WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Тел: 02/9790907, тел: 02/9791806, E-mail: sou_69to ; Училище с традиции и професионализъм Прием в първи клас за учебната 2017/2018 г. Училището предлага: Освен ...»

-4445-44450069 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ Димитър Маринов „

гр. София -1592, жк. Дружба 1, ул. „Чудомир Топлодолски“ №2

Тел: 02/9790907, тел: 02/9791806, E-mail: sou_69to@abv.bg ; www.sou69.com

Училище с традиции и професионализъм

Прием в първи клас за учебната 2017/2018 г.

Училището предлага: Освен задължителните учебни предмети обучение по избираеми предмети: български език и литература, английски език, компютърно моделиране.

Факултативен предмет за учениците е хореография.

Училището разполага с ресурсен учител, сурдопедагог и психолог за деца и ученици със специални образователни потребности.

Учениците работят по проект,,Твоят час" за ивънкласни форми.

Извънкласни дейности:,,Карате клуб“, футболен клуб,,Том и Джери“, английски език.

Училището работи с програма,,Енвижън“ за изнасяне на интерактивни уроци - един компютър много мишки.

Провеждат се екскурзии, зелени училища, организира се лятно училище през месец юни за учениците от първи клас.

За всички християнски празници се организират базари с произведения, изработени от учениците.

Всички ученици имат безплатни учебници от I до VII клас, безплатна закуска от I до IV клас, столово хранене, плод или зеленчук на програма „Училищен плод“ и мляко и млечни произведения на програма „Училищно мляко“ към фонд,,Земеделие“.

За учениците от начален етап е въведена задължителна училищна униформа.

Училището разполага с много добра материална база:

3 компютърни кабинета, стая за занимания по интереси и игри за уроците по програмата Енвижън, библиотека, кабинет по вероучение, лекарски кабинет, бюфет.

В 69 СУ се обучават и възпитават 5-6 годишни деца в подготвителна група от 8:00 до 12:30 часа.

Целодневно обучение за ученици от I, II, III и IV класове от 08.00 до 18.00 часа.

Записване за Първи клас и подготвителна група от 18.04.2017 г до 31 май 2017 г. в канцеларията на училището от 8.30 до 17.00 ч.

Прием на ученици след седми клас за учебната 2017/2018 година

За учениците след седми клас училището предлага една паралелка с профил „Икономическо развитие“ с интензивно изучаване на английски език.

Срок на обучение – първи гимназиален етап – 3 години; Втори гимназиален етап – 2 години.

Кандидатстване чрез изпити – национално външно оценяване по БЕЛ и матеамтика.

Балообразуване: Удваяване на резултата от изпитите на националното външно оценяване по БЕЛ и математика.

Удвояване на оценката по БЕЛ, утрояване на оценката по география и икономика и оценката по математика от свидетелството за завършено основно образование.

Оценките от изпитите и от свидетелството за основно образование се превръщат в точки по определена скала.

Максимален брой точки – 500.

Профилиращи предмети : БЕЛ, география и икономика и информационни технологии.

Скала по чл 9 ал 10 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците

1.отличен 6 се приравнява на 50 точки;

2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;

3. добър 4 се приравнява на 26 точки;

4. среден 3 се приравнява на 15 точки.

5. слаб 2 – 0 точки

Прием на ученици след завършено основно образование

за учебната 2017/2018 г.

1 паралелка профил „Технологичен - Туризъм”

Срок на обучение – 4 години

Училището предлага:

Посещение на лекции в СУ „Климент Охридски” – геолого-географски факултет

Участие в Българския Географски фестивал

Посещение на „Туризъм експо”

Летен скаутски лагер

Туристически клуб

Оборудвана фитнес зала

Запознаване с дейността на туристическа фирма. Осигурена практика в туристическа фирма

Начин на приемане: по документи

Документи за кандидатстване: заявление по образец на училището, оригинал на свидетелството за основно образование.

Балообразуващи предмети: български език и литература, география и икономика.

Прием на документи за 2017/2018 учебна година : от 15.06. 2017 г. до 15.07. 2017 г.

в канцеларията на училището от 8.30 - 17.30 ч.

Похожие работы:

«Управление образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Старооскольский городской институт усовер...»

«Примерная форма представления на аттестуемого работника ПРЕДСТАВЛЕНИЕ на, (фамилия, имя, отчество аттестуемого работника) _ (должность, преподаваемый предмет или учебный курс) (полное наименование образовательного учре...»

«УДК 616.233-003.7-007.272-053.36 Сенаторова А.С., Черненко Л.Н., Муратов Г.Р., Пушкарь Е.М., Башкирова Н.В., Золотухина Г.А. Облитерирующий бронхиолит у детей Харьковский национальный медицинский университет, областная детская клинич...»

«Департамент образования Администрации городского округа Самара Международная ассоциация славянских школ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П. город...»

«Сценарий педагогического проекта Автор проекта: Дербенева Светлана Витальевна. Место работы: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 3" (МАОУ "СОШ с УИОП №3"). Место реализации проекта: МАОУ "СОШ с УИОП №3"....»

«МБОУ ВОРОНЦОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА План-конспект открытого урока по немецкому языку 8 класс (с использованием приёмов технологии развития критического мышления) учитель немецкого языка Юрченко Светл...»

«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 324 Курортного района Санкт-Петербурга Конспект урока литературы по программе 11-го класса Тема урока: "Поиски правды в пьесе М. Горького "На дне" Цель уро...»

«ПОЛОЖЕНИЕО ДЕТСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ВИКТОРИНЕ,ОРГАНИЗОВАННОЙ ИНТЕРНЕТ – ПОРТАЛОМ "ПРЕСТИЖ" http://prestig-konkurs.ru/1. Общие положения1.1.Детская интеллектуальная викторина (далее Викторина) проводится в...»

«Нормативні документиУМОВИ конкурсного приймання учнів до  класів, що працюють  за науково педагогічнимпроектом "Інтелект України"  1. Загальні положення конкурсу1.1. Дані Умови визначають загальні положення і основні організаційні заса...»

«27 апреля 2017УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ, ПАПЫ, БАБУШКИ, ДЕДУШКИ, ДЯДИ И ТЕТИ!ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ДЕТСКИЙ САД № 26 27 апреля 2017 В этот день для вас открыты все двери нашего сада! В группах вы можете понаблюдать и принять участие в ежедневных режимных моментах, совместной с...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.