WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Колективні: - педагогічна рада; - психолого-педагогічний семінар; - науково-теоретичний семінар; - педагогічні читання; - постійно діюча педагогічна виставка. ...»

Методичну роботу в школі організовано через взаємодію всіх підрозділів здійснення навчально-виховного процесу на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи.

З метою вивчення методичної, психологічної підготовленості вчителів, у школі систематично здійснюється діагностування та педагогічний моніторинг як форма організації, збирання та опрацювання інформації про кожного з педагогів. Це забезпечує відстеження їхнього професійного рівня, динаміки і тенденції розвитку освітнього процесу.

Організація науково-методичної роботи в школі на діагностичній основі дає змогу досягти системного підходу в організації внутрішньої науково-методичної роботи: ознайомитися з рівнем методичної кваліфікації кожного педагога, виявити та з'ясувати, які форми науково-методичної роботи найдоцільніші для конкретного викладача, ефективно застосовувати, доповнювати, а в окремих випадках – цілеспрямовано розробляти нові методики викладання предметів, забезпечити високу результативність педагогічної діяльності.

У школі функціонує методичний кабінет відповідно до Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти (наказ МОН України від 28.10.1997 р. № 385), який є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками і виконує такі завдання:

- надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

- координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищенням педагогічної майстерності та удосконаленням фахової підготовки вчителів;

- організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

У методичному кабінеті зосереджено всі необхідні матеріали, передбачені відповідним Положенням, що сприяє участі педагогічних працівників у науково-методичній та дослідно-експериментальній роботі, впровадження в практику роботи ППД, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

Педагогічний колектив школи

У структурі методичної роботи школи передбачені різні форми роботи:

Колективні:

- педагогічна рада;

- психолого-педагогічний семінар;

- науково-теоретичний семінар;

- педагогічні читання;

- постійно діюча педагогічна виставка.

Групові:

- консультпункти;

- шкільні методичні об'єднання;

- творчі групи;

- школа малодого вчителя;

- школа ППД;

- семінари-практикуми.

Індивідуальні:

- наставництво;

- індивідуальні консультації;

- робота над науково-методичною проблемою;

- взаємовідвідування й аналіз уроків;

- самоосвіта.

Одним із основних чинників професійної компетентності педагога є його індивідуальний творчий підхід до навчально-виховного процесу. Робота з розвитку творчості педагогічних працівників розпочинається із створення необхідних умов. У навчальному закладі створені всі необхідні умови, а саме:

- поповнення шкільної бібліотеки періодичною фаховою пресою, новинками науково-методичної літератури;

- періодичне анкетування педагогів з метою спонукання їх до самоосвіти, а через цю роботу і до творчості;

- узагальнення досвіду творчого педагога (створення методичних посібників; статті на сторінках педагогічної преси);

- особистий план учителя, який спонукає вчителя до самоаналізу, визначення основних форм підвищення своєї кваліфікації;

- залучення педагогічних працівників до реалізації загальношкільної методичної проблеми;

- функціонування методичних об'єднань, де заслуховується обґрунтування вибору проблеми, контролюється стан її реалізації;

- постійне інформування про сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси;

- проведення відкритих уроків;

- робота творчих груп, що допомагає продуктивно вирішувати актуальні проблеми організації навчально-виховного процесу, залучати до участі у творчості якомога більше членів педагогічного колективу;

- атестація вчителів – важливий етап стимулювання творчості вчителів;

- організація курсів «Intel»;

- участь педагогічних працівників у професійних конкурсах.

Упродовж кількох років методична діяльність у школі будується і проводиться за принципом моніторингу - систематичної аналітико-діагностичної діяльності. Проводиться предметні декади і тематичні тижні, де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу. Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують: - результати навчально-виховної роботи: - динаміку зростання (спаду) успішності учнів; - результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання; - діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності; - аналіз стану викладання предметів: - стан виконання навчальних планів і програм; - використання інноваційних технологій, їх ефективність; - апробація електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних засобів; - стан позакласної роботи вчителів з предметів; - система та результативність підвищення професійного рівня вчителів; - результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах; - аналіз роботи за рік та перспективне планування. Організовано роботу резерву керівних кадрів, вчителів-наставників.

План методичної роботи Майданецької школи на 2013-2014 навчальний рік

Дата Зміст заходу Відповідальний

До 3.09 Робота з нормативними документами:

Опрацювання листа МОНУ № ____ від ___________ “Методичні рекомендації щодо вивчення базових предметів у 2013-2014 навчальному році;

“Педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі” ;

про дотримання єдиних вимог щодо усного і писемного мовлення;

ведення ділової документації Дирекція школи

10.09 Затвердження розкладу роботи гуртків, позакласних заходів Дирекція школи

До 15.09 Відповідно до річного плану роботи школи видати наказ "Про організацію методичної роботи Дирекція школи

До 15.09 Розробити та затвердити Положення про методичне об'єднання вчителів. Дирекція школи

20.09 Затвердження планів роботи шкільних методичних об'єднань, творчої групи педагогів школи Дирекція школи

Протягом року Робота шкільного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу (за окремим планом) Дирекція школи

Протягом року Робота шкільного методичного об'єднання вчителів гуманітарного циклу (за окремим планом) Дирекція школи

Протягом року Робота шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів та вихователів (за окремим планом) Дирекція школи

Протягом року Робота шкільного методичного об'єднання класних керівників (за окремим планом) Дирекція школи

Протягом року Робота постійно діючого внутрішкільного психолого-педагогічного семінару (за окремим планом) Дирекція школи

Протягом року Робота творчої групи вчителів над провідною науково-методичною проблемою Дирекція школи

9.10 На виконання програми “Обдаровані діти” нарада про підготовку та проведення шкільних предметних олімпіад. Керівники ШМО

До 10.10 Перевірка адаптації учнів 1-х, 5-х та 10-х класів в умовах початкової, основної та старшої школи. Класні керівники

листопад На виконання програми “Обдаровані діти” проведення шкільних предметних олімпіад. Вчителі предмет.

Вересень-березень На виконання Закону України “Про освіту”– проведення атестації вчителів (згідно окремого плану) Атестаційна комісія

Жовтень - травень Розробка методичних рекомендацій та підготовка до проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників Керівники ШМО

Члени творчої групи

Протягом року Відповідно до концепції програми інформатизації навчальних закладів продовжити навчання педпрацівників використанню комп’ютерних технологій в підтримці навчально-виховного процесу. Дирекція школи

Керівники ШМО

грудень - січень На виконання регіональної програми “Вчитель” – участь в проведенні предметних конкурсів “Учитель року”. Дирекція

квітень Захист навчальних планів, попередня комплектація педкадрами Дирекція

Творча група

травень Аналіз та підсумки роботи методичної служби педагогічного колективу над провідною обласною проблемою “Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості” Дирекція

Творча група

Керівники ШМО

Тематика засідань педагогічної ради

Дата Зміст заходу Відповідальний

29.08 Підсумки роботи педколективу школи за 2012-2013 навчальний рік. Завдання школи на новий навчальний рік.

Затвердження річного плану роботи школи.

Вибори секретаря педради.

Про наслідки навчально-виробничої практики та літнього оздоровлення дітей Дирекція школи

01.11 Соціально-економічні умови функціонування та соціальне оточення сільської школи

Про стан адаптації п’ятикласників в основній школі.

Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості сільського учня. Дирекція школи

Соціальний педагог, психолог

29.12 Наслідки роботи школи в першому семестрі

Аналіз виховної та позакласної роботи школи за перший семестр

Про стан викладання інформатики. Дирекція школи

21.03 Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості

Про якість навчально-виховної роботи в початковій школі.

Про стан викладання іноземної мови. Дирекція школи

24.05 Про стан впровадження профільного навчання

Про виконання регіональної цільової програми “Оздоровлення та відпочинок дітей влітку 2014 року” на базі школи

Наслідки роботи школи в другому семестрі. Дирекція школи

25.06 Про наслідки державної підсумкової атестації.

Про випуск та переведення учнів школи.

Перспективи роботи школи в новому навчальному році, перехід до профільного навчання в старшій школі. Дирекція школи

Структура методичної роботи школи

Методичний кабінет школи МЕТОДИЧНА РАДА

Інформаційний центр

школи

Педагогічна рада МО вчителів початкових класів

Інформаційний центр

школи

Індивідуальна робота з

педкадрами МО вчителів гуманітарного циклу.

Районні науково-практичні конференції

конференції

Методичні

наради МО класних керівників Семінари

практикуми

Бесіди,

консультації МО вчителів природничо-математичного циклу

Участь в олімпіадах з базових дисциплін

Самоосвіта Творча лабораторія

Предметні тижні

Проблемні семінари Психолого-педагогічний семінар

Психолого-педагогічний семінар

Курсова перепідготовка Творча група вчителів

Атестація педкадрів і творчі звіти учителів

Наставництво Інформаційно-методичне забезпечення Школа молодого вчителя

Робота над науково-методичними проблемами

Затверджую

Директор школи Т.В.Зелінська

Положення про методичне об’єднання вчителів Майданецької школи

1.Загальні положення

За наявності в освітній установі більше 2 вчителів, що працюють з однієї і тієїж спеціальності, або більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів, створюється МО вчителів, які вдосконалюють свою методичну і професійну майстерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.

2.Завдання МО вчителів – предметників

В роботі МО вчителів з різних видах діяльності передбачається вирішення наступних завдань:

вивчення нормативно - інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;

вибір курсів варіативної складової навчального плану;

експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету; аналіз авторських програм і методик;

затвердження атестаційного матеріалу для підсумкового контролю, атестаційного матеріалу для випускних класів;

ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю;

робота з учнями щодо дотримання норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров'я;

взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;

організація відкритих уроків певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;

вивчення перспективного педагогічного досвіду; експериментальна робота з предмету;

вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів з предмету;

розробка системи оцінювання навчальних досягнень учнів (тематична, семестрова, залікова і т.п.);

ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;

звіти про професійну самоосвіту вчителів: робота на курсах підвищення кваліфікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;

організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету;

формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактичних засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з сучасними вимогами до навчального кабінету та оснащення уроку,

3. Функції МО

Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій райметодкабінетів, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів професійної самоосвіти вчителів.

МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги вирішення завдань, викладених в розділі 2. МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.

Одним з функціональних обов'язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.

4.Права МО вчителів

МО має право рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, рекомендувати до оплати роботу педагогічним співробітникам окремих навчальних кабінетів, предметних гуртків, студій, розподіляти методичну роботу окремих педагогів.

МО обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності кадрів та достатніх засобів навчання.

5.Обов'язки вчителів методоб'єднання

Кожен педагог - зобов'язаний:

брати участь в одному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти;

брати участь з засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.;

брати активну участь у розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;

кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викладання предмету, Закон України «Про освіту», нормативні документи, методичні вимоги до категорій; володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

6.Організація діяльності МО вчителів

МО вчителів обирає голову. План роботи МО затверджується методичною радою школи.

У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів, в період між засіданням проводяться практичні семінари з організацією тематичних відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, методичні тижні, предметні олімпіади, позакласні заходи та ін.

В кінці навчального року методична

рада аналізує роботу МО і приймає на збереження план роботи, звіт про виконану роботу.

Дане положення затверджується на педагогічній раді.

Термін дії не обмежений.

Аналіз результатів роботи МО за звітний період

Об'єкти аналізу:

характеристика якості (творчого потенціалу) кадрового складу членів МО;

статистичний аналіз змін соціального паспорту навчального закладу (динамічний аспект за останній рік);

статистичні дані, які характеризують об'єм і якість надання виховних послуг;

виявлення проблемного поля (формулювання типових проблем, причин їх виникнення і проектування системи заходів по їх усуненню);

стан позаурочної роботи з позиції сформованості мотивації педагогів, батьків і учнів, профілактики протиправних дій, проведення сумісних виховних заходів.

Зразковий алгоритм аналізу:

Аналіз кадрового складу (віковий склад, рівень реальної підготовки, результатипросування в освоєнні методичної проблеми, самоосвіта);

Характеристика пріоритетних напрямків роботи МО в минулому навчальному році, їх співвідношення з пріоритетними напрямками регіону, освітньої установи; результативність роботи.

Формулювання цілей і завдань діяльності на наступний навчальний рік звказівкою передбачуваного результату з кожного напряму роботи.

Конкретний, особистий внесок кожного члена МО у вирішення того або іншого завдання.

Завдання МО на новий навчальний рік

Вимоги до формування цілей:

головна підстава для висунення цілі дані аналізу наявних освітніх потреб і утруднень вчителів, їх співвідношення з кадровими і матеріальними ресурсами; цілі повинні бути актуальними, адекватними завданням розвитку регіональної освітньої системи;

цілі повинні бути реально досяжними, але напруженими, конкретними, мати комплексний характер, щоб можна було виділити ступінь їх реалізації; цілі повинні мати мотивуючий, стимулюючий і спонукаючий характер; цілі повинні бути відомі всім учасникам освітнього процесу.

Вдосконалення професійної компетентності членів МО

Підвищення кваліфікації (курси ПК, семінари, конференції). Цілі взаємовідвідування позаурочних, методичних, профілактичних занять з педагогами, батьками і учнями. Вивчення нормативних документів МОН України.

Вивчення методики організації навчальної та виховної діяльності при взаємодії з органами культури і спорту, соціального захисту, медичних і правоохоронних органів.

Організація роботи з вивчення досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

Зразкова тематика засідань МО

1 коло питань:

-узгодження різних планів, графіків, циклограм (індивідуальних, групових консультацій, звітів по самоосвітній роботі, акцій, місячників, свят);

2коло питань:

-конструювання і захист проектів (моделей), програм, планів виховної роботи;

3коло питань:

-практичні форми роботи (семінари - практикуми, круглі столи, відкриті позакласні заходи, педагогічні марафони, тренінги, ділові ігри, моделювання і вирішення педагогічних ситуацій);

4коло питань:

-вивчення нормативно-правових документів, методичної, інструктивне - методичної літератури з питань виховання;

5коло питань:

-розробка: посадових інструкцій, критеріїв оцінювання діяльності вчителів та класних керівників, положень, конкурсів;

6коло питань:

-підведення підсумків, аналіз діяльності, підготовка підсумкових документів,розробка системи заходів з усунення виявлених недоліків, розповсюдження передового педагогічного досвіду;

7коло питань:

-звіти з самоосвітнії роботи членів МО.

Зразкові критерії оцінки роботи методичного об'єднання

Критерії і механізм оцінювання діяльності методичного об'єднання розробляються методичним об'єднанням спільно з науково-методичною (методичною) радою і затверджуються Педагогічною радою освітньої установи.

У педагогічній літературі розглядається декілька підходів до оцінювання методичної діяльності. Наприклад, М.М, Поташник, НА Ковальов, Д.Є.Яковлєва пропонують оцінювати ефективність здійснення функцій методичного об'єднання тільки у зв'язку із змінами, динамікою підсумкових результатів усього педагогічного процесу в установі. Критерії вони формулюють таким чином:

1.Критерій результативності. Мету можна вважати досягнутою, якщо результат навчання, виховання і розвитку дітей, що навчаються у школі, зростає, досягаю чи оптимального рівня для кожної дитини.

Критерій раціонального використання часу, зростання майстерності педагога відбувається при розумних витратах часу.

Критерій задоволеності педагогів своєю працею, можна вважати досягнутим, якщо в установі створюється творча атмосфера, такий морально-психологічний клімат, при якому посилюється мотивація творчої праці педагогів.

4. Критерій взаємозв'язку методичної роботи усередині установ з державною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Ефективність здійснення функцій методичного об'єднання можна оцінювати і з погляду розвитку професійно-педагогічної підготовки і діяльності педагогів на підставі двох груп критеріїв:

А. Критерії, що відображають рівень, якого досягають вчителі в своєму професійному розвитку:

рівень знань з: педагогічної і вікової дитячої психології, соціальної психології;

рівень знань теоретичних основ виховання, технологій організації виховного процесу;

рівень організаторських умінь і навичок;

рівень комунікативних здібностей;

рівень загальної культури і цивільної зрілості педагога.

Б. Критерії, що дозволяють оцінити реалізацію управлінських функцій вчителя:

організація виховної роботи з учнями:

взаємодія з педагогічними працівниками і іншими учасниками освітнього процесу, батьками і громадськістю з виховання, навчання, творчого розвитку учнів;

активність позиції вчителя.

Методичні об'єднання можуть ефективно виконувати вищезгадані функції, якщо їх робота буде не формалізована, об'єднання підтримуватиме тісний зв'язок з дослідницькими педагогічними колективами.

Тематика засідань психолого-педагогічного семінару Майданецької школи на 2013-2014 навчальний рік

Дата Тематика засідань Відповідальний

Жовтень 1. Особливості психічного та фізичного розвитку дітей-шестирічок.

2. Психолого-педагогічний консиліум. “Рівень адаптації п’ятикласників та восьмикласників в умовах переходу до профільного навчання”

3. Адаптаційний період у навчальному процесі десятикласників Свідерська Л.В.

Грудень 1. Використання психічних особливостей учнів у навчальному процесі.

2. Круглий стіл на тему: “Психологічні аспекти у вихованні інноваційної особистості”

3.Методи пізнання позитивних і негативних рис особистості Свідерська Л.В.

Лютий 1. Профорієнтація – запорука успішного вибору майбутньої професії.

Професії, яких потребує наш регіон2. Індивідуальна робота з учнями з профорієнтації.

3. Психолого-педагогічні засади профілізації в старшій школі. Свідерська Л.В.

Квітень 1. Педагогічна конференція за підсумками роботи над темою “Психологічні аспекти у вихованні інноваційної особистості”.

2. Створення сприятливих умов для проведення підсумкової державної атестації випускників та зовнішнього тестування учнів 11 класу.

Свідерська Л.В.

Керівники ШМО.

Майданецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – опорна школа

Мета дослідження

Розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність керівника загальноосвітнього закладу

Напрями діяльності

1. Інформатизація управлінської діяльності керівника закладу освіти.

2. Методичні аспекти створення та застосування мультимедійного матеріалу для підтримки проведення уроків, позакласних заходів.

3. Розробка програмних систем для методичної роботи.

4. Апробація засобів для проведення в школі педагогічного моніторингу.

5. Розробка рекомендацій щодо створення та використання інформаційних центрів шкільної бібліотеки та методичного кабінету.

Очікувані результати

1. Переведення автоматизованого робочого місця директора, заступника директора з НВР, психолога, бібліотекаря на стандартне програмне забезпечення.

2. Розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей програмних засобів: “Електронний план роботи школи”, “Педагогічний моніторинг”.

3. Створення електронної бази освітніх законодавчих актів, проектів основних наказів по школі, розробок виховних заходів, конкурсів, свят.

4. Забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять в комп’ютерному класі (розробка електронних уроків, лекцій, презентацій, тестових навчальних програм).

5. Апробація механізму розширення та використання шкільної медіатеки для мультимедійної підтримки уроків.

6. Розробка технологій проведення соціально-психологічної діагностики класних колективів на основі впровадження нових інформаційних технологій в роботу шкільного психолога і соціального педагога.

7. Розробка технологій проведення педагогічного моніторингу в загальноосвітньому навчальному закладі.

8. Розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання й транспортування первинних даних, одержаних із різних джерел, обробки й комплексного аналізу статистичних даних про якість освіти в навчальному закладі.

9. Розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей медіатеки та мережі Інтернет у пошуку інформації.

ПЛАН РОБОТИ

на 2013-2014 навчальний рік

І. АНАЛІЗ ЗМІСТУ РОБОТИ ЗА 2-12-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Науково-методична проблема школи у 2012-2013 навчальному році була спрямована на впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес. З цією метою в закладі проводилась протягом року робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій навчання, а саме:

- створено базу даних учнів та працівників школи;

- розпочато роботу по забезпеченню електронними програмними засобами автоматизовані робочі місця директора школи, методкабінету, бібліотекаря, шкільного психолога, заступників директора школи;

- розпочато створення, на основі використання мультимедійних засобів, бази електронних розробок супроводу навчальних занять з предметів шкільного курсу;

- вивчалась ефективність використання можливостей мережі Internet у пошуку інформації та в організації і проведенні дистанційної освіти;

- вивчалась ефективність використання програмного забезпечення з питань управлінської діяльності;

- проводилась апробація програмного забезпечення з навчальних предметів;

- продовжено поповнення лабораторії електронними енциклопедіями, довідниками та іншими електронними засобами;

- поновлено інформаційно-аналітичний центр школи;

- обладнано бібліотеку закладу комп’ютерною технікою, периферійними пристроями;

- проводилось навчання педпрацівників школи з питань інформатизації навчально-виховного процесу та управлінської діяльності;

За кошти закладу та спонсорів для вирішення даних питань була створена і продовжує поновлюватися необхідна технічна база. Проведено ряд практичних занять з педагогами школи, на яких демонструвалося застосування мультимедійних технологій навчання, зустрічі, консультації, семінарські заняття з питань інформатизації навчально-виховного процесу для керівників закладів освіти району, а також їх заступників.

ІІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Визначені напрями роботи школи та призначені відповідальні за дані напрями:

- інформатизація управлінської діяльності керівника закладу освіти;

- методичні аспекти створення та застосування мультимедійного матеріалу для проведення уроків у комп’ютерному класі;

- апробація програмних систем роботи шкільного психолога;

- розробка рекомендацій щодо проведення в школі педагогічного моніторингу;

- апробація програм складання розкладу уроків;

- розробка рекомендацій щодо створення та використання інформаційних центрів бібліотеки для організації самостійної пошукової роботи учнів;

Робота школи спрямовується на реалізацію проблемних завдань:

- забезпечення застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності закладу освіти;

- розробка технологій застосування окремих складових інформатизації управління загальноосвітнім навчальним закладом та механізму створення і користування базами даних (учителів, учнів, бібліотечного фонду, фонду матеріальних цінностей школи);

- забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять в комп’ютерному класі (розробка електронних уроків, лекцій, презентацій, тестових навчальних програм);

- розробка технологій:

а) застосування електронного плану роботи школи;

б) проведення педагогічного моніторингу в загальноосвітньому навчальному закладі;

в) проведення соціально-психологічної діагностики на основі впровадження нових інформаційних технологій у роботі шкільного психолога, соціального педагога;

г) використання комп’ютерної діагностики під час атестації вчителів;

- систематизація та створення електронної бази освітніх законодавчих актів, проектів основних наказів по школі, розробок виховних заходів, конкурсів, свят;

- створення шкільного сайту, підбір та систематизація матеріалів на шкільному сайті;

- обмін досвідом та організація навчання вчителів та керівників навчальних закладів регіону.

Основний зміст діяльності школи:

- перевід автоматизованого робочого місця директора, заступника директора з навчально-виховної роботи, психолога, бібліотекаря на стандартне програмне забезпечення;

- включення в єдиний комплекс автоматизації управління навчальним закладом нових напрямів діяльності керівників школи;

- розробка механізму задоволення інформаційних потреб всіх учасників навчально-виховного процесу школи;

- розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання й транспортування первинних даних, одержаних із різних джерел, обробки й комплексного аналізу статистичних даних та інформації про якість освіти в навчальному закладі;

- подальша апробація та розробка методик застосування мультимедійних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів на базі комп’ютерного класу;

- апробація механізму розширення та використання шкільної медіатеки для мультимедійного супроводу уроків;

- розробка методичних рекомендацій щодо розширення та використання ресурсів шкільного інформаційно-аналітичного центру;

- створення шкільної бази для дослідження результатів педагогічного моніторингу;

- створення банку даних мультимедійних програмних засобів у шкільній медіатеці;

- розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей медіатеки та мережі Internet у пошуку інформації;

- розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей програмного засобу;

- розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей програмного засобу „Електронний план роботи школи”;

- навчання педпрацівників району та керівників закладів освіти з питань інформатизації навчально-виховного процесу та управлінської діяльності.

З метою створення умов для подальшої роботи школи заплановано:

- оснастити необхідною кількістю комп’ютерів з відповідною периферією та демонстраційними моніторами кабінети вчителів-предметників (математики, зарубіжної літератури, початкових класів, англійської мови, біології, хімії, фізики) розробити або придбати необхідне програмне забезпечення їх роботи.

- Встановити швидкісну лінію мережі Інтернет для якісного забезпечення інформацією учасників навчально-виховного процесу та забезпечення реалізації завдань.

- Поновлювати інформацію на шкільному сайті.

- Поповнювати базу ПЗН необхідним програмним забезпеченням для підвищення ефективності управлінської діяльності та проведення навчальних занять у комп’ютерному класі за рахунок державних та спонсорських коштів.

- Створювати власне програмне забезпечення для проведення навчальних занять з мультимедійною підтримкою.

- Проводити підготовку педагогічних кадрів по питанню ефективного використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі.

- Створювати власне програмне забезпечення для систематизації інформації про навчальний заклад.

ІІІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Спрямувати діяльність школи на вирішення таких проблем:

1. Апробація застосування мультимедійних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів на базі мультимедійного класу та розробка методичних рекомендацій з даного питання.

2. Апробація механізму використання електронних енциклопедій, довідників, шкільних медіатек для мультимедійного супроводу уроків та розробка методичних рекомендацій з даного питання.

3. Вдосконалення методичних рекомендацій щодо проведення електронного педагогічного моніторингу під час атестації педагогічних кадрів.

4. Вдосконалення методичних рекомендацій щодо проведення соціально-психологічної діагностики учнівського колективу на основі діагностичного комплексу.

5. Організація дистанційного навчання в загальноосвітньому закладі, вдосконалення методичних рекомендацій щодо проведення комп’ютерного тестування при проведенні зрізів знань.

6. Вдосконалення методичних рекомендацій щодо переведення автоматизованого робочого місця директора та заступника директора з навчально-виховної роботи на стандартне програмне забезпечення.

7. Автоматизація управління навчальним закладом, з використанням нових напрямів діяльності керівників школи; розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання й транспортування даних про роботу закладу; аналіз статистичних даних та інформації про якість освіти в навчальному закладі; створення шкільної статистичної бази для дослідження діяльності навчального закладу; розробка баз даних про навчально-виховний процес, адміністративну та фінансову роботу школи.

8. Вдосконалення рекомендацій щодо методів використання можливостей медіатеки, електронних енциклопедій та та мережі Internet у пошуку інформації.

ІV. РОБОТА НАД ОНОВЛЕННЯМ ЗМІСТУ ОСВІТИ

1. Впровадження в навчально-виховний процес школи з варіативної частини.

2. Впровадження в навчально-виховний процес школи курсу

3. Узагальнити досвіди вчителів, що атестуються.

4. Продовжити апробацію програмних педагогічних засобів з:

· географії України;

· історії України;

· української мови та літератури;

· фізики;

· біології.

Похожие работы:

«Л.Леви-БрюльПЕРВОБЫТНОЕ МЫШЛЕНИЕ Первобытное мышление является выражением, которым очень часто пользуются с некоторого времени. Быть может, небесполезно будет напомнить здесь в нескольких словах, что я разумею под первобытным мыш...»

«УДК 663.542.547.458.65 А.К.КАМЫСБАЕВА, Г.Е.АЗИМБАЕВА (аза мемлекеттік ыздар педагогикалы университеті, Алматы., азастан Республикасы)XANTHIUM STRUMARIUM СІМДІГІНІ АМИНЫШЫЛДАРЫНЫ МЛШЕРІН АНЫТАУ Бл маалада XANTHIUM STRUMARIUM сімдігіні рамындаы аминышылдары Shimadzu LC-20AD (Жапония) сйы хроматографында SPD-20A д...»

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей №40" Исследовательская работа Кухня – химическая лаборатория Автор: Еремеев Кирилл, ученик 4В класса лицея № 40. Рук...»

«ОТВЕТЫОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 10 КЛАССЗадание №1. Лингвистическая разминка: Даны русские и соответствующие им сербскохорватские слова: голод – глад, борода – брада, голорукий – голоруки. Каковы сербскохорватские соответствия для русских слов золоторогий и мороз? (А) златраги, мраз; (Б) златороги, мраз; (В) золотраги, мраз;...»

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППАХ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДОО Под общей редакцией Н.В. Демченко, Д.В. Шатрова Пособие для студентов педагогических училищ, ВУЗов, педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций Пособие разработано в рамках реализации экспериментальной деятельности по теме...»

«УДК 378.371.132.372 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до впровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти Кондратюк С. М., Павлущенко Н. М. Сумський державний...»

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Майданская основная общеобразовательная школа Верхнеуслонский район РТУтверждаю: Директор школы_Тишина Л.Б. "_"_2014г. Прогр...»

«Министерство здравоохранения иркутской областиОбластное государственное казенное учреждение здравоохранения "Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ проблема суицидального поведения детей и подростков...»

«Запиши, как называют людей, которые живут: на острове – на хуторе – на Кипре – в Екатеринбурге – _ в Бирске – _ в Пскове – _ Напиши к данным словам синонимы с шипящим на конце. Подмога– _ Неправда–_ Си...»

«№ п/п Наименование вакансии (основной преподаваемый предмет) Характеристики вакансии Полное наименование ОУ Адрес. Телефон указать обязательно ( с кодом). Сайт в сети Интернет. Планиру...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.