WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«ІІ.Контроль, корекція, закріплення знань. 1.Усний рахунок (слайди 3—5): завдання підібрані згідно рівня знань учнів; розв’язавши ...»

Тема. Дія ділення. Властивості частки.

Мета: дати учням поняття про дію ділення як дію, обернену до множення,

повторити назви чисел при діленні, розкрити властивості частки та

вчити учнів застосовувати їх під час виконання обчислень; закріплювати вміння розв’язувати задачі на рух, вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення, увагу, пам'ять;

виховувати наполегливість, кмітливість, самостійність.

Обладнання: мультимедійна презентація, роздатковий матеріал, картки-«капустинки, підручник Богданович М. В. Математика. Підручник для 4 класу спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції / Богданович М. В.,Сак Т. В., Шпакова В. С.—К.: «Богдана», 2003.—248с.

Тип уроку : комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина.

1.Слово вчителя (слайд 1):

- Я вітаю всіх на сьогоднішньому уроці математики. Хочу нагадати вам, діти, що тільки уважність, кмітливість, наполегливість допоможуть вам справитись із всіма завданнями, що підготував для вас наш урок. А ще пам’ятайте, що не можна боятися труднощів та сміливо братись до роботи, а також завжди пам’ятати, що сміливість—це половина перемоги!

Слайд 2.

-З якого твору це правило? (З казки «Жевжик»)

-Хто написав цю казку? (Всеволод Нестайко)

-Хто такий Жевжик? (Хлопчик, який народився у капусті сонячного ранку)

2.Порівняння чисел (на «капустинках»): поставити числа у порядку зростання

-Які цифри повторюються у кожному числі? (3, 4, 7) Запишемо їх у каліграфічній хвилинці.

3.Каліграфічна хвилинка: 3, 4, 7.

ІІ.Контроль, корекція, закріплення знань.

1.Усний рахунок (слайди 3—5): завдання підібрані згідно рівня знань учнів; розв’язавши приклад, учні відкривають на слайді малюнок предмета та розповідають, кому із героїв казки «Жевжик» цей предмет належить.

200*1 850:10

1425*1 50+6

357*10 260-200

27500:100 45573*0

2.Задача на рух (задача від розбійників) слайд 6:

Мотоцикліст за 3год проїхав 120км. Велосипедист за цей час проїхав у 4 рази меншу відстань, ніж мотоцикліст. З якою швидкістю їхав велосипедист?

-Що нас просять знайти в задачі? (Швидкість руху велосипедиста)

-Як ми знаходимо швидкість? (Відстань ділимо на час)

-Чи відома нам відстань, яку подолав велосипедист? (Ні, лише відомо, що вона у 4 рази менша, ніж відстань, яку подолав мотоцикліст)

-Якою дією ми будемо знаходити відстань? (Ділення)

1)120:4=30(км)-проїхав велосипедист;

-Тепер ми можемо знайти швидкість руху велосипедиста? (Так)

2)30:3=10(км/год)

Відповідь:10км/год.

3.Обчислення виразу із змінною (завдання від бабусі Горобчихи) слайд 7:

-Прочитайте вираз із змінною: 320*а—100.

-Як розв’язати такий вираз? (Замість а поставити дане значення)

-Значення змінної а у кожного учня своє.( а=5, а=4, а=3, а=7,а=10, а=1,а=2, а=9)

Проводимо перевірку: на дошці записані значення виразу для кожного значення змінної.

4.Індивідуальна робота: з приклада на множення скласти два приклади на ділення (завдання від чоботара Закаблука на «чобітках»). Слайд 8.

-Чоботар Закаблук пропонує нам своє завдання.(Учитель роздає учням картки із зображенням різних чобітків, на яких записаний приклад на множення: 45*3=…; 6*9=…; 12*2=…та ін.. За зразком, що є на слайді, учні обчислюють приклад та складають два приклади на ділення. Наприклад:

45*3=135

135:45=3

135:3=45)

5.Фізкультхвилинка (слайд 9):

Жевжик сонячного ранку народився.

На городі добре роздивився,

потім бризкався водою,

бешкетував з бабусиною козою,

дружбу з диваківцями завів,

дав бандитам добрих стусанів.

Дивувались і кравець, і Пшик:

-Жевжик як з'явився, так і зник!

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1.Повторення назв чисел при діленні. Слайд 10.

-Як називаються числа при діленні? (Ділене, дільник, частка)

-Назвіть в одному із складених прикладів ділене, дільник та частку. (135—ділене, 3—дільник, 45—частка)

-Вчитель пояснює учням, що дія ділення—це дія, за допомогою якої за добутком двох множників і одним із цих множників знаходять другий множник. У математиці дія ділення не завжди виконується, але завжди можливо виконати ділення з остачею.

2.Робота з підручником с.126: властивості частки.(Учні читають властивість та пояснюють за прикладом на слайді як вона допомагає зручніше рахувати) Слайд 11.

3.Робота в парах: №696-розвязування задач на ділення.( Учні працюють у парах, розв’язують задачі. Перевіряємо виконане завдання) Слайд 12.

4.Обчислення прикладів на ділення, застосовуючи властивості частки: №695 (учні коментують розв'язування прикладів):

693:3=(600+90+3):3=600:3+90:3+3:3=200+30+1=231

65:5=(50+15):5=50:5+15:5=10+3=13

ІV.Підсумок уроку.

1.Гра «Мовчанка»: виконується завдання на картках (підкреслюють правильну відповідь на поставлене завдання)

Картка.

1) множення ділення

2) 27:9=3

3) так ні

4) 60+9 50+19

5) ділене частка

1)Про яку дію ми сьогодні говорили на уроці?

множення ділення

2)Уданому прикладі підкресліть дільник?

27:9=3

3)Чи завжди ми можемо виконати дію ділення в математиці?

так ні

4)На які доданки можна розкласти число 69, щоб поділити його на 3?

60+9 50+19

5)Як називають результат дії ділення?

ділене частка

2.Оцінювання учнів.

V.Домашнє завдання. Слайд 13.

Обчислити приклади №697;

Усно опрацювати №693.

Використана література

Бакан Н.В. Уроки математики. 4 клас. Посібник для вчителя / Бакан Н. В., Шост Н. Б.—Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2008.—320с.

Богданович М. В. Картки з математичними завданнями для самостійної роботи учнів 4 класу початкової школи / Микола Васильович Богданович.—Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2002.—64с.

Максимова Л. В. Дидактичний матеріал з математики. 1—4 класи / Любов Вікторівна Максимова.—3-тєвид., доп.—Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.—208с.

Савченко О.Я. Читанка: Підр. для 4 кл.\ Олександра Яківна Савченко.—К.: Освіта, 2004.—Ч. І.—159.Похожие работы:

«Материал для международной очно-заочной научно-практической конференции "Педагогические технологии в условиях модернизации образования" Секция: "Технология социально-педагогического сопровождения детей в условиях инклюзии""ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ П...»

«Даны вещества: Cu, AgNO3, H2SO4(р-р), NaOH, H2O2. Используя воду и необходимые вещества только из этого списка, получите в две стадии гидроксид меди(II). Опишите признаки проводимых реакций. Для реакции ионного обмена напишите сокращённое ионное уравнение. Даны вещества: Cu, CuO...»

«Содержание программы коррекционной деятельности массовой общеобразовательной колы С 1сентября 2011 г. школы России начали реализовывать ФГОС начального общего образования, в соответствии с которым в общеобразовательном учреждении, при наличии...»

«Марина Игоревна Киеня БЕЗ ПЕДАГОГИКАСТРАХА (ЗАМЕТКИ ДИЛЕТАНТА) Посвящается Кате Есиной, Меруэрт Кабденовой, Мирьяне Станишич, Заре Асадовой, Ване Артюху, Паше Верещагину и другим студентам, которые столькому меня научили.ЧТО-ТО ВРОДЕ ПРЕДИСЛОВИЯ Дорогие психологи...»

«Статья "Критерии сформированности ИКТ компетентности учителя иностранного языка" Липухина Виктория Александровна, город Томск, учитель английского языка МАОУ гимназии №26, e-mail: vikilip@yandex.ruАннотация. В статье представлено обобщение личного педагогическо...»

«Методика обучения детей дошкольного возраста прыжкам в длину с места Слепко А.И., инструктор по физической культуре МАДОУ детского сада №69 "Ладушки" г. Старый Оскол Спартакиада среди дошкольных образовательных организаций проходит в Старом Осколе с 2010 года. Дети со...»

«АНАЛИЗ системы работы по организации питания в МБОУ лицее № 16 за 2014-2015 учебный год Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, способности к обучению, профилактике заболеваний, устой...»

«Г(О)БОУ ДОД ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (СПОРТА И ТУРИЗМА)ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ (сборник анкет, тестов, опросников)В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ...»

«Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопрово...»

«УТВЕРЖДЕНО приказом от 03.09.2012 г. № 02-4/01ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МБОУ УЛЬЯНОВСКОЙ СОШИнформационная справкаНеобходимость серьезно заниматься формированием куль...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.