WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Слов'янський державний ...»

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Слов'янський державний педагогічний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Донецький обласний інститут педагогічної освіти

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені М.В. Остроградського

Полтавський університет економіки і торгівлі

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Інформаційний лист

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,

кафедра загальної педагогіки та андрагогіки

запрошує долучитися до Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ:

СТРАТЕГІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ,

ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД»

науковців, викладачів, фахівців-практиків, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів

Конференція відбудеться 21-22 листопада 2017 року.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Тематичні напрями роботи конференції:

Андрагогічна парадигма навчання і освіти дорослих.

Засоби піднесення якості вищої педагогічної освіти.

Реалізація компетентнісного підходу у вищій школі.

Особливості забезпечення процесу підготовки педагога вищої школи.

Інноваційні технології навчання і виховання у вищому закладі освіти.

Національно-патріотичне і громадянське виховання майбутніх педагогів.

Виховання професійної культури студентів вищих навчальних закладів.

Особливості формування і розвитку вищої освіти в Україні: історико-педагогічні аспекти.

Передовий досвід підготовки фахівців вищих навчальних закладів: зарубіжні і вітчизняні практики.

Умови участі в конференції:

Для участі в конференції необхідно до 20 жовтня 2017 р. надіслати електронні варіанти

заявки учасника та текст статті для публікації – на адресу електронної пошти anna_pylypenko13@mail.ru або pnpu29@gmail.com.

Кошти за організаційний внесок оплачуватимуться під час реєстрації учасників конференції.

Публікація

За підсумками роботи конференції заплановане електронне видання часопису кафедри загальної педагогіки та андрагогіки «Дидаскал» (не фаховий).

Вимоги до оформлення матеріалів до часопису «Дидаскал»

обсяг – не більше 5-и сторінок тексту формату А 4, набраних в редакторі MS WORD;

шрифт – Times New Roman, кегль 14;

параметри сторінки: поля – 2 см., абзацний відступ – 1,25 см.;

міжрядковий інтервал – одинарний;

зверху за правим краєм:

1. ім’я та прізвище автора (жирним шрифтом);

2. інтервал;

3. по центру назва доповіді великими літерами (жирним шрифтом);

4. інтервал;

5. текст статті;

6. інтервал;

7. по центру Список використаної літератури (жирним шрифтом)

посилання на літературу, патенти, пресу і т. д. наводять у квадратних дужках. У кінці статті, через інтервал, подається перелік джерел за встановленим в Україні стандартом;

наприкінці статті (відділивши від основного тесту розривом сторінки) наводять відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, повна назва закладу, посада / група, факультет, курс, науковий ступінь та вчене звання, адреса, контактні телефони, ОБОВ’ЯЗКОВО електронна пошта; для студентів і магістрантів – також інформація про наукового керівника).

Проїзд, проживання і харчування учасники конференції оплачують самостійно. Для дистанційної участі передбачено надсилання коштів грошовим переказом за адресою: м. Полтава, вул. Остроградського, 2, каф. загальної педагогіки та андрагогіки, Пилипенко Г.Г.: 36003).

Довідки можна отримати за телефонами:

+38-098-39-37-414 Ільченко Олена Юріївна (завідувач кафедри);

+38-066-58-10-014 – Пилипенко Ганна Григорівна (з питань подання заявок для участі у конференції та публікації матеріалів наукового зібрання у кафедральному часописі «Дидаскал»).

Заявка учасника

науково-практичної конференції

«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ: СТРАТЕГІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД»

Прізвище_____________________________________________________________________________

Ім’я__________________________________________________________________________________

По батькові___________________________________________________________________________

Науковий ступінь______________________________________________________________________

Учене звання__________________________________________________________________________

Посада_______________________________________________________________________________

Установа_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Тема доповіді_________________________________________________________________________

Адреса_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Телефон______________________________________________________________________________

Факс_________________________________________________________________________________

E-mail:_______________________________________________________________________________

Назва доповіді (виступу)_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Потреба в готелі: так ні

Дата приїзду__________________________________________________________________________

Дата від’їзду__________________________________________________________________________

Підпис учасника_______________________________________________________________________

Квитки на зворотний проїзд просимо придбати заздалегідь.

Адреса оргкомітету: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2

ПНПУ ім. В.Г. Короленка, кафедра загальної педагогіки та андрагогіки

Похожие работы:

«УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор СГОДНТ _ Н.Н. Карпов "" _ 2016 г.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН Свердловского государственного областного Дворца народного творчества на 2017 год Месяц Мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный Январь Детский праздник "Новогодние проделки Бабы-Яги" 2 5 ян...»

«54610001778000ОДОБРЕНА Решением Ученого совета ФГАОУ ВПО "УрФУ им. Первого Президента Б.Н. Ельцина" протокол № _ от 2013 годаУТВЕРЖДАЮ Ректор _ В.А. Кокшаров_2013 г.ПОЛИТИКА применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе Согласовано...»

«Министерство общего и профессионального образования Свердловской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж" Муниципальное автономное дошкольное образовательно...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Наримановского района "Средняя общеобразовательная школа №2 г", Астраханская областьРассмотрено на МО: Согласовано: Утверждено: Протокол № 1_ Зам. директора по...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Основная общеобразовательная школа №1 Методическая разработка открытого урока литературы в 7а классе по теме: Жизнь и творчество А.П.Чехова в восприятии сов...»

«В 1982 году поселок и деревню Хулимсунт облетела радостная весть, которую так долго ждали ученики и их родители. По решению  Районного отдела народного образования  за №  157   от  17 августа   1982  г., подписанный Нагимуллиной О.А.,  была открыта начальная школа. Этот бесценный и трогательный документ  до...»

«Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Калачеевская средняя общеобразовательная школа № 6 Принято решением педагогического совета школы Протокол от 13.01.2014 г. № 3 Согласовано с Управляющим Советом школы Протокол от 13.01.2014...»

«Методические рекомендации о порядке проведения квалификационного экзамена при прохождении аттестации педагогическими работниками на присвоение и подтверждение высшей квалификационной кат...»

«Анализ работы методического объединения учителей начальных классов ГБОУ СОШ №1250 за 2013 2014 учебный год.Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на дос...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.