-технических мероприятий и системы реорганизаций; ужесточение конкурентной борьбы. Реализация изложенных предложений по активизации инноваций в строительной отрасли может служить определенным стимулом для ускорения научно-технического развития отечественной экономики.

Таким образом, в результате проведенного исследования, было изучено современное состояние инноваций в строительной отрасли, проанализированы некоторые аспекты законодательной базы в инновационной сфере и выявлены возможные перспективы развития инноваций в строительной отрасли.

Список литературы

1. Андреюк Н.В., Загайнова Н.Л. Теория инноваций и теория конкуренции: сущностное содержание и реалии новой экономики / Вестник Поволжского государственного технологического университета. Научный журнал. – 2013.- № 3. – С.25.

2. Лапина Л.А. Инновационная деятельность как фактор совершенствования экономического механизма развития производства строительных материалов / Л.А. Лапина // Инновации экономики и управления в строительстве: материалы Международной научно–практической конференции. 10–12 октября 2012 г.; редкол.: В.Ю. Жукова, Г. Ф. Токуновой. – СПбГАСУ. – СПб., 2012. – 238 с.

3. Инновации в строительстве [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// sp.msk.ru/innovacii-v-stroitelstve/

4. Российская Федерация. Законы. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: федеральный закон от 24 июля 2007 г., № 209 - ФЗ: принят Государственной Думой 6 июля 2007 г.// Сибирское университетское издательство.- 2007.- 24 с.

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. [Электронный ресурс]- Режим доступа: http:// mon.gov.ru/files/materials/4432/11/12/08-2227r .pdf

РЕКОМБИНАЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯРожкова Е.В., д.э.н., профессорУльяновский государственный университет, г. Ульяновск, Россия

Когда перед компанией встает вопрос о необходимости трансформации предприятия, чаще всего отечественные руководители выбирают пути, которые, на первый взгляд, кажутся быстрыми и легкими. И тогда на первый план выходит стратегия «лучше сделать все заново, чем что-то переделать».

Однако, как показывает практика, прежде чем выбирать подобные стратегии, необходимо проанализировать возможность перестройки уже существующих бизнес-процессов, оптимизации устаревшей организационной структуры, или, например, возможность возрождения корпоративных ценностей. Именно поэтому стратегия творческой перестройки, или, так называемой, творческой рекомбинации (предварительный анализ имеющихся активов компании и возможностей ими воспользоваться с последующим освобождением компании от негативного «балласта») способна направить руководителя на рациональное использование достижений компании, и, соответственно, достичь необходимых преобразований с минимальными потерями.

Рекомбинация (от re... и лат. сombinatio, сочетание) - это определенное новое сочетание и новые взаимосвязи отдельных составляющих организации, которые ведут к качественному изменению ее внешности. Основой любой компании есть, прежде всего, ее сотрудники, обладающие определенными знаниями, способностями, опытом, особенностями характера, системой ценностей. И задача руководства состоит в том, чтобы определить, какие личные качества и каких именно сотрудников могут оказаться полезными при проведении изменений.

Еще одной из составляющих рекомбинации является вопрос корпоративной культуры. Руководителям, которые готовы к решительным шагам, рекомбинация дает возможность радикально изменить корпоративную культуру и методы работы: сотрудники осознают необходимость перемен, и противодействие им ослабевает. Именно тогда дальновидные лидеры могут перестроить всю систему власти, оптимизировать деятельность организации, внедрить сильную корпоративную культуру и решительно отказаться от устаревших догм.

Но, несомненно, на корпоративную культуру больше всего влияет ежедневное поведение и поступки первых лиц компании. Безусловно, при переформатировании корпоративной культуры первые лица компании должны начать работу над собой. Как только первое лицо начинает вести себя в соответствии с утвержденными в компании ценностями, можно требовать того же от топ-менеджеров, затем от менеджеров среднего звена и, наконец, от рядовых сотрудников.

Анализ деятельности как отечественных, так и зарубежных компаний показал, что отношение к бизнес-процессам в течение трансформаций компании нередко бывает безжалостным. Ситуации, когда оказываются забытыми очень нужные для компании процессы, к сожалению, не являются единичными случаями, особенно эта проблема касается отечественного бизнеса. Но есть и такие компании, которые тщательно хранят созданные ими процессы и, при случае, с успехом используют их. Поэтому, по нашему мнению, путь к изменениям - это вовсе не обязательно поиск и внедрение каких-либо инновационных решений или стратегий. Рациональный подход - начать с тщательной ревизии того, что чаще всего находится на «чердаке» компании, и выбрать то, чем можно воспользоваться для внедрения изменений. И если даже без разрушений и потерь обойтись невозможно, - при таком подходе, они будут значительно меньше.

Список литературы

Бочкарёв А.В. Механизм формирования корпоративной культуры// Материалы конференции "Управление в России: менеджмент роста" 27-28 ноября 2003 года. – СПб.: ИКФ «АЛЬТ», 2003

Л.В. Савицкая. Изменения без разрушений // Управление компанией. – 2004. – № 12. – С. 16-20

Art Kleiner, Revisiting Reengineering, Strategy+Business, Third Quarter, 2000

Eric Abrahamson. Change Without Pain: How Managers Can Overcome Initiative Overload, Organizational Chaos, and Employee Burnout: Harvard Business School Press, 2003. – 288 р.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВТепнадзе С.А., д.т.н., профессор

Ректор Авиационного университета Грузии, г. Тбилиси, Грузия

Рассмотрены стратегические альянсы как особая форма интеграции компаний. Осуществлен анализ мировой практики организации и функционирования стратегических альянсов и рассмотрены их особенности. Стратегические союзы являются самой перспективной формой интеграции компаний и одним из важных средств конкурентной борьбы. Создание альянсов является одним из самых быстрых и дешевых путей реализации глобальной стратегии.

Сформулированы следующие особенности стратегических альянсов:

соглашение о сотрудничестве между фирмами, выходящее за рамки обычных торговых операций, не доводит дело до слияния компаний. Существуют значительные различия между стратегическими союзами, которые основаны на долгосрочных отношениях партнеров и партнерскими отношениями контрактного типа, так как последний вид сотрудничества существует в течение ограниченного времени и используется для конкретных проектов или целей. Обычные контрактные отношения, как правило, не предусматривают развития отношений в дальнейшем;

в стратегический альянс могут вступать не только поставщики или клиенты, но и конкуренты;

в рамках стратегических союзов осуществляется совместная координация стратегического планирования и управления участниками, что позволяет им согласовать их долгосрочные партнерские отношения с выгодой для каждого участника;

стратегические альянсы создаются на основе горизонтальной межфирменной кооперации, а также между компаниями, которые заняты в смежных сферах деятельности и обладают взаимодополняющими технологиями и опытом;

альянс, как правило, не является самостоятельным юридическим лицом;

компании могут быть участниками многих стратегических альянсов;

стратегические альянсы достаточно гибкие, свободные для партнеров, более ориентированы на будущее, уменьшают неясность и неопределенность в отношениях партнеров, увеличивают стабильность в обеспечении ресурсами и распределении продукции и услуг;

альянсы создаются на определенный срок, они распадаются, когда необходимость в объединении отпадает;

альянсы оказывают влияние на конкуренцию: компании, которые объединились, направляют усилия в большей степени против общих конкурентов, чем друг против друга;

это пока наименее ограничиваемые законодательством способы проникновения на рынок.

Изложены основные причины неудач и краха международных стратегических альянсов. Около 60% альянсов распадаются, не преодолев четырехлетнего порога с момента их создания, а десятилетнее сотрудничество - вообще редкость [1, 2]. Причины могут быть самые разные: недостаточно точные расчеты доходности совместного проекта, проблемы управления системой альянсов, несоответствие размера альянсов потребностям и целям, недостаточное качество участников альянса, внутренняя конкуренция в альянсе.

Обосновано, что внутренняя конкуренция в альянсе может сломать любой международный стратегический альянс. Но при правильном создании альянса она не должна возникнуть - участники должны дополнять друг друга, а не конкурировать. Как, например, не конкурируют Lufthausa с Air Canada, они наоборот дополняют и усиливают друг друга в стратегическом альянсе Star Alliance и конкурируют со Sky Team. Хотя в определенной степени сходство и конкуренция могут способствовать инновациям и увеличивать гибкость. Но, порожденные объединением конкурентов проблемы могут быть более серьезными. Так, например, если один из участников будет делиться знаниями и опытом с партнерами по альянсу о процессе производства, о рынках сбыта, а другие только стремиться перенять этот опыт и использовать полученные знания в своих собственных целях, это неизбежно приведет к краху такого стратегического альянса.

Если в стратегический альянс входят много похожих между собой партнеров, имеющих подобные интересы, то они будут постоянно и безрезультатно соревноваться. Эффективнее структура центра и периферии, которая включает одного или нескольких тесно связанных между собой членов ядра и меньших партнеров, которые вращаются вокруг центра. Например, решение принимается тремя основными фирмами, остальные их выполняет. Например, Star Alliance имеет эффективную систему управления среди авиалиний. Центральными являются две компании - United Airlines и Lufthansa. Это именно тот случай, когда система центра и периферии функционирует эффективно. Проблемой такой системы управления может быть только значительный рост сети.

Сделано вывод, что от создания международных стратегических альянсов компании получают значительные конкурентные преимущества, поэтому стремление к такой интеграции и ее причины вполне понятны. Однако, несмотря на преимущества и большую стабильность альянсов, по сравнению с отдельными компаниями, создание стратегических альянсов не всегда дает ожидаемый эффект и многие из них распадаются. Причинами могут быть: недостаточно точные расчеты доходности совместного проекта, различные взгляды на управление и маркетинг и др.

Список литературы

K. R. Harrigan.“Strategic Alliances and Partner Asymmetries,” Cooperative Strategies in International Business, Lexington Books, - Lexington, MA, 2002. - 356p.

J. Bleeke and D. Ernst. “Is Your Strategic Alliance Really a Sale?” - Harvard Business Review, 2001. – 276р.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕЗагайнова A.А., аспирантНаучный руководитель – Арзамасцев А.Д., д.э.н., профессор

Поволжский государственный технологический университет

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия

В развитии российской экономики заметную роль играет инновационный потенциал. Для определения оптимальных размеров инновационного потенциала, необходимо иметь понимание его экономической сущности и однозначной трактовки его понятийного аппарата.

Цель настоящей работы – исследовать инновационный потенциал в теоретическом и прикладном аспектах экономики.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: систематизировать и уточнить сущностную характеристику понятия «инновационный потенциал»; выявить структуру инновационного потенциала; исследовать основные тенденции развития инновационного потенциала в России.

Достаточно прозрачным и полным в вопросах исследования инновационного потенциала можно считать следующие положения. Под инновационным потенциалом понимается количество экономических ресурсов, которые в каждый конкретный момент общество может использовать для своего развития. Эти ресурсы распределяются между тремя основными секторами макросистемы: научно-техническим, образовательным, инвестиционным. В результате этого распределения формируются: научно-технический потенциал, образовательный потенциал, инвестиционный потенциал. Совокупность названных сегментов и формирует инновационный потенциал макросистемы [1, С. 115]. В связи с этим величину инновационного потенциала можно определить, как совокупный результат функционирования трех составляющих: наука – образование – инвестиции.

Экономическая сущность и содержание инновационного потенциала выявляется в исследовании двух соответствующих понятий – «потенциал» и «инновация». Понятие «инновация» - это новшество, потенциал, означающее силу, мощь, возможность, способность, существующую в скрытом виде и проявляющуюся при определенных условиях. В широком смысле потенциал – это совокупность факторов, имеющихся в наличии, которые могут быть использованы и приведены в действие для достижения определенной цели, результата [2, С.130]. Поэтому понятие «инновационный потенциал» можно трактовать, как способность экономики извлекать новые возможности, существующие в скрытом виде, переходящие из одного состояния в другое - реальное с целью удовлетворения возникающих потребностей общества.

Экономическую сущность инновационного потенциала можно также выявить через его структуру, основными компонентами которой являются три составляющие: ресурсная и внутренняя составляющие – механизм, обеспечивающий способность и эффективность функционирования всех предыдущих элементов и результативная составляющая, которая выступает отражением конечного результата реализации имеющихся возможностей. Названные компоненты сосуществуют взаимно, предполагают и обусловливают друг друга и проявляются при использовании как его триединая сущность [3, С.205].

Ресурсная составляющая инновационного потенциала это база для его формирования. Она включает в себя следующие основные компоненты, имеющие различное функциональное назначение: материально-технические, информационные, финансовые, человеческие и другие виды ресурсов.

Материально-технические ресурсы определяют технико-технологическую базу потенциала, закладывая будущие потенциальные возможности. Информационный ресурс практически неисчерпаем и сам по себе имеет потенциальное значение, а объединившись с другими ресурсами – опытом, трудом, квалификацией, техникой, технологией, энергией, сырьем, будет являться движущей силой инновационного потенциала. Финансовые ресурсы представляют собой органическое единство наличных и безналичных ресурсов и неиспользованных возможностей их альтернативных вложений. Человеческий ресурс выступает главной инновационно-креативной силой, являясь совокупностью проинвестированных обществом целесообразных производственных и общечеловеческих навыков, знаний, способностей, которыми владеет индивид.

Внутренняя составляющая характеризует возможность целенаправленного осуществления инновационной деятельности, т.е. определяет способность системы на принципах коммерческой результативности привлекать ресурсы для создания и распространения различного рода новшеств, обеспечивающих взаимосвязь новатора с наукой и рынком.

Результативная составляющая является целевой характеристикой инновационного потенциала. Важность этой составляющей и целесообразность обособленного выделения подтверждается тем, что ее увеличение, способствует развитию остальных составляющих, например, ресурсной. Результативная составляющая сама, являясь результатом количественного и качественного изменения, несет в себе потенциальные возможности вывода на новый уровень функционирования как инновационного потенциала, так и системы в целом [4, С.65].

Эффективная взаимосвязь ресурсной, внутренней и результативной составляющих инновационного потенциала определяют необходимость выявления их оптимального соотношения, проявляющееся на практике в виде роста или снижения количества инновационно активных организаций, функционирующих в экономике.

В современной экономике России по данным официальной статистики удельный вес инновационно активных организаций в России, осуществляющих технологические инновации, отображенных на рисунке 1, имеет некоторое понижение.

Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, (%) [5].

Если значение этого показателя в 2010 году составляло 7,9 %, в 2011- 8,9 %, в 2012 - 9,1 %, то в 2013 году – 8,9%, в 2014 г. – 8,8 %. Понижательная волна характеризует недостаток ресурсной составляющей на фоне существующего кризиса экономики.

Очевидно, что инновационный потенциал экономики России в целом снизился, однако, большинство его составляющих такие как: кадровый потенциал, научно-технический потенциал, сохранились на достаточно высоком уровне, что при наиболее правильном характере использования громадного природно-ресурсного потенциала страны может стать устойчивой основой и базой для инновационного потенциала России. На рисунке 2 видна повышательная волна используемых передовых производственных технологий в России, это говорит о повышении использования научно-технического потенциала.

Рис. 2. Используемые передовые производственные технологии в РФ (ед.) [5].

Оценка инновационного потенциала на различных уровнях российской экономики, является особо важным и актуальным направлением научных исследований в области российской инновационной экономики. Необходимость комплексного развития инновационного потенциала в России должна являться первоочередной задачей, поскольку это может явиться причиной дальнейшего снижения темпов экономического роста.

Таким образом, в процессе исследования были сделаны следующие выводы. Уточнена экономическая сущность инновационного потенциала как способность экономики извлекать новые возможности, существующие в скрытом виде, переходящие из одного состояния в другое - реальное с целью удовлетворения возникающих потребностей общества. Выявлена его структура, основными компонентами которой являются три составляющие инновационного потенциала: ресурсная, внутренняя, являющиеся механизмами, обеспечивающими способность и эффективность функционирования всех предыдущих элементов и результативная, которая выступает отражением конечного результата реализации имеющихся возможностей.

Исследованы основные тенденции развития инновационного потенциала в России. Выявлено, что удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций в целом снизился (понижательная волна). Однако, его научно-технический потенциал, сохранились на достаточно высоком уровне (повышательная волна), что при наиболее правильном характере использования природно-ресурсного потенциала страны может стать базой для инновационного развития России.

Список литературы

1. Баранчеев В.П. Управление инновациями: учебник для бакалавров / В.П. Баранчеев, Н.П. Масленникова, В.М. Мишин. – М.: Юрайт, 2012. – 711 с.: ил.

2. Николаева И.П. Экономическая теория / И.П. Николаева. – М.: Дашков и Ко., 2012. – 326 с..

3. Гринберг А.Г. Движение регионов России к инновационной экономике / А.Г. Гринберг, С.Д. Валентей. – М.: Наука, 2006. –402 с.

4. Дежкина И.П. Инновационный потенциал хозяйственной системы и его оценка / И.П. Дежкина, Г.А. Поташева. – М.: Инфра-М, 2011. – 122 с.

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс: [режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/]

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІБілявський В.М., к.е.н, доцентНаціональний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Білявська Ю.В., к.е.н, ст. викладач

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Підвищення якості обслуговування є важливішим завданням для всіх без винятку підприємств, що працюють на споживчому ринку. Рано чи пізно цільовим орієнтиром діяльності підприємства обирають забезпечення високого рівня якості обслуговування споживачів. Саме якість обслуговування останніх в скрутних умовах економічної кризи стає головною перешкодою для розвитку підприємств торгівлі в Україні. Багатьом з них доводиться призупиняти свій розвиток «в ширину», щоб підвищити якість обслуговування, оскільки без цього, як вважають керівники підприємств, вже не можна розраховувати на довгостроковий успіх.

Якість обслуговування – це фактор конкурентної боротьби, що має великий потенціал, який у повному обсязі майже не використовується. Тому основним завданням підприємств торгівлі стає забезпечення високого рівня якості обслуговування покупців шляхом створення та імплементації ефективної системи управлінського контролю якості обслуговування. Адже без контролювання якості обслуговування споживачів будь які зусилля підприємства торгівлі щодо покращення якості обслуговування будуть марними. При цьому теоретичних розробок в цьому напрямі недостатньо, що обумовлює необхідність використання практичного досвіду успішних підприємств у боротьбі за високу якість обслуговування споживачів.Pages:   || 2 | 3 |


Похожие работы:

«УДК 621.314ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ В СИЛОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ А.Е. Белодедов, О.А. Лысенко Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия В данной статье приведен краткий обзор суперконденсаторов, сравнение характеристик суперконденсаторов, выпускаемых различны...»

«-576580-292100Europe Aid/135512/DH/SER/BY Technical Assistance to Support the Development of Green Economy in Belarus Contract № ENPI/2014/350-889Contract № ENPI/2014/350-889 Формирование национальн...»

«Доклад Ассоциации "Совет МО РХ" "О состоянии и развитии местного самоуправления в Республике Хакасия в 2012 году" Современная модель местного самоуправления, основанная на положениях Федерального зако...»

«УДК 621.316.3ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВОЗДУШНЫХЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ А.Я. Бигун, Д.Ю. Шевченко, А.А. Лукачева, Е.С. Синица, Е.А. Кузнецов, Г. С. Смородин.Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия Аннотация: В работе приве...»

«УДК 37.018.1 М.П. ОсиповаРОДИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ: СУЩНОСТЬ, МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Раскрыта актуальность проблемы родительского отношения к детям, его показатели, которые характерны для успешного р...»

«Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Серпуховский машиностроительный техникум Московской области Авторская разработка учебного кейса по теме: "Бизнесплан в программе Project Expert" в рамках практической части сетевого проекта "Современный урок: кейс-метод"Составитель: Максимова Ю...»

«ТОО "GRAZ Ltd." GRAZ Ltd Республика КазахстанRepublic of Kazakhstan 050031, г. Алматы050031, Almaty ул. Толе Би, 305Tole bi 305 тел.: +7 (7272)38 16 34tel: +7(7272) 38 16 34 тел./факс: +7 (7272) 38 12 63tel/fax: +7(7272) 38 12 63 E-mail : graz.ltd@mail.ru E-mail : HYPERLINK mailto:graz.ltd@mail.ru graz.ltd@mail....»

«ИНСТРУКЦИЯ по техническому освидетельствованию баллонов пропановых бытовых вместимостью до 50 литров ГОСТ 15860-84 и автомобильных до 220 литров1. Общие положения  1.1. Техническое освидетельствование (испытание) баллонов пропановых бытовых вместимостью до 50 литров ГОСТ 15860-84 и ав...»

«Утверждаю: Генеральный директор ООО "ТЕХСТРОЙ " _В.Л. Крючков Проектная декларация Проектная декларация – строительство многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначе...»

«О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты спорта, средств обучения и воспитания, частично приспособлены для использования инвалидами и лицами с о...»

«Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь Научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие "Национальное кадастровое агентство" (ГУП "Национальное кадастровое агентство")ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по использованию глобальных навигационных спутниковых систем при выполнении...»

«Развитие инженернотехнического мышления на занятиях по автомодельному спорту 8 декабря 2016 года Суржев Евгений Владимирович, тренер по автомодельному спорту, принял участие в I городской научно-практической конференции "Развитие инженерного мышления у обучающихся – основа повышения качества дополните...»

«4127500-30861002146300-4152900-391160-30861000 "ProQuest Day" Программа семинара подписного агентства ЗАО "КОНЭК" и БЕН РАН "Высокотехнологичные решения ProQuest для информационной поддержки науки" Дата проведения семинара: 7 декабря...»

«Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (НГУ) Факультет журналистики Кафедра массовых коммуникаций Утверждено "29" августа 2014 г. Декан ФЖ О.Д.Журавель Направление подгото...»

«СОДЕРЖАНИЕ 6 (85)ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. СИСТЕМЫ КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ, СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИЯ И КООРДИНАТНО-ВРЕМЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ...»

«УДК 711.4:504.05ВІЗУАЛЬНО-ПРОСТОРОВА ГАРМОНІЗАЦІЯПОРУШЕНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА. Чемакіна О.В., кандидат архітектури, доцент Національний авіаційний університет Кравченко О.В., архітектор Анотація. Візуально-просторова гармонізація порушеного мі...»

«МИНИСТЕРСТВОТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИП Р И К А З от 30 ноября 2015 г. № 500-РК Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на техническую воду, на водоотв...»

«Государственное бюджетное образовательное учреждение Среднего профессионального образования "Санкт-Петербургский политехнический колледж"МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по дисциплине "Инженерная графика" "Обозначение сварных ш...»

«7.1.1. Воспалительные процессы челюстных костей челюстно-лицевой области у детей1. Понятие об остеомиелитах челюстей. Остеомиелит – острое воспаление костного мозга с вовлечением в патологический проце...»

«Концепции современного естествознания (вопросы – ответы).1. Понятие науки. Цели, задачи, границы науки, двусторонность ее значения. Наука – это сфера чел деятельности функция к-й состоит в выработке объективных и систем...»

«Дорогой читатель! Мир не стоит на месте, а в "постоянной", тенденций за модой строительства, вдохновляет новыми проектами.  С каждым днем умы архитектуры, дизайна, программисты создают все новые и новые объект...»

«Приложение № 4 к Документации на проведение запроса предложений Договор № г. Москва_ _ 2014 г., именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице, действующего на основании_, с одной стороны, и ОАО "УЭК", именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице, действующего на основании, с другой стороны, далее по тексту именуемые совм...»

«Д О Г О В О Р За набавка на услуги на консултантски услуги од ОрганизацијаСклучен во Скопје на помеѓу:1. Здружение на Новинарите на Македонија, со седиште на Градски Ѕид Блок 13, Скопје, застапувано од Претседателот (во понатамошниот текст: Договорен Ор...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.