WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Миргородської спеціалізованої школи І- ІІІ ступенів №5 Розділ Створення та опрацювання графічних зображень TOC \o 1-3 \h \z \u Тема: Поняття графічного редактора, його призначення. Середовище ...»

Короговна Тетяна Юріївна,

учитель інформатики

Миргородської спеціалізованої школи

І- ІІІ ступенів №5

Розділ

Створення та опрацювання графічних зображень

TOC \o "1-3" \h \z \u Тема: Поняття графічного редактора, його призначення. Середовище растрового графічного редактора. PAGEREF _Toc388339785 \h 2Тема: Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна. PAGEREF _Toc388339786 \h 8Тема: Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів. Поняття буфера обміну. PAGEREF _Toc388339787 \h 13Тема: Малювання геометричних фігур. PAGEREF _Toc388339788 \h 20Тема: Розробка плану побудови зображення. Створення зображень за розробленим планом PAGEREF _Toc388339789 \h 26Тема: Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом PAGEREF _Toc388339790 \h 31Тема: Редагування графічних зображень. Поняття буфера обміну. PAGEREF _Toc388339791 \h 35Тема. Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір PAGEREF _Toc388339792 \h 40Тема: Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом PAGEREF _Toc388339793 \h 45Підсумковий урок з теми «Графічний редактор Paint». PAGEREF _Toc388339794 \h 49

Тема: Поняття графічного редактора, його призначення. Середовище растрового графічного редактора.Навчальна мета: Познайомити учнів з поняттям графічного редактора та растровим графічним редактором.

Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з мишею і клавіатурою, самоконтролю, уміння конспектувати.

Виховна мета: Виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Структура уроку

Організаційний момент

Етап орієнтації

Етап проектування

Етап навчальної діяльності

Контрольно-оцінювальний етап

Підбиття підсумків уроку

Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Доброго ранку, діти!

Черговий, хто сьогодні відсутній в класі?

Мистецтво – вираження найглибших думок найпростішим способом.

А. Ейнштейн

— Як ви розумієте це висловлювання?— Які ви знаєте види мистецтва?

 Маленька дитина не може виразити свої думки і бажання словами, але, взявши в руки олівець, вона вперто намагається щось намалювати. Ці малюнки — один із засобів самовираження маленької людини.

— Чи пам’ятаєте ви свої перші дитячі книжки?

Вони були кольоровими, з безліччю картинок. Хіба ж може бути цікавою дитяча книжка без картинок!

Сьогодні у ваших шкільних підручниках теж багато малюнків. Вони допомагають зрозуміти і засвоїти навіть найскладніший матеріал.

— З графічними об’єктами ви стикаєтеся щодня. Це, наприклад, малюнки, діаграма, схема, графік, фотографія.

— А як ви думаєте, що таке графіка?

— Чим відрізняється комп’ютерна графіка від звичайної?

Існують спеціальні програми для роботи з текстом — текстові редактори, а для роботи з графікою —... які редактори - графічні редактори. Отже, сьогодні ми з вами ознайомимося з одним з видів сучасного мистецтва; дізнаємось, хто і як його застосовує. Він називають комп’ютерна графіка.

Тема нашого уроку : «Поняття графічного редактора, його призначення. Середовище растрового графічного редактора.».

ІІ. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з графічним редактором Paint.

ІІІ. Етап проектування

План уроку

Поняття графічного редактора, його призначення.

Середовище растрового графічного редактора.

Робота за ПК

Домашнє завдання

Етап навчальної діяльності

(робота учнів з презентаціями «Комп'ютерна графіка», «Графічний редактор Paint»)

Поняття графічного редактора, його призначення.

- Чи стикалися ви у своєму житті з комп’ютерною графікою? Якщо так, то де саме? (Відповіді учнів.)

— Де використовується комп’ютерна графіка

Графічний редактор – це спеціальна програма, яка дозволяє малювати за допомогою комп’ютера. Графічні редактори бувають різні. Є растрові редактори, а є векторні, є 2D графіка, а є 3D графіка.

Давайте розберемося в нових для Вас поняттях.

Растрова графіка – це малюнок, який побудований за допомогою точок різного кольору, які називаються пікселями. Набір пікселів, розташований по стовбцям та рядкам називається растром, а графіка – растровою. Цей вид графіки використовують для малювання картин, фотознімки також є растровими, різні журнали, газети та всі зображення, що мають багато кольорів є растровими.

Векторна графіка – це малюнок, який побудований за допомогою математичних рівнянь та ліній. Векторні малюнки застосовують в створенні різноманітних логотипів та емблем, які повинні мати гарний вигляд при збільшенні чи зменшенні зображення в безліч разів. Наприклад, зовсім однаково буде виглядати листівка на планшеті, і на біг-борді..

Логічним буде запитання – а чому не растрова графіка використовується?

Все дуже просто. Річ в тім, що цей вид графіки(растрова) при збільшені розміру зображення стає блочною(з’являються кубики з пікселів), а при зменшенні зображення пікселі наповзають одне на одне і відбувається розмитість зображення.

Як Ви вже зрозуміли – для растрової графіки існують свої редактори, які називаються растровими редакторами, а для векторної графіки свої – векторні редактори.

Разом растрова та векторна графіка створює область 2D графіки.

А якщо зображення малювати об’ємне, то ми користуємося 3D графікою.

Для 3D графіки існують свої редактори, які називаються редакторами 3D графіки.

Растрові формати Векторні формати Векторні і растрові формати (метафайли)

BMP, PCX, TIFF, GIF, JPG, PNG CDR, DXF WMF, EMF

— Так що ж називають графічним редактором?

Середовище растрового графічного редактора.

Ви вже вмієте тримати олівець та малювати ним, вмієте користуватися пензлем і фарбувати ним. Знаєте назви основних кольорів. їх всього три: червоний, синій, жовтий.

Якщо їх змішати, то отримаємо сім кольорів веселки (показую презентацію).

Художники роблять ескізи своїх картин олівцем на папері, а потім переносять їх на полотно пензлем. У них є спеціальні фарби та різні пензлики.

Можна писати фарбами і на комп'ютері. Одним з графічних редакторів є програма "Paint" з англійської слово означає "писати фарбами". (Показую презентацію.)

Ви бачите різноманітні пензлики в підставці на піктограмі. Під ними напис "Paint". Якщо підвести вказівник миші і клацнути двічі лівою кнопкою, то почне працювати програма "Paint".

Натискаємо Пуск —* Всі про¬грами — Стандартні —> Paint. (Демонстрування на екрані.)

Після запуску програми Paint на екрані відкриється вікно програми. Розглянемо його структуру ( за допомогою презентації):

3257555461000

1 Рядок заголовка вікна програми

2 Рядок меню

3 Робоча область

4 Смуга прокручування

5 Палітра кольорів

6 Основний колір

7 Колір фону

8 Рядок стану

9 Панель інструментів

10 Додаткова панель

(Пояснення за допомогою презентації)

Будова вікна

Рядок заголовка (верхній рядок вікна) містить назву програми Paint і ім’я графічного файлу, який редагується. Крайня ліва кнопка є кнопкою виклику керівного меню. Праворуч розміщені відповідно кнопки керування вікном. Рядок меню розміщується під рядком заголовка і складається з таких пунктів:

Файл — робота з графічними файлами (створення, відкриття, збереження, друк);

Правка — редагування рисунка;

Вигляд — керування зображенням деяких елементів вікна; Рисунок — обробка рисунка (встановлення розмірів, кутів повороту);

Кольори — завантаження, зміна і збереження палітри кольорів; Довідка — виклик довідкової інформації.

Кожний пункт меню має вертикальне підменю.

Зліва — панель інструментів. За допомогою кнопок панелі інструментів можна вибрати необхідний інструмент, побудувати типові елементи рисунка, виділити певний фрагмент тощо. Зафіксувавши курсор миші на кнопці, можна побачити її назву, а в рядку стану — коротку довідку про призначення кнопки.

Рядок стану розміщений у нижній частині вікна Paint. У лівому полі виводиться довідкова інформація про призначення пунктів меню, кнопок інструментів, хід виконання деяких операцій. У центральному полі виводяться координати курсора миші в пікселях, якщо він знаходиться у вікні рисування.

Інструменти: Текст, Заливка, Олівець, Ластик, Лінія, Прямокутник, Еліпс та інші. Вибір інструмента здійснюється клацанням миші.

На додатковій панелі (панелі параметрів) вибирають параметри інструмента (наприклад, товщину лінії).

Робоча область, або область рисування — прямокутна область на екрані, призначена для побудови рисунка. Розміри області рисування можна задавати і змінювати (команда Рисунок — Атрибути). За виконання цієї команди відкривається вікно Атрибути, в полях Ширина і Висота якого вказані поточні розміри області рисування. Ці розміри користувач може змінити.

У нижній частині екрана розташована палітра, за допомогою якої можна вибирати колір зображення і колір фону. Детальніше палітру ми розглянемо на наступному уроці.

Виведенням на екран деяких елементів вікна Paint можна керувати за допомогою команд-перемикачів меню Вигляд. У стані Ввімкнено ці команди-перемикачі позначаються галочкою. Команда Вигляд —Панель елементів керує виведенням на екран панелі інструментів, команда Вигляд —» Палітра — палітри, а команда Вигляд —> Рядок стану — рядка стану.

Панель інструментів і палітру можна також перемістити в будь-яке місце вікна програми типовим для операційної системи Windows способом.

Довідкова система. У будь-який момент роботи з Paint користувач може одержати довідку. Команда Довідка — Виклик довідки —Зміст дає змогу ознайомитися зі змістом довідки Paint.)

Нашу увагу привертає біле поле. Воно схоже на аркуш паперу, на якому ви будете створювати малюнок. Можна олівцем, а можна пензлем. їх можна побачити на стовпчику зліва на квадратних кнопках. Цей стовпчик називається панель інструментів. Якщо підвести вказівник миші до інструмента "олівець" і клацнути один раз лівою кнопкою, то кнопка, на якій зображено олівець, трохи посвітлішає.

Це означає, що вона стала активною і можна малювати. Тоді потрібно перенести олівець на аркуш, пересуваючи мишу по килимку. Зупинитися там, де почнеш малювати. Натиснути і не відпускати ліву кнопку миші. Уявіть собі, що ви гримаєте олівець і. відриваючи руку, малюєте, наприклад, апельсин або машину.

Можна розмістити на аркуші кілька малюнків.

Коли закінчите працювати, підведете вказівник миші у правий верхній кут екрана на кнопку з хрестиком. Клацнете один раз лівою кнопкою миші. Знову повернетесь на робочий стіл.

— Люди яких професій використовують комп’ютерну графіку? (Робота в групах з джерелом інформації - збірка картинок.)

ФізкультхвилинкаВстаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій поклоніться

За щасливий день вчорашній.

І до сонця потягніться.

В різні боки нахиліться.

Веретеном покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте.

І за парти тихо сядьте.

Робота за ПК

Інструктаж з техніки безпеки.

Гра «Закінчи речення» (повторення правил техніки безпеки)

— Заходити до комп’ютерного кабінету потрібно... (спокійно, не поспішаючи).

— Від монітора сиди на відстані... (не менше ніж 50 см).

— На клавіші потрібно натискати... (плавно, без різких ударів).

— Суворо заборонено торкатися... (роз’ємів, проводів, кабелів).

— Суворо заборонено вмикати і вимикати апаратуру без... (дозволу вчителя).

Завдання

Завантажте графічний редактор Paint. Вивчіть інтерфейс графічного редактора

Знайдіть загальні елементи інтерфейсу операційної системи Windows. Знайдіть нові, незнайомі вам елементи інтерфейсу.

Згорніть вікно графічного редактора Paint, розгорніть його.

Згорніть у вікно графічний редактор Paint (кнопка @), розгорніть його (кнопка О).

Учні створюють малюнок олівцем.Якщо підвести вказівник миші до інструмента "олівець" і натиснути один раз лівою кнопкою, то кнопка, на якій зображено олівець, трохи посвітлішає.

Тоді потрібно перенести олівець на аркуш, пересуваючи мишу по килимку. Зупинитися там, де почнеш малювати. Натиснути і не відпускати ліву кнопку миші.

Уяви собі, що ти тримаєш олівець і, не відриваючи руку, малюєш, наприклад, квіточку чи яблучко.

Закрийте графічний редактор Paint.

Фізкультхвилинка для очей ( презентація)

Контрольно-оцінювальний етап

Сьогодні ми з вами познайомилися з графічним редактором та основою роботи з ним.

Фронтальне опитування:

1. Що розуміють під комп’ютерною графікою?

2. Що таке графічний формат?

3. Які графічні формати вам відомі?

4. Назвіть характеристики растрового зображення.

5. Назвіть характеристики векторного зображення.

6. Чим відрізняється растрове і векторне зображення?

7. 3 якою програмою ви ознайомилися на уроці?

8. Для чого вона призначена?

9. Як завантажити графічний редактор?

10.3 яких елементів складається вікно графічного редактора?

11. Що ви навчилися робити в графічному редактор

Підбиття підсумків уроку

— Чи задоволені ви своєю роботою на уроці?

— З яким настроєм ви покидаєте урок?

— Що вам запам’яталось на уроці?

— Де вам стануть у пригоді здобуті знання?

Домашнє завдання

Ривкінд Й. Я., Лисенко T. І., Чернікова JI. А., Шакотько В. В. Пар. 3.1, Завдання :3, 5

Тема: Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна.

Навчальна мета: Познайомити учнів з поняття растрового графічного редактора, ознайомити з діалоговими та інформаційними вікнами програми Paint; сформувати вміння створювати та зберігати зображення.

Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з мишею і клавіатурою, самоконтролю, уміння конспектувати.

Виховна мета: Виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.

Тип уроку: Комбінований урок.

Структура уроку

Організаційний момент

Етап орієнтації

Етап проектування

Етап навчальної діяльності

Гра

Контрольно-оцінювальний етап

Підбиття підсумків уроку

Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Доброго ранку, діти!

Черговий, хто сьогодні відсутній в класі?

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Графічні об’єкти та їх властивості.».

ІІ. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з графічним редактором Paint.

ІІІ. Етап проектування

План уроку

Повторення

Відкривання збережених зображень у графічному редакторі.

Графічні об’єкти та їх властивості.

Робота за ПК

Гра

Домашнє завдання

Етап навчальної діяльності

Повторення

1. Що таке графіка?2. Що таке комп’ютерна графіка?3. Які види комп’ютерної графіки ви знаєте?4. Які особливості має растрова графіка?5. Що таке піксель?6. Які особливості має векторна графіка?7. Як завантажити графічний редактор Paint?8. Які дії може виконувати програма Paint?9. Які ви знаєте розширення графічних файлів?

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Потрібно було з’єднати стрілками малюнки з надписами. Демонстрування на екрані відповідей на завдання. Взаємоперевірка робіт.

Коли ми хочемо створити рисунок на папері, потрібно користуватися, наприклад, олівцем, гумкою, фарбами тощо.

— Ви вже знаєте, наскільки цікавою та корисною може бути комп’ютерна графіка. (Демонстрування рисунків, виконаних у Paint - Презентація.)

— А як же створити рисунок у графічному редакторі Paint?

Давайте разом навчимося створювати такі зображення самостійно?

На минулому уроці ми працювали з графічним редактором Paint, ознайомилися з інструментами для роботи в ньому. Сьогодні ми продовжимо працювати з цією програмою, закріпимо вміння працювати з олівцем та гумкою. Також ознайомимося з вікнами програми Paint.

На попередньому уроці ви вже спробували створювати зображення, проте не зможете ще раз переглянути їх на комп’ютері, тому що не зберігали результатів своєї роботи. Сьогодні ви навчитеся зберігати зображення, створені у графічному редакторі Paint.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

(працюємо з презентацією)

— Які види вікон бувають у Windows?

Учні пригадують варіанти, вчитель складає схему:

програмні

діалогові

інформаційні

Пригадайте означення вікон різних типів.

Програмні вікна — це вікна, які відкриваються під час запуску програм.

Діалогові вікна — особливий тип вікна, яке ставить запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії або інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна вказівка.

Інформаційні вікна призначені для виведення повідомлень про стан або результат роботи програми, про можливість виникнення непередбачених ситуацій тощо.

Пригадайте призначення об’єктів програмного вікна (Кнопки типу ОК, Закрити, Скасувати, Параметри та інші).

Пригадайте, що рядок заголовка діалогового та інформаційного вікон з трьох кнопок керування вікном містить тільки кнопку Закрити і не містить кнопки меню вікна.

Розповідь учителя з елементами демонстрування

Основні типи вікон у програмі Paint Діалогові вікна — це вікна для встановлення параметрів команд.

Діалогові вікна з’являються на екрані після виконання команди, назва якої має в кінці знак питання.

Кожне діалогове вікно має кнопки ОК, щоб ввести встановлені параметри, і Скасувати, щоб їх відмінити.

Діалогові вікна також використовують для зміни кольорів палітри, форматування рисунків тощо.

Інформаційні вікна виводяться на екран операційною системою без участі користувача. Щоб користувач міг реагувати на повідомлення, інформаційне вікно має відповідні кнопки.

Щоб почати роботу з графічним редактором Paint потрібно натиснути меню Пуск – Всі програми – Стандартні - Paint. Після чого відкриється нове вікно і можна буде малювати та працювати з графічними об’єктами.

Створення, збереження, відкриття та друк рисунків здійснюється через пункт головного меню – Файл.

Щоб відкрити новий документ(створити новий малюнок) потрібно натиснути меню

Для створення нового рисунка слід виконати команду Файл - Створити. Якщо перед цим у вікні рисування редагувався рисунок, то Paint запропонує зберегти його. Після цього вікно редагування очиститься і користувач матиме змогу створити новий рисунок.

Щоб відкрити збережене зображення потрібно натиснути меню Файл –Открыть –Обрати місце знаходження малюну - ОК.

Щоб зберегти зображення

У меню Файл є декілька команд для збереження рисунка в графічному файлі.

Команду Зберегти як... використовують за першого збереження графічного файлу. При цьому відкривається вікно діалогу Збереження файлу, в якому можна вказати ім’я і тип файлу, а також ім’я папки, у якій буде збережено файл.

Якщо тип файлу не вказано, то за умовчанням встановлюється тип BMP. У цьому самому вікні можна в полі Тип файлу задати палітру кольорів. Paint дозволяє вибрати палітру в два кольори, 16 кольорів, 256 кольорів і повну 24-розрядну палітру. Файли завжди зберігаються у форматі BMP.

Команду Зберегти використовують для внесення змін в існуючий графічний файл. Якщо ж ця команда подана вперше для нового рисунка, то вона виконується як команда Зберегти як...

Для видалення фрагментів тексту використовуються клавіші Deletе і Васksрасе та меню Рисунок – Очистить.

Клавіша Deletе і Васksрасе видаляє виділений фрагмент малюнку.

ФізкультхвилинкаА зараз проведемо гру на уважність. Називається вона "Дощ".

Спочатку розділимося на дві команди.

Правила гри; Коли вчитель говорить Дощ, діти тупають ногами. На Сонце - тиша, а на Грім - плескати в долоні. В кожній команді учень, що допустив помилку, сідає. Та команда, що допустить найменше помилок — виграє.

Робота за ПК

Завантажити растровий графічний редактор PaintПуск Усі програми Стандартні PaintВідкрити у графічному редакторі файл Вправа

Меню Відкрити у вікні Відкриття файлу відкрити вміст папки:

D:/5 клас/Урок 17

Обрати файл Вправа

Натиснути кнопку Відкрити

Розфарбувати малюнок з улюбленого мультику різними кольорами, використовуючи як основні, так і додаткові кольори палітри

Зберегти малюнок

Меню Зберегти як у вікні збереження файлу відкрити вміст папки:

D:/5 А(Б,В) клас/Власне прізвище/Урок 17

Задайте ім’я файлу Вправа_Власне прізвище

Натиснути кнопку Зберегти

Відкрити у графічному редакторі файл Квітка, що зберігається в папці:

D:/5 клас/Урок 17/

Встанови за допомогою інструмента Вибір кольору колір кожного недофарбованого елемента зображення та розфарбуй малюнок за допомогою інструмента заливка

Визнач, як можна для малювання застосувати колір, якого немає в наборі на палітрі. Для цього клацни на кнопці Редагування кольорів у правій частині палітри

У вікні Редагувати палітру обери колір у великому квадраті, розташованому у правій частині вікна. Послідовно натисни кнопку Додати до набору та кнопку ОК. Визнач, де буде відображений новий колір на палітрі.

Закрийте всі відкриті вікна.

Повідомте вчителя про завершення роботи.

Гра « Болото термінів»

Завдання№1

Клас ділиться на три команди за допомогою жеребкування, кожна команда за 2 хв. прописує як найбільше термінів, що ми вивчили. По черзі команди називають, якщо в сих збігається викреслюють, в кого залишиться найбільше не використаних той переміг.

Контрольно-оцінювальний етап

Сьогодні ми з вами познайомилися з графічним об’єктом та його властивостями, а також навчилися роботі в графічному редакторі пензлем.

Фронтальне опитування

1. Назвіть дії, які необхідно виконати, щоб відкрити готовий рисунок у вікні графічного редактора Paint.

2. Назвіть дії, які необхідно виконати для того, щоб замінити один із кольорів в основній палітрі графічного редактора Paint.

3. Назвіть дії, які необхідно виконати для перетворення рисунка з кольорового на чорно-білий.

4. Поясніть, у яких випадках зручно використовувати кольорову гумку.

5. Як змінити масштаб?

6. Як встановити сітку?

7. Як копіювати об’єкти на робочому аркуші?

Робота в групах «Я тобі — ти мені» ( групи з 4 чоловік)

Кожен група готує запитання за програмою Paint і ставить його своєму конкуренту. Учитель коригує відповіді учнів (за потреби)

Домашнє завдання

Ривкінд Й. Я., Лисенко T. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.

Параграф3.2 ; Номер завдання3,4

Тема: Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів. Поняття буфера обміну.Навчальна мета: Познайомити учнів з поняттям графічного інструменту та палітрою кольорів, буфером обміну та роботою з растровим графічним редактором.

Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з мишею і клавіатурою, самоконтролю, уміння конспектувати.

Виховна мета: Виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.

Тип уроку: Комбінований урок.

Структура уроку

Організаційний момент

Етап орієнтації

Етап проектування

Етап навчальної діяльності

Гра

Контрольно-оцінювальний етап

Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Доброго ранку, діти!

Черговий, хто сьогодні відсутній в класі?

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів. Поняття буфера обміну».

ІІ. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з графічним редактором Paint.

ІІІ. Етап проектування

План уроку

Повторення

Відкривання збережених зображень у графічному редакторі.

Графічні об’єкти та їх властивості.».

Робота за ПК

Гра

Домашнє завдання

Етап навчальної діяльності

Повторення

Бліцопитування

— Яку програму ми використовуємо для створення зображень?

— Як її називають?

З якими інструментами в графічному редакторі Paint ви ознайомились?

— Як ними користуватись?

— Назвіть основні інструменти, які ви використовували під час роботи в цій програмі. (Олівець, пензлик, гумка)

Рольова гра «Інструменти Paint»

Діти уявляють себе одним із вивчених інструментів з панелі інструментів і розповідають про свої можливості в графічному редакторі Paint.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Картки з ребусами. ( індивідуальна робота)

Інструменти для створення графічних об’єктів

Графічні об’єкти та їх властивості

Об’єкт – це те, що привертає нашу увагу.

В графічному редакторі об’єктами є текст, малюнок, лінія, коло, прямокутник та ін..

Кожен об’єкт має свої властивості. Так, наприклад, властивості тексту – колір, розмір, шрифт, накреслення(жирність, курсив, підкреслення) та ін..

Геометрична фігура(коло, прямокутник) також має свої властивості – розмір, колір контурів, колір внутрішньої частини та ін..

Щоб встановити властивості об’єкта геометрична фігура потрібно натиснути правою кнопкою миші по об’єкту та в контекстому меню обрати відповідний пункт.

Щоб встановити властивості об’єкта малюнок олівцем чи пензликом потрібно натиснути обрати колір лінії і тільки потім малювати.

(Презентація)

(Лінія — це базовий об’єкт графіки. Усе, що є в графіці, складається з ліній. Найпростіші об’єкти об’єднуються в складніші, наприклад, об’єкт прямокутник можна розглядати як чотири взаємопов’язані лінії. Як усі об’єкти, лінії мають властивості (товщина, колір). Внутрішня область замкненої лінії може бути заповнена кольором.

Інструменти для створення графічних об'єктів

Згадаємо, які елементи вікна Paint ми вивчили на минулому уроці. Щоб працювати в графічному редакторі Paint олівцем, наводимо вказівник миші на панель інструментів і натискаємо лівою кнопкою миші на значок Олівець. Під панеллю інструментів відкривається вікно, у якому ми можемо вибрати товщину ліній, натиснувши на вибране лівою кнопкою миші. На палітрі кольорів вибираємо колір, яким рисуватимемо. Для вибору основного кольору слід встановити курсор миші на потрібний колір палітри і натиснути ліву кнопку миші, а для вибору кольору фону — праву.

Для побудови рисунка ви можете вибрати не тільки олівець, а й інший необхідний інструмент з панелі інструментів, натиснувши відповідну кнопку. Розглянемо призначення основних інструментів рисування.

Основні інструменти

Ластик — Кольоровий ластик — стирає зображення, замінюючи його кольором фону. За використання правої кнопки основний колір замінюється кольором фону, а решта кольорів рисунка не змінюється.

Олівець — інструмент для рисування довільних ліній. Товщину лінії попередньо вибирають на панелі параметрів інструмента Лінія.

Пензель — для рисування широких ліній. Ширину і форму пензля вибирають на панелі параметрів інструмента. Інструмент Пензель можна використовувати для вільного рисування довільних кривих, як Олівець, але частіше його використовують для рисування методом набивання. Для цього слід вибрати форму пензля, а потім клацаннями лівої кнопки миші нанести відтиски на рисунок без протягування миші.

Розпилювач — засіб для рисування «розпиленням фарби». Розміри плями вибирають на панелі параметрів інструмента. Також можна використати для рисування методом набивання.

Лінія — інструмент для креслення прямих ліній. Товщину лінії попередньо вибирають на панелі параметрів інструмента. Вибрана товщина лінії використовується всіма інструментами для побудови ліній та геометричних фігур.

Крива лінія рисує гладкі криві лінії. Товщину лінії попередньо вибирають на панелі параметрів інструмента. Побудову проводять у три прийоми. Спочатку методом протягування проводять пряму лінію, потім клацнувши лівою кнопкою миші та, утримуючи її, вигинають дугу в потрібному напрямку. Клацають ще раз і вигинають дугу в інший бік.

Прямокутник — засіб для рисування прямокутників з різним методом заповнення: Без заповнення (малюється тільки рамка), Заповнення фоновим кольором і Заповнення основним кольором.

Про палітру кольорів

У нижній частині екрана розташована палітра, за допомогою якої можна вибирати колір зображення і колір фону, а також шаблон заливки, доступні для рисування у вибраному режимі.

Ліворуч на панелі палітри є два квадрати, що перекриваються, з яких верхній пофарбований в основний колір, а нижній — у фоновий колір. Основний колір використовується для зафарбовування ліній, меж об’єктів і тексту. Фоновий колір застосовується для заливання об’єктів із замкненими межами і фону напису.

Для встановлення основного кольору треба відшукати його на палітрі і клацнути на ньому лівою кнопкою миші. Щоб задати колір фону, треба клацнути на ньому правою кнопкою миші.

Колір фону.  Продовжуємо вивчати інструменти.

Округлений прямокутник— те саме, що й прямокутник, тільки з округленими кутами.

Многокутник — інструмент для рисування довільних многокутників. Якщо кінцева точка многокутника збігається з початковою, то многокутник вважають замкненим.

Еліпс — для рисування еліпсів, кіл та кругів.

Заливка — для фарбування замкненої області робочого поля основним або фоновим кольором. Заповнення основним кольором проводиться клацанням лівої кнопки миші, а заповнення фоновим кольором — клацанням правої кнопки.

Вибір кольору — дозволяє вибрати основний або фоновий колір не з палітри, а безпосередньо з рисунка. Цей інструмент ще називають піпеткою. Його використовують, коли треба забезпечити однаковий колір у різних частинах рисунка (зображення). Після вибору інструмента наводять покажчик на ділянку рисунка з потрібним кольором і клацають кнопкою миші. Якщо відбулося клацання лівою кнопкою, поточний колір стає основним, а якщо правої — фоновим.

Виділення прямокутної області або Виділення довільної області використовується для роботи з фрагментами рисунка. Виділену частину рисунка можна копіювати, відобразити, повернути, змінити її розміри тощо.

Масштаб — для перегляду рисунка у збільшеному вигляді, щоб вималювати дрібні деталі. У режимі 6- або 8-разового збільшення на рисунок можна накласти сітку командою Вигляд —> —> Масштаб —> Показати сітку.

Текст — для введення текстових написів.

Для виконання дії вибраним інструментом необхідно тримати натисненою ліву кнопку миші.

Особливості використання деяких інструментів

  За допомогою інструмента Олівець можна проводити прямі горизонтальні, вертикальні лінії, а також лінії під кутом 45°. Для цього слід натиснути й утримувати клавішу Shift.

  Щоб нарисувати квадрат, потрібно вибрати інструмент Прямокутник і під час рисування натиснути й утримувати клавішу Shift.

  Щоб нарисувати коло, потрібно вибрати інструмент Еліпс і під час рисування натиснути й утримувати клавішу Shift.

  Кольоровий ластик — це прямокутний пензель, що рисує кольором фону. Тому, перш ніж застосовувати ластик, слід звернути увагу на те, який колір фону вибрано.

  Для відображення сітки можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl + G.

Графічний редактор Paint також надає можливість переглядати фрагменти в натуральну величину в режимі Ескіз. Для того щоб увімкнути цей режим, слід скористатися командою Вигляд —Масштаб — Показати ескіз.

Під час створення рисунків у Paint інколи припускаються помилок. У програмі на цей випадок передбачено операцію, що скасовує три останні дії. Способи скасування помилкової дії (не більше ніж тричі):

1) у меню Правка вибрати команду Відмінити;

2) натиснути комбінацію клавіш Ctrl + Z.

Повернути скасовану дію можна натисканням комбінації клавіш Ctrl + Y або за допомогою команди Правка — Повторити.

Зміна кольорів палітри

Якщо потрібного кольору немає в палітрі, то його можна додати, замінивши один з наявних. Для зміни кольору палітри слід вибрати його, клацнувши по ньому мишею, а потім виконати команду Кольори — Змінити палітру. При цьому відкривається вікно діалогу Зміна палітри, в якому слід натиснути кнопку Визначити колір.

У полі Основні кольори цього вікна наведено 48 основних кольорів, які можна додати до палітри Paint.

Поле Додаткові кольори містить 16 квадратів, у які можна додавати колір, створений користувачем.

Визначений користувачем колір відображається в полі Колір Заливка вікна діалогу. Після визначення параметрів кольору слід натиснути клавішу Додати до набору. Цей колір додається в палітру кольорів поля Додаткові кольори і стане вибраним.

За натискання кнопки ОК вікно діалогу закривається і вибраний колір з поля Основні кольори або Додаткові кольори запишеться в палітру кольорів вікна редактора Paint.

Перетворення кольорового рисунка на чорно-білий

Слід пам’ятати, що отриманий чорно-білий рисунок можна буде потім тільки розфарбувати власноруч.

1. Вибрати в пункті меню Рисунок команду Атрибути.

2. Вибрати параметр палітри Чорно-біла.

( Презентація).)

Палітра кольорів. Буфер обміну.

Для вибору фарби внизу вікна Paint є панель з різнокольоровими квадратиками. Це палітра кольорів. Обери колір, яким будеш малювати. Для цього підведи вказівник миші до квадратика з потрібним кольором і натисни лівою кнопкою. Фарба цього кольору потрапить в окремий квадрат зліва на палітрі.

Ось тепер можеш розмальовувати малюнок. Якщо потрібен інший колір, натисни лівою кнопкою миші на інший квадратик палітри, і колір зміниться у квадратику зліва.

288226524003000

Ти помітив, що на палітрі зліва не один, а два квадратики – верхній (колір фігури, основний колір) та нижній (колір фону). Якщо натиснути лівою кнопкою миші на жовтий колір в палітрі, то верхній квадратик стане жовтим, а якщо натиснути правою кнопкою миші на зелений колір, то нижній квадратик (фон) стане зеленого кольору. Тепер можна малювати.

Якщо в наборі фарб немає потрібного тобі кольору, то його можна вибрати у діалоговому вікні:

- якщо натиснути на палітрі два рази мишкою,

- або виконати такі дії: меню ПалітраЗмінити палітруВизначити колір.

Якщо виділити та скопіювати за допомогою контекстного меню, яку-небудь частину малюнка, то ця скопійована частина малюнка поміщається в буфер обміну. Коли Ви хочете в іншому документі або іншому місці того ж документа вставити цю частину малюнку, то вона з Буфера обміну переміщується в місце, куди ви бажаєте вставили малюнок.

Отже, буфер обміну – це місце для тимчасового зберігання скопійованого об’єкта. При закритті програми буфер обміну очищується і не містить вже об’єкта.

ФізкультхвилинкаБУРАТІНО

Буратіно потягнувся,

Раз — нагнувся, два — нагнувся,

Руки в сторону розвів —

Мабуть, ключик загубив.

А щоб ключик відшукати,

Треба нам навшпиньки встати

Робота за ПК

1.Завантаж растровий графічний редактор PaintПуск - Усі програми - Стандартні - Paint2.Намалюйте лінії за зразком, використовуючи інструмент Лінія. Колір ліній вибирайте на Палітрі кольорів, товщину ліній – на додатковій панелі. Для малювання ліній горизонтальних, вертикальних і нахилених під кутом 45° утримуйте натиснутою клавішу Shift.

3.Збережіть малюнок у власній папці

Меню - Зберегти як - у діалоговому вікні

Збереження файлу відкрити вміст папки:

E:/5 А(Б,В) клас/Власне прізвище/Урок

Задайте ім’я файлу Вправа 1

Натиснути кнопку Зберегти

4.Очистіть малюнок, виконавши Ctrl+A - Delete5.Намалюйте криві за зразком, використавши інструмент Крива.

6.Збережіть малюнок у власній папці

Меню - Зберегти як - у діалоговому вікні

Збереження файлу відкрити вміст папки:

E:/5 А(Б,В) клас/Власне прізвище/Урок

Задайте ім’я файлу Вправа 2

Натиснути кнопку Зберегти

7.Закрийте всі відкриті вікна.

8.Повідомте вчителя про завершення роботи.

Гра

1644015335280Вставити

Вирізати

Копіювати

Ctrl + C

Ctrl + V

Ctrl + Z

00Вставити

Вирізати

Копіювати

Ctrl + C

Ctrl + V

Ctrl + Z

З’єднай стрілками комбінацію клавіш, яку можна використати для виклику вказівки над об’єктом із Буферу обміну:

Вправа Розгадай ребуси

-21907533655

-21082037465

Контрольно-оцінювальний етап

Перевіримо, як ви засвоїли тему уроку.

Які інструменти графічного редактора ти знаєш?

Які дії треба виконати, щоб перед вами була програма "Paint"?

Як створити малюнок пензликом на екрані?

Як повернутися на робочий стіл?

Що таке палітра?

Як змінити колір для малювання?

Як змінити колір фону?

Як змінити палітру кольорів?

Сьогодні ми з вами познайомилися з графічними інструментами та палітрою кольорів, а також навчилися роботі в графічному редакторі пензлем.

Домашнє завдання

Ривкінд Й. Я., Лисенко T. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В

Параграф 3.2; Номер завдання 2

Тема: Малювання геометричних фігур.Мета:

навчальна: детальніше ознайомити учнів з інструментами Paint; сформувати вміння рисувати графічні примітиви; 

розвивальна: розвивати практичні навички роботи з комп'ютером; розвивати логічне мислення, пам'ять; формувати вміння узагальнювати, логічно міркувати; 

виховна: виховувати відповідальність, самостійність.Тип уроку: засвоєння нових знань.

План:

1. Організаційний момент.

2. Актуалізація опорних знань.

3. Вивчення нового матеріалу.

4. Усвідомлення вивченого матеріалу.

5. Підсумок уроку.

6. Домашнє завдання 

Хід уроку:

1. Організаційний момент.

Привітання. Відмічання відсутніх. Сьогодні ми з вами навчимося правильно малювати геометричні фігури.

Актуалізація опорних знань.

Бліц-опитуванняЯку програму ми використовуємо для створення зображень?Як її називають? 

З якими інструментами в графічному редакторі Paint ви ознайомились?

Як ними користуватись?

Які об'єкти графічного зображення ви знаєте?

Для чого потрібна палітра кольорів?

3. Вивчення нового матеріалу.

Презентація

Інструменти для малювання

Можна будувати звичайний прямокутник та прямокутник з округлими кутами

27930586914710082236917120900

Можна будувати овал, трикутник

Можна будувати різні багатокутники та зірки, інші фігури

Властивості геометричних фігур

268270045282Спосіб заповненняКолір межіКолір зафарбування00Спосіб заповненняКолір межіКолір зафарбування-20193045085Колір межі

Товщина межі

Колір зафарбування

Спосіб заповнення

00Колір межі

Товщина межі

Колір зафарбування

Спосіб заповнення

Малювання кіл, квадратів, квадратів з округленими кутами слід виконувати, натискаючи клавішу Shift.

633183118132+

00+

Малювання многокутника

1. Вибрати товщину та колір ліній многокутника, інструмент Багатокутник, вид заливки фігури.

2. Намалювати одну зі сторін многокутника як відрізок прямої лінії.

3. Вибрати вказівником на аркуші послідовно точки інших вершин многокутника.

Щоб замкнути многокутник, потрібно останню його вершину вибрати в точці початкової вершини або двічі клацнути ліву кнопку миші в останній вершині (кінець і початок ламаної з’єднаються автоматично).

Створення нових графічних зображень

Для створення нового малюнка слід виконати Файл Створити.

Встановлення значень атрибутів малюнка

Спочатку доцільно встановити розміри аркуша. к ви вже знаєту, розміри аркуша можна встановити перетягуванням маркерів змінення розмірів. Цю саму операцію можна виконати командою Файл Властивості

7747002032000

Вікно Атрибути

В діалоговому вікні Атрибути використовуються нові об’єкти вікон – перемикачі.

884555144145Перемикачі

Перемикачі

00Перемикачі

Перемикачі

Останню виконану операцію можна скасувати. Для цього потрібно натиснути кнопку Скасувати. До трьох операцій. Якщо операцію скасували помилково, то її можна поновити Командою,Повторити

27616153600500

Очистити малюнок

Щоб очистити малюнок, потрібно обрати інструмент Виділити все в групі Вибір фігур, Потім натиснути клавішу DeletelefttopФізкультхвилинка ( презентація)

4. Усвідомлення вивченого матеріалу.

Робота за комп'ютером.

Практичне завдання

. Завантаж растровий графічний редактор Paint52362103556000Пуск Усі програми Стандартні PaintНамалюйте прямокутники і квадрати за зразком, використавши інструмент Прямокутник. Вибір товщини лінії виконується на додатковій панелі інструмента Лінія. Для малювання квадратів утримуйте натиснутою клавішу Shift.

Збережіть малюнок у власній папці

Меню Зберегти як у діалоговому вікні Збереження файлу відкрити вміст папки:

E:/5 А(Б,В) клас/Власне прізвище/Урок

Задайте ім’я файлу Вправа 1

Натиснути кнопку Зберегти

494030017462500Створіть новий малюнок, виконавши Файл Створити

4661535120459500Намалюйте кілька овалів і кругів за зразком, використавши інструмент Еліпс. Колір контуру обирайте лівою кнопкою миші на Палітрі кольорів, а колір заливки – правою. Вид зафарбування обирайте на додатковій панелі інструмента Еліпс, товщину контуру – на додатковій панелі інструмента Лінія. Малювання кіл здійснюйте, натиснувши клавішу Shift.

Збережіть малюнок у власній папці

E:/5 А(Б,В) клас/Власне прізвище/Урок

Задайте ім’я файлу Вправа 2

Створіть новий малюнок

Намалюйте кілька многокутників за зразком, використавши інструмент Багатокутник. Малювання горизонтальних і вертикальних сторін многокутників і сторін, нахилених під кутом 45°, здійснюйте, натиснувши клавішу Shift.

Збережіть малюнок у власній папці

E:/5 А(Б,В) клас/Власне прізвище/Урок

Задайте ім’я файлу Вправа 3

Відкрийте вміст вашої папки. Перевірте наявність у папці файлів зі створеними малюнками.

Закрийте всі відкриті вікна.

Повідом вчителя про завершення роботи.

Гра

Закінчи речення

Щоб змінити колір фону потрібно______________________

Щоб вибрати основний колір _________________________

Для того щоб намалювати прямокутник потрібно __________________________________________________

Щоб намалювати квадрат ____________________________

Якщо потрібно намалювати овал ______________________

Щоб намалювати коло _______________________________

Контрольно-оцінювальний етап

Визнач, що вийде в результаті виконання наступних дій в графічному редакторі

1Встановіть основний колір Жовтий

2Вибрати інструмент Овал і налаштуйте його на 3-й режим заповнення

3Утримуючи клавішу Shift намалюйте коло

4Виберіть інструмент Лінія і налаштуйте його на малювання самих товстих ліній

5Утримуючи клавішу Shift зобразіть відрізки від центра жовтого кола.

На екрані буде намальовано __________________________ Запропонуйте іншу послідовність зображення цього ж малюнка___________________________________________

Підсумок уроку.

Які геометричні фігуривам найбільше сподобалось малювати. Що ви засвоєли на сьогоднішнбому уроці.?

Домашнє завдання 

Ривкінд Й. Я., Лисенко T. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В

Параграф 3.2; Номер завдання 5

Тема: Розробка плану побудови зображення. Створення зображень за розробленим планомНавчальна мета: Познайомити учнів з плануванням побудови зображення та створенням малюнків на основі даного плану

Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з мишею і клавіатурою, самоконтролю, уміння конспектувати.

Виховна мета: Виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.

Тип уроку: Комбінований урок.

Структура уроку

Організаційний момент

Етап орієнтації

Етап проектування

Етап навчальної діяльності

Гра

Контрольно-оцінювальний етап

Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Доброго ранку, діти!

Черговий, хто сьогодні відсутній в класі?

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Розробка плану побудови зображення. Створення зображень за розробленим планом».

ІІ. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з графічним редактором Paint, створенням плану зображення та малюванням за планом.

ІІІ. Етап проектування

План уроку

Повторення

Розробка плану побудови зображення.

Створення зображень за розробленим планом

Робота за ПК

Гра

Домашнє завдання

Етап навчальної діяльності

Повторення

Карточки для індивідуальної перевірки учнів.

Властивості зображення Властивості лінії Властивості замкнених областей

Розробка плану побудови зображення.

Для того, щоб розробити план побудови зображення потрiбно уважно поглянути на саме зображення i визначити з яких частин воно складається. Наприклад, якщо у нас потрібно намалювати виноградну грону, то кожна з ягідок виноградин — це еліпс, гілочка — це крива лінія, а листочок — це також крива лінія, яка замкнена і має внутрішню область.

Далі потрібно вибрати для кожного елементу свій інструмент малювання.

Після цього потрібно подивитися скільки елементів має однакову форму та розмір. Наприклад, в виноградній грані однакові виноградинки, однакові листочки.

Після всього цього ми повинні починати малювання. Причому однакові елементи ми малюємо один раз і потім копіюємо стільки разів, скільки потрібно.

Далі ми розміщуємо наші елементи в потрібному порядку. Все малюнок готовий.

Для копіювання ми виділяємо мишкою фрагмент обєкт, а потім натискаємо праву кнопку миші(ПКМ) та обираємо Скопировать. Після цього натискаємо на вільному місці робочої області ПКМ і обираємо Вставить.

Для того, щоб намалювати рівне коло ми обираємо інструмент еліпс, затискаємо клавішу Shift та малюємо коло. Таким же чином можна намалювати рівну лінію та інші правильні фігури, наприклад квадрат.

Для переміщення елементів виділяемо їх та перетягуємо на потрібне місце мишкою.

Алгоритму побудови зображення.

1. Проаналізуйте рисунок. Визначте, за допомогою яких інструментів та фігур можна його створити.

2. Запустіть програму Microsoft Paint.

3. Встановіть розміри рисунка.

4. Виберіть на палітрі основний та фоновий колір, яким ви рисуватимете.

5. Клацніть на піктограмі потрібного інструмента.

6. Виберіть під набором інструментів потрібну форму і розмір пензля, розмір розпилювача, розмір гумки, товщину лінії тощо.

7. Ведіть покажчик миші за натисненої лівої кнопки так, як ви це робите, малюючи звичайним олівцем чи стираючи гумкою.

8. Якщо ви вибрали многокутник або еліпс, визначте, чи буде лише контур фігури, чи фігура із заповненням.

9. Розфарбуйте створений рисунок.

10. Збережіть рисунок у файлі з іменем     .bmp49669707556500Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

Створення зображень за розробленим планом

Склади план виконання такого малюнка, та намалюй його.

1______________________________

2______________________________

3______________________________

4______________________________

5______________________________

6______________________________

ФізкультхвилинкаЛюбить вчитися наш клас.Та відпочивати час.

Нумо, разом всі присіли і нагору полетіли.

Піднімаємось все вище, висота стає все ближче!

Робота за ПК

Використання інструментів вільного малювання та опрацювання зображень.

Завантаж растровий графічний редактор PaintПуск Усі програми Стандартні PaintВиберіть інструмент Олівець. Намалюйте зображення квітки з ліній різного кольору. Колір малювання вибирайте на Палітрі кольорів лівою кнопкою миші.

Виберіть інструмент Пензель. Намалюйте поруч із попереднім малюнком схожу квітку з ліній різного кольору, товщини та форми пензля. Значення властивостей ліній вибирайте на додаткових панелях і Палітрі кольорів.

Виберіть інструмент Розпилювач. Намалюйте поруч із двома попередніми квітками третю використавши різні кольори та області розпилення. Значення властивостей вибирайте на додатковій панелі та Палітрі кольорів.

Виберіть інструмент Ластик. На намальованих квітках зітріть деякі елементи (наприклад, внутрішні пелюстки). Колір фону вибирайте на Палітрі кольорів правою кнопкою миші. Використайте для стирання Ластик різного розміру, який вибирайте на додатковій панелі.

Збережіть малюнок у власній папці

Меню Зберегти як у діалоговому вікні Збереження файлу відкрити вміст папки:

E:/5 А(Б,В) клас/Власне прізвище/Урок

Задайте ім’я файлу Вправа 1

Натиснути кнопку Зберегти

Відкрийте графічне зображення, збережене у файлі вправа 1.bmp, який знаходиться у папці

D:/ 5 клас/Урок

Виберіть інструмент Масштаб, збільшить зображення.

Домалюйте незамкнені лінії з використанням відповідних інструментів потрібного кольору.

Поверніться після перегляду до звичайного масштабу

Виберіть інструмент Заливка. Зафарбуйте перше зображення, використовуючи кольори на власний розсуд. Колір заливки обирайте на Палітрі кольорів.

Виберіть інструмент Вибір кольорів. Розфарбуйте друге зображення кольорами, наведеними під малюнком. Для цього виберіть інструмент Вибір кольорів, потрібний колір під малюнком, а потім – інструмент Заливка і зафарбуйте елемент малюнка.

Збережіть малюнок у вашій папці у файлі з іменем вправа 2

E:/5 А(Б,В) клас/Власне прізвище/Урок

Закрийте всі відкриті вікна.

Повідом вчителя про завершення роботи.

Гра

Визнач результат виконаних дій(обведи )

З допомогою інструмента Лінія, проводимо відрізки, натиснувши клавішу Shift8782051454150040005240665001116330535940004000567119500169735514541500

Вибираємо інструмент Багатокутник. При перетягуванні курсору миші утримуємо натиснутою клавішу Shift554355749300001325880863600009258301111250040005673100004000511112500

Контрольно-оцінювальний етап

Фронтальне опитування

1. Для чого призначений графічний редактор?

2. Які графічні редактори ви знаєте?

3. Як вибрати інструмент?

4. Як вибрати потрібний колір?

5. У результаті зафарбовування фігури розлилася фарба і залила весь екран. Чому?

6. Яким інструментом виділяють фігуру?

7. Як скопіювати фігуру в інше місце екрана?

8. Як відобразити рисунок зліва направо?

9. Як перевернути рисунок догори дном?

10. У якому пункті меню можна відмінити останню дію?

11. За допомогою якого пункту меню можна очистити рисунок?

Сьогодні ми з вами познайомилися з розробкою плану побудови зображення та створенням зображень за розробленим планом.

Зробив – це звершення,Не буду – це відступ,Не можу – це поразка,Повинен – це твій борг,Спроба – це слово кожної людини,Зроблю – це слово радості,Можу – це твоя сила,Так будьте ж сильними!

Домашнє завдання

Ривкінд Й. Я., Лисенко T. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.

Параграф3.3; завдання 2,5

Тема: Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом

Практична робота 3. Опрацювання зображень створених раніше

Навчальна мета: Перевірити засвоєні знання на практиці.

Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з комп’ютером, самоконтролю, уміння конспектувати.

Виховна мета: Виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, дисциплінованості, посидючості.

Тип уроку: Комбінований урок.

Структура уроку

Організаційний момент

Етап орієнтації

Етап проектування

Етап навчальної діяльності

Гра

Контрольно-оцінювальний етап

Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Доброго ранку, діти!

Усі сідайте тихо, діти.

Домовляймось – не шуміти,

Руку гарно підіймати,

На уроці не дрімати,

А знання мерщій хапати –

Щоб не було нам мороки.

Всі готові до уроку?

Тож, гаразд. Часу не гаймо

І урок наш починаймо.

Черговий, хто сьогодні відсутній в класі?

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом «Практична робота 3. Опрацювання зображень створених раніше».

ІІ. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку перевірити ваші практичні навички по роботі з графічним редактором.

ІІІ. Етап проектування

План уроку

Повторення

Практична робота 3. Опрацювання зображень створених раніше

Гра

Домашнє завдання

Етап навчальної діяльності

Повторення

1. Як запустити графічний редактор Paint?2. Назвіть основні елементи вікна програми Paint.3. Яке призначення елементів панелі інструментів Paint?4. Коли і для чого на екрані з’являється діалогове вікно?5. Які елементи має діалогове вікно?6. Коли і для чого на екрані з’являється інформаційне вікно?7. Які ви можете назвати основні команди меню  Файлу програмі Paint?8. Як підготувати екран для нового рисунка?9. Як змінити розміри рисунка?10. Як зберегти рисунок з новим ім’ ям?11. Чим відрізняються команди Зберегтиі Зберегти як...?

Практична робота 3. Опрацювання зображень створених раніше

Розфарбуй цей малюнок. Подивись, як гарно!

-10795011112500

Алгоритм побудови кривої

Для побудови ліній складної форми використовують інструмент Крива.

Робота з цим інструментом проводиться в три етапи.

1. Будуємо відрізок прямої точнісенько так, як інструментом Лінія. На відрізку з'являються дві керуючі крапки, відповідальні за кривизну:102870054737000

377444037465009537704889500

54864002239010002.Потягуємо мишкою за першу керуючу крапку:

37147514541500

3638552603500

328422052070003238504254500

31680157493000

3.Потягуємо мишкою за другу керуючу крапку. Крива побудована.

Завдання Намалюйте листок

1.Будуємо контур першої половинки листової пластинки ( інструмент Крива)

2. Аналогічно будуємо контур другої половинки листової пластинки ( інструмент Крива)

3.Будуємо центральну жилку.

4.З двох кривих ліній і одного відрізка прямої будуємо черенок5. Завершуємо побудову листика жилками, пов'язаними з центральною жилкою.

Завдання

Намалюйте "цветик- семицветик", використовуючи алгоритм малювання замкненої кривої.

1.Виберіть інструмент Крива

2. Клацніть мишею на робочому полі

3. Клацніть мишею осторонь від першого щиглика

4. Натисніть кнопку миші і, не відпускаючи її, "витягати" замкнуту криву.

5. Відпустіть кнопку миші.

Фізкультхвилинка1-2-всі пірнають;

3-4 - виринають;

5-6 - на воді кріпнуть крильця молоді;

7-8 - що є сили всі до берега поплили;

9-10 - обтрусились і за парти опустились.

Гра

Розфарбуйте кольоровими олівцями кожен квадратик правильним кольором і ви довідаєтеся, що зображено. Код кольору дивимося в таблиці з завдання 8.1 (1 – червоний колір, 3 – жовтий колір, 4 – зелений колір, 6 – синій колір).

6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6

6 6 6 6 1 1 1 6 6 6 6

6 6 6 1 1 1 1 1 6 6 6

6 6 1 1 1 1 1 1 1 6 6

6 6 6 3 6 6 6 3 6 6 6

4 4 4 3 6 4 6 3 4 4 4

4 4 4 3 6 6 6 3 4 4 4

4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4

Придумайте свій спосіб кодування інформації. Зашифруйте відповіді на загадки за допомогою свого коду:

Між двох світил я у середині один.

У будинку кімната гуляє, нікого не дивує.

Я побачив свій портрет, відійшов - портрета немає.

Контрольно-оцінювальний етап

1. Назвіть дії, які необхідно виконати, щоб відкрити готовий рисунок у вікні графічного редактора Paint.

2. Назвіть дії, які необхідно виконати для того, щоб замінити один із кольорів в основній палітрі графічного редактора Paint.

3. Як відмінити останню дію?.

4. Поясніть, у яких випадках зручно використовувати кольорову гумку.

5. Як змінити масштаб?

6. Ян намалювати коло, квадрат?

7. Як змінити розміри аркуша?

Що сьогодні дізналися нового?

Чого навчилися?

Що сподобалось на уроці, а що ні?

Чи виникали труднощі?

Сьогодні ми з вами на практиці навчилися застосовувати знання по роботі з графічним редактором.

Учитель оцінює роботу учнів на уроці

Домашнє завдання

Ривкінд Й. Я., Лисенко T. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.

Параграф3.3; ст.. 111-112 ;завдання 3.

Тема: Редагування графічних зображень. Поняття буфера обміну.Мета: 

        навчальна:  сформувати поняття буфера обміну; з'ясувати його можливості; поглибити знання учнів з теми;         розвивальна: удосконалювати навички самостійної роботи на комп'ютері;         виховна: підвищувати інформаційну культуру учнів, інтерес до інформатики. Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь і навичок.Обладнання: комп'ютери, графічний редактор MS Paint.

План:

1. Організаційний момент.

2. Актуалізація опорних знань.

3. Вивчення нового матеріалу.

4. Закріплення набутиз знань.

5. Підсумок уроку.

6. Домашнє завдання.

Хід уроку:

1. Організаційний момент.

Привітання. Відмічання відсутніх.

2. Актуалізація опорних знань.

1. Які дії потрібновиконати, щобзмінитирозміри рисунка?

2. Як відмінитиостаннюдію?

3. Як змінити масштаб рисунка в графічномуредакторі Рaint?

4. Як змінитирозміри фрагмента?

5. Чиможна фрагмент нахилити? Якщо так, то як цезробити?

6. На який кут можнаповернути фрагмент зображення в редакторіPaint?

7. Чим відрізняється режим виділення фрагмента з прозорим фоном від режиму виділення з непрозорим фоном?

8. Як створити файл, щоміститимелише фрагмент іншого рисунка?

9. Якідіїможнавиконати з виділеним фрагментом рисунка?

3. Вивчення нового матеріалу.

презентація

Де знаходиться скопійований фрагмент рисунка, поки ми його ще не вставили?

—  Скільки часу може пройти між операціями вирізання і вставляння?

—  Скільки фрагментів рисунка можна скопіювати?

Відповіді на всі ці запитання ви дізнаєтесь під час вивчення теми нашого уроку

(Якщо був скопійований фрагмент рисунка, то цей фрагмент буде вміщений у спеціальну частинку пам’яті комп’ютера.

Якщо ми виконуємо операцію вставляння частини рисунка, то вона вставляється саме з цієї ділянки комп’ютерної пам’яті.

Цю ділянку пам’яті комп’ютера називають буфером обміну.

Буфер обміну — проміжне сховище даних, що призначається для перенесення чи копіювання між програмами або в межах однієї програми.

Вставляти об’єкт із буфера обміну можна скільки завгодно разів.

У разі копіювання інформації в буфер обміну Paint його попередній вміст зникає. Тобто в буфері обміну може знаходитись тільки один фрагмент.

«Гарячі» клавіші для користування буфером обміну:

1) скопіювати виділені об’єкти в буфер обміну: Ctrl + С або Ctrl + Ins;

2)  вирізати виділені об’єкти в буфер обміну (для переміщення об’єкта): Ctrl + X або Shift + Delete',

3)  вставити з буфера обміну: Ctrl + V або Shift + Ins.

Редагування малюнка

Для редагування малюнка використовують команди меню Правка, Вигляд, Малюнок. Деякі команди діють тільки на виділений фрагмент малюнка, решта — на весь малюнок.

Редагування виділеного фрагмента

Графічний редактор Paint дозволяє виконувати з виділеним фрагментом малюнка такі дії: копіювати, переносити, вирізати, повертати на кут 90°, 180° та 270°; дзеркально відображати горизонтально та вертикально; змінювати ширину та довжину; змінювати кут нахилу по горизонталі та вертикалі.

Для виділення фрагмента можна скористатись кнопками Виділення або Виділення довільної області панелі інструментів. Команда Правка — Виділити все дозволяє виділити всю область малюнка. Для зняття виділення слід встановити курсор за межі виділеного фрагмента і клацнути лівою кнопкою миші.

Для очищення виділеного фрагмента слід виконати команду Правка — Очистити виділення. Очищена область заповнюється кольором фону.

Для переміщення виділеного фрагмента слід встановити курсор на будь-яку точку всередині фрагмента (при цьому курсор набуде форми чотири напрямленої стрілки) і за натисненої лівої кнопки миші перетягнути його в потрібне місце.

Копіювання виділеного фрагмента здійснюють командою Правка —Копіювати.

Скопійований фрагмент вміщується у буфер обміну Windows, але з малюнка не вилучається. Зручніше копіювати виділений фрагмент за допомогою миші. Ця операція аналогічна до переміщення, однак під час перетягування слід утримувати натисненою клавішу Ctrl. У разі копіювання за допомогою миші виділений фрагмент у буфер обміну не заноситься.

Для того щоб повернути фрагмент малюнка на заданий кут або відобразити його вертикально чи горизонтально, слід скористатися командою Малюнок — Повернути —Відобразити.У вікні, що відкрилось, установити перемикач біля потрібної дії, після чого підтвердити свій вибір натисканням кнопки ОК.

Зміна ширини і довжини фрагмента малюнка у графічному редакторі Paint відбувається у відсотковому відношенні. Наприклад, якщо вказати значення зміни 50%, фрагмент малюнка буде зменшено вдвічі порівняно з початковим розміром, а якщо вказати значення 200 %, то фрагмент збільшиться у два рази.

Для здійснення нахилу фрагмента малюнка або зміни його ширини і висоти слід скористатися командою Малюнок — Розтягнути— Нахилити. У вікні, що відкрилось, увести в текстове поле потрібне значення, після чого підтвердити свої дії натисканням кнопки ОК.

Якщо потрібно встановити розміри Малюнка або вибрати палітру (кольорову чи чорно-білу), слід виконати команду Малюнок —Атрибути. У вікні, яке відкриється, можна задати ширину і висоту малюнка (в дюймах, сантиметрах, точках).

Вилучення виділеного фрагмента можна здійснити командою Правка - вирізати. Вилучений фрагмент поміщується у буфер обміну. Після вилучення виділена область заповнюється кольором фону.

Вставка фрагмента з буфера обміну  здійснюється командою Правка —Вставити. Для вставки зображення, яке зберігається у файлі, використовують команду Правка — Вставити з файлу.За виконання цієї команди відкривається вікно діалогу Вставка з файлу. Зовнішній вигляд цього вікна аналогічний до діалогового вікна Відкриття файлу. У цьому вікні потрібно вказати ім’я файлу, його тип.

Фрагмент з буфера обміну або з файлу вставляється у лівий верхній кут області малювання. Після вставки цей фрагмент залишається виділеним і його можна перемістити в будь-яке місце області малювання.

Зміна розмірів виділеного фрагмента здійснюється за допомогою маркерів розміру. Ці маркери розміщуються на пунктирній рамці, яка обмежує виділений фрагмент, і мають вигляд темних маленьких квадратів. Якщо встановити курсор миші на маркері, він набирає вигляду двонапрямленої стрілки. Пересування курсора за натисненої лівої кнопки миші розтягує або стягує виділений фрагмент.

Редагування малюнка

Операції з малюнками виконують так, як з фрагментами.

Команди редагування малюнка дають змогу очистити область малювання, змінити масштаб малюнка, повернути чи нахилити малюнок, змінити його розміри, одержати дзеркальне відображення малюнка.

Очищення області малювання здійснюється командою Малюнок —Очистити. Команда доступна в разі відсутності виділеного фрагмента.

Зміна масштабу малюнка здійснюється командою Вигляд —Масштаб.

Команда Вигляд — Переглянути малюнок дає змогу розгорнути малюнок на весь екран. Для повернення малюнка до попередніх розмірів слід клацнути мишею по полю малюнка.

Редагування кольору

Під редагуванням кольору розуміють зміну кольорів елементів малюнка або палітри.

Вище було зазначено, що для вибору основного кольору слід клацнути лівою кнопкою миші по відповідному кольору палітри, а для вибору кольору фону — правою.

Інструмент Заливка панелі інструментів дозволяє заповнювати обмежену область малюнка кольором фону.

Кнопка Вибір кольорів (піпетка) панелі інструментів дозволяє скопіювати колір одного елемента малюнка в інші елементи. Для цього після активізації кнопки слід клацнути лівою кнопкою миші на кольорі, який необхідно вибрати. Цей колір стане основним у палітрі кольорів. Відповідно, клацання правою кнопкою миші визначить колір фону.

Команда Малюнок —» Обернути кольори замінює всі кольори в Малюнку на протилежні (білий — на чорний, жовтий — на синій тощо).)

Гра «Чи знаєш ти свій клас?»

Учитель: «Покладіть ручки і заплющіть очі. Я називаю предмет, який є в нашому класі, а ви показуєте на нього рукою, коли я скажу: «Розплющити очі», ви побачите, чи правильно показали».

Бліцопитування

—  Як ви розумієте поняття «буфер обміну»?

—  Скільки об’єктів можна помістити в буфер обміну програми Paint?

Скільки разів можна вставити об’єкт з буфера обміну програми Paint?

Закріплення набутиз знань.

Завдання 1. «Ялинка»

Створіть рисунок за поданим планом  і розфарбуйте його.

1. Нарисуйте ліву частину ялинки за допомогою інструмента Многокутник. 

2. Виділіть її та скопіюйте в інше місце рисунка.

3. Відобразіть копію зліва направо (Рисунок —* Відобразити/повернути —> Зліва направо)

4. Копію сумістіть з лівою частиною рисунка.

5. Зафарбуйте ялинку зеленим кольором.

6. Домалюйте в ялинки стовбур, скориставшись інструментом Прямокутник.

7. Зафарбуйте стовбур коричневим кольором.

8. Прикрасьте ялинку на власний смак.

Завдання

Знайди та розмалюй: трикутники жовтим кольором, багатокутники синім кольором.

Завдання

Раніше, коли комп’ютери не були так розповсюджені, для обчислень користувалися рахівницею. Створимо її зображення.

Почнемо побудову з малюнка однієї кісточки рахівниці, Збираємо її з трьох еліпсів, додаючи об’єму за допомогою відблисків.

Використовуючи операцію копіювання, одержуємо послідовно дві кісточки, потім три, п'ять, і нарешті, десять.

Малюємо відрізок прямої і переносимо на неї групу з десяти кісточок.

Копіюємо дротик з нанизаними на нього кісточками.

Малюємо прямокутну підставку рахівниці і переносимо його на дротик з кісточками.

Фронтальне опитування

1. Чим відрізняється копіювання фрагмента рисунка від його переміщення? (Рисунок залишається на попередньому місці.)

2. Чим відрізняється пункт меню Копіювати і пункт меню Вирізати? (У разі копіювання рисунок залишається на попередньому місці, а за вирізання «зникає».)

3. Чи потрапляє фрагмент рисунка до буфера обміну після виконання команди Вирізати? (Гак)

4. Чи потрапляє фрагмент рисунка до буфера обміну після виконання команди Очистити рисунок? (Ні)

5. Як називають комбінацію клавіш, натискання яких призводить до виконання певної команди? («Гарячі», або швидкі клавіші)

6. Які швидкі клавіші натиснути, щоб відмінити помилкову дію? (Ctrl + Z)

5. Підсумок уроку.

Допишіть речення:

Мені вдалося...;

Мені сподобалося...;Не вдалося...;Не сподобалося...;Я сумніваюся...;Я змінив би...;Мені було на уроці... 

6. Домашнє завдання.

Ривкінд Й. Я., Лисенко T. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.

Параграф3.4 Створіть малюнок

Тема. Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмірМета:

навчальна: сформувати вміння створювати текстовий напис та формату вати його;

розвивальна: розвивати логічне мислення, враховуючи вікові особливості та рівень засвоєння навчального матеріалу учнів;

виховна: виховувати зосередженість, увагу та спостережливість.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, графічний редактор MS Paint, інструктивні картки, картки із завданнями.

Хід уроку

I. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

1. Чим відрізняєтьсякопіювання фрагмента рисунка від його переміщення? 

2. Чим відрізняється пункт меню копіювати і пункт меню вирізати? 

3. Чипотрапляє фрагмент рисунка до буфера обміну після виконання команди вирізати? 

4. Чипотрапляє фрагмент рисунка до буфера обміну післявиконання команди очистити рисунок? 

5. Як називають комбінацію клавіш, натискання яких призводить до виконання певної команди? 

6. Які швидкі клавіші натиснути, щоб відмінити помилкову дію? 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

Заслуховування коротких повідомлень учнів про те, чи потрібно використовувати текст у рисунках і в яких ситуаціях.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Часто трапляються такі рисунки, у яких текстовий напис вставити просто необхідно. Наприклад, вивіска, напис на будинках, текст «Зі святом!» на вітальній листівці тощо. Сьогодні на уроці кожен має навчитись додавати текст до зображення.

Ми дізнаємося про створення текстових об’єктів у графічному редакторі; ознайомимося з основними атрибутами шрифту та навчимося їх змінювати; навчимося переміщувати та змінювати розміри текстових об’єктів.

Вивчення нового матеріалу

( презентація)

Пояснення вчителя з елементами демонстрування.

Вставка  тексту до зображення:

Зображення, як правило, супроводжуються текстом: це може бути пояснення до рисунка, відомості про автора, художньо оформлений заголовок, текст рекламного повідомлення тощо.

Програма Paint — графічний редактор, він не призначений для роботи з текстом. Тому введення тексту в цій програмі є винятком, а не правилом. Уникайте використання дрібних символів, які виглядають неохайно. Розглядайте режим роботи з текстом у програмі Paint тільки як засіб для створення коротких і великих заголовків.

Щоб до рисунка додати текстовий напис, слід на панелі інструментів натиснути кнопку Текст. Далі прямокутною рамкою потрібно вказати ту частину рисунка, де буде розташовано текст (горизонтально чи вертикально). Якщо натиснути ліву кнопку миші, всередині прямокутної рамки з’явиться курсор і можна набирати текст.

Колір тексту вибирається на палітрі кольорів лівою кнопкою миші.

Зауважимо, що фон напису може бути прозорим, якщо вибрано нижній параметр напису або непрозорим, тобто кольоровим, якщо вибрано верхній  параметр.

Розмір поля введення тексту змінюють шляхом перетягування маркерів області введення — невеликих прямокутних вузлів, розташованих по сторонах і кутах області введення.

Закінчивши введення, викликають панель атрибутів тексту (.Вигляд —> Панель атрибутів тексту). Елементами керування цієї панелі можна вибрати форму шрифту, його накреслення і розмір.Наприклад, нарисуємо вивіску «Магазин».

Спочатку потрібно нарисувати прямокутник, зафарбований синім кольором. Далі додати текстовий напис «Магазин» білим кольором з вибраним параметром прозорого фону.

Дії над текстовим об'єктом

Увівши текст, можна змінювати його шрифт, колір, розміри та розташування. Редагування текстового об’єкта завершується після натискання лівої кнопки миші за межами об’єкта. Після цього текстовий об’єкт перетворюється на графічний, і змінювати його можна як звичайне зображення.

Для переміщення текстового фрагмента потрібно (до завершення його редагування) підвести вказівник миші до межі тексту і перетягнути на нове місце.

Для змінення розмірів текстового об’єкта вказівник миші треба підвести до кутових або серединних маркерів і збільшувати або зменшувати розміри, утримуючи ліву кнопку миші.

Зверніть увагу, що, по-перше, текстовий рядок може бути введений, тільки якщо зображення знаходиться у звичайному масштабі, по-друге, всі дії з текстом (введення, редагування та форматування) необхідно виконувати відразу, оскільки після виходу з текстового напису повернення в нього неможливе (текст вбудовується у зображення).

Поняття комп'ютерного шрифту

Оформлюючи рисунок, що містить текстовий супровід, доцільно змінювати окремі атрибути введеного тексту: шрифт, розмір і накреслення символів тощо.

Шрифт — це набір символів певного дизайну (тобто певного «почерку»).

Комп’ютерні шрифти належать до складу операційної системи й використовуються в усіх програмах, встановлених на комп’ютері.

Вибираючи шрифт для оформлення тексту, необхідно перевірити, чи підтримує він українські літери. Так, деякі шрифти призначені для набору виключно допоміжних символів (наприклад, шрифт Symbol), інші не містять літер кирилиці.

Встановлення атрибутів шрифту

Встановити окремі атрибути шрифту в графічному редакторі Paint можна за допомогою панелі інструментів Шрифти. Панель атрибутів шрифту може з’явитися автоматично за вибору інструмента Текст або її можна відкрити за допомогою пункту Вигляд - Панель атрибутів тексту.

Список встановлених шрифтів дозволяє вибрати шрифт, тобто дизайн (почерк) символів. Одне й те саме слово може виглядати по-різному за використання різних шрифтів. Далі на панелі шрифтів у списку потрібно вибрати розмір літер.

Наступний список демонструє тип символів — центральноєвропейський, кирилиця, арабський, грецький, турецький тощо.

Остання група кнопок панелі шрифтів дозволяє обрати стиль накреслення символів — жирний, курсивний та підкреслений.

У графічному пакеті всі значення атрибутів шрифту встановлюються для всього текстового фрагмента, незалежно від виділення окремої його частини. Тому, щоб оформити текст різними шрифтами, потрібно кожний фрагмент вводити окремо.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

VІ. Усвідомлення набутих знань 

Тестування

1. Для створення текстового надпису в графічному редакторі Paint призначено інструмент...

2. Поняття шрифт тексту означає...

A) дизайн символів;                Б) розмір символів;

B) відстань між рядками.

3. Поняття розмір шрифту означає:

A)  відстань між рядками тексту;

Б) розмір символів;

B)  дизайн символів.

4. У графічному редакторі Paint можна змінювати такі атрибути шрифту...

A)  відступ між рядками тексту;

Б) розмір символів;

B)  відстань між окремими символами;

Г) дизайн символів;

Д) накреслення символів.

5. Визначте, які атрибути шрифту було застосовано для створення таких зображень?

—  Зі святом!

—  Зі святом!

—  Зі святом!

—  Зі святом 

ФізкультхвилинкаГра «Косар»

Встати з-за парт, випростатися, ноги нарізно, руки перед собою. Повертаючись ліворуч і праворуч, робити широкі рухи руками («раз» і «два»), ніби косячи траву. Дихання вільне. (Виконувати у середньому темпі 5-6 разів).

VII. Формування практичних умінь і навичок

Практичне завдання

Завдання

Створи візитну картку за зразком.

Ключ до завданняЗапусти графічний редактор Paint.

Задай розміри майбутньої візитки. Для цього: меню „Рисунок” „Атрибуты...” у поле „Ширина” ввести – 9, а в поле „Висота” – 5, потім клацнути „Ок”.

Намалюй візитну картку:

побудуй рамку;

виконай вставляння малюнка із папки „Малюнки для візитки” (розміщена на Робочому столі);

створи написи.

Запиши створений малюнок у папку „Малюнки” під назвою „Візитка...”

Виділи візитку: меню „Правка” „Выделить все”.

Скопіюй виокремлену візитку у буфер обміну: меню „Правка” „Копировать”.

Створи новий файл: меню „Файл” „Создать”.

Задай розмір малюнка 21 х 29,7 см.

Виконай вставляння візитки у новий файл (із буфера обміну): меню „Правка” „Вставить”.

Виконавши копіювання вставленої візитки, розмісти на листку 10 візитних карток.

Підготуй зображення до друку. Для цього: меню „Файл” „Параметры страницы”.

Задай наступні параметри сторінки:

формат паперу - А4 (210х 297 мм);

орієнтація сторінки – „книжная”;

усі поля по 10 мм;

Виконай попередній перегляд зображення перед друком: меню „Файл” „Предварительный просмотр”.

Покажи виконану роботу вчителеві.

Виконай друк візиток: меню „Файл” „Печать”.

VIII. Підбиття підсумків уроку

Вибери правильний варіант відповіді

1. Що таке комп'ютерна графіка:

а)створення, демонстрація й обробка графічних зображень;

б) перегляд картинок на екрані монітора

в)малювання картинок фарбами в альбомі

2. Основні прикладні застосування комп'ютерної графіки:

а)дослідження руху крові по судинах

б)видавнича справа

в)створення мультфільмів

г)сортування картинок за кольором

3. Графічний редактор- це

а) картинка, намальована на дисплеї

б)програма, що дозволяє створювати зображення на комп'ютері вручну

в) красива іграшка

4. У комп'ютерній графіці фон-це

а) спеціальний пристрій на комп'ютері

б)екран дисплея

в)колір ліній, якими виконується малюнок

За кожну правильну відповідь постав собі 2 бали. Твій результат______балів.

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Ривкінд Й. Я., Лисенко T. І., Чернікова JI. А., Шакотько В. В.

Параграф 3.5; Номер завдання 3

Тема: Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планомНавчальна мета: Перевірити засвоєні знання на практиці.

Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з комп’ютером, самоконтролю, уміння конспектувати.

Виховна мета: Виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, дисциплінованості, посидючості.

Тип уроку: Комбінований урок.

Структура уроку

Організаційний момент

Етап орієнтації

Етап проектування

Етап навчальної діяльності

Гра

Контрольно-оцінювальний етап

Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Доброго ранку, діти!

Черговий, хто сьогодні відсутній в класі?

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом».

ІІ. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку перевірити ваші практичні навички по роботі з графічним редактором.

ІІІ. Етап проектування

План уроку

Повторення

Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом

Гра

Домашнє завдання

Етап навчальної діяльності

Повторення

Яке призначення графічного редактора?

Види графічних зображень.

Як намалювати в Paint точне коло?

Чим відрізняються різні види графічних зображень?

Назвати інструменти та їх призначення графічного редактора Paint.

Чим відрізняється клацання лівою клавішею миші від правої при виборі кольору з палітри?

Як перемістити фрагмент рисунка в інше місце?

Як отримати колір або його відтінок, якого немає в стандартній палітрі?

Як надрукувати текст біля малюнка?

Що означає слово Paint?

Що таке палітра?

Як змінити колір для малювання?

Як змінити колір фону?

Як змінити палітру кольорів?

Для чого використовується інструмент ?

Для чого використовується інструмент ?

Які дії потрібно виконати, щоб скопіювати малюнок?

Які дії потрібно виконати, щоб повернути або відобразити малюнок?

Який інструмент використовують для розфарбовування малюнків?

Чи будь-яку фігуру можна залити фарбою?

Чому фарба може зафарбувати весь малюнок?

Як вибрати колір для фігури (контуру)?

Які фігури можна використовувати при побудові малюнків?

Як змінити товщину лінії?

Як намалювати криву лінію (дугу)?

Чому для логотипів обирають векторну графіку?

Чому для фотографій обирають растрову графіку?

Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом

Вся українська вишивка насичена знаками Води і Сонця. Сонце часто зображується восьмипелюстковою квіткою, а знак Води нагадує згорнутого вужа. Це знаки тих сил, без яких неможливе саме життя. Ромбічні знаки -це символ родючості землі - матері, щедро засіяної, зігрітої сонцем, щоб процвітало наше життя. Сама Земля є часткою Всесвіту з нескінченною кількістю зірок і нашим Сонцем. Зірки, розкидані по рукавах сорочок і зібрані в геометричні орнаменти - це уявлення про структуру всесвіту.

Весільні рушники, дівочі і навіть чоловічі сорочки прикрашають гілочки калини. Дуб і калина поєднують у собі символи сили і вроди. Символіка винограду розкриває нам радість і красу створення родини.

Дорiжки бiлi ненька вишивала,

А заполоч блакитну з хвилi брала,

З клубочка свого серця жар-червону,

Iз пасма ночi та iз смутку-чорнуЗавдання

Намалюйте українські орнаменти, використовуючи інструмент “масштаб” для побудови його елементів.

Виберіть інструмент Масштаб. На панелі настроювання вибрати збільшення у 8 раз.

В меню Вид виберіть Масштаб/Показати сітку.

За допомогою інструменту Прямокутник намалюйте елемент по клітинкам.

Далі використовуйте фрагменти малюнку та дію копіювання.

Зразки візерунків

ФізкультхвилинкаБуратіно потягнувся,

Раз нагнувся, два нагнувся.

Руки в сторону розвів –

Мабуть, ключик загубив.

А щоб ключик відшукати,

Треба нам навшпиньки стати

Додатково.

Намалюйте зображення метелика.

Малюнок на крилах метелика складається з різнобарвних кіл, що збігаються в одній крапці.

Вибрати інструмент Лінія. Вибрати на панелі Палітра допоміжний колір і провести вертикальну лінію посередині аркуша.

У верхній частині лінії зробити 5-7 горизонтальних зарубок приблизно на відстані 1 см друг від друга.

Вибрати інструмент Еліпс. На панелі Настроювання інструментів вибрати вікно 1 (контури кола). У меню Палітра вибрати основний колір кола ( чорний), відмінний від кольору допоміжної лінії.

Об’єднати покажчик миші із найнижчою зарубкою.

Переміщаючи мишу вправо і вниз при натиснутій клавіші SHIFT, намалювати коло праворуч від лінії.

З цієї крапки намалювати коло ліворуч від лінії. Постарайтеся, щоб кола були однакового розміру і стикалися в одній крапці на допоміжній лінії.

Об’єднати покажчик миші з наступною, розташованою вище зарубкою.

Повторювати пункти 5-7 для всіх зарубок, поступово збільшуючи розмір окружностей. При побудові стежте, щоб всі кола стикалися в одній крапці. У такий спосіб вийде заготівля для вертикальних крил метелика. Домалюйте його.

Гра

Гра «Снігова лавина»

Один учень називає інструмент з програми Paint, другий — його призначення, третій — додаткові параметри цього інструмента (якщо вони є), четвертий — алгоритм використання цього інструмента.

Гра «Повний кошик»

На дошці малюють зображення кошика, учні по черзі виходять і заповнюють «кошик» операціями, які можна виконувати з об’єктами (виділення, копіювання, вставка, переміщення, вирізання тощо).

Контрольно-оцінювальний етап

1.Для чого призначений графічний редактор?2. Які графічні редактори ви знаєте?3. Як вибрати інструмент?4. Як вибрати потрібний колір?5. У результаті зафарбовування фігури розлилася фарба і залилавесь екран. Чому?6. Яким інструментом виділяють фігуру?7. Як скопіювати фігуру в інше місце екрана?8. Як відобразити рисунок зліва направо?9. Як перевернути рисунок догори дном?10. У якому пункті меню можна відмінити останню дію?11. За допомогою якого пункту меню можна очистити рисунок?

Сьогодні ми з вами на практиці навчилися застосовувати знання по роботі з графічним редактором.

Учитель оцінює роботу учнів на уроці

Домашнє завдання

Ривкінд Й. Я., Лисенко T. І., Чернікова JI. А., Шакотько В. В.

Параграф 3.5; Номер завдання 4,5

Тема: Підсумковий урок з теми «Графічний редактор Paint».Навчальна мета: Перевірити засвоєння основних понять з теми

Розвивальна мета: Формування логічно і коротко обґрунтовувати свої думки

Виховна мета: Формування наукового світогляду

Тип уроку: Контрольно-узагальнюючий урок

Структура уроку

Організаційний момент

Визначення мети та актуальності теми

Тематичний залік

Підсумок уроку

Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Доброго ранку, діти! Підготуйтесь до уроку. Черговий, хто сьогодні відсутній в класі?

Сьогодні ми з вами напишемо Контрольну роботу № 3 на тему «Графічний редактор»

II. Визначення мети та актуальності теми

Метою сьогоднішнього уроку є перевірка засвоєння навчального матеріалу учнями.

III. Написання контрольної роботи

( Перша частина класу виконує тестову частину, а інша частина практичну, потім через 18 хв змінюється положення груп)

Вибери одну правильну відповідь

Paint – це редактор, що дає змогу

А) здійснювати набір тексту та виконувати його форматування

Б) створювати і редагувати зображення

В) створювати графіки

Інструменти графічного редактора розташовані

А) в меню

Б) в робочій області

В) на панелі інструментів

Фрагмент зображення – це

А) частина зображення, до якої потрапляє лише одна фігура

Б) частина зображення, що містить контури об’єкта та не містить фону

В) будь-яка замкнена частина зображення

Для заповнення внутрішньої частини фігури використовується

А основний колір

Б) колір фону

В) колір, що встановлює користувач за допомогою інструмента Заливка

За допомогою вказівки Копіювати копія виділеного фрагмента

А потрапляє до буферу обміну

Б) розміщується в лівому верхньому куті зображення

В) розміщується поруч із виділеним фрагментом

Нахил і товщина літер визначається їх

А накресленням

Б) шрифтом

В) кольором

Г) розміром

Виберіть декілька правильних відповідей

Вказівка Зберегти як використовується, якщо необхідно:

А перший раз зберегти зображення у файл

Б) зберегти зображення у файл з іншим іменем

В) зберегти файл із зображенням в іншій папці

Г) зберегти внесені зміни в раніше створений файл

Виділений фрагмент малюнка можна:

А видалити

Б) замінити іншим

В) зменшити

Г) перемалювати

Е) збільшити

Об’єкти Лінія та Прямокутник мають такі спільні властивості:

А колір контуру

Б) колір зафарбовування внутрішньої частини

В) спосіб зображення контуру

Г) товщину контуру

Можна змінити значення таких властивостей символів:

А) розмірБ) вагу

В) колірГ) шрифт

Д) нахилЕ) товщину

Практичне завдання дивитися в Додатку 1. Всі завдання зберігаємо на адресу D:/5 А(Б,В)/прізвище учня

Підсумок уроку

Так давайте підведемо підсумки вивченого матеріалу по даній темі.

Для чого призначений графічний редактор?2. Які графічні редактори ви знаєте?3. Як вибрати інструмент?4. Як вибрати потрібний колір?5. У результаті зафарбовування фігури розлилася фарба і залилавесь екран. Чому?6. Яким інструментом виділяють фігуру?7. Як скопіювати фігуру в інше місце екрана?8. Як відобразити рисунок зліва направо?9. Як перевернути рисунок догори дном?10. У якому пункті меню можна відмінити останню дію?11. За допомогою якого пункту меню можна очистити рисунок?

Надіюсь це що ви протягом цих уроків засвоїли, вам знадобиться в повсякденному житті.

Всі ви, діти, молодці,

Гарно працювали!

Але дзвоник пролунав.

Він мені і вам сказав,

Що урок вже час кінчати,

Треба йти відпочивати.

До побачення !

Домашнє завдання Повторити матеріал : розділ 3

Додаток 1.

Завдання 1( на 3 бали)

Відкрий файл Латка.bmp. Знайди відповідну латку та „приший” її.

Завдання 2(на 6 балів)

Відкрий файл Тест.bmp. Домалюй необхідні фігурки в пустих клітинках.

Завдання 3(на 9 балів)

Намалюй усміхнені та похмурі обличчя. Як ти гадаєш, зміна яких рис перетворює усміхнене обличчя на похмуре?

Завдання 4(на 12 балів)

Намалюй малюнки:Похожие работы:

«РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Цель: Систематическое и целенаправленное ознакомление детей старшего дошкольного возраста с явлениями окружающего их мира, его законами, особенностями, свойствами, характерными признаками. Разработала: воспит...»

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАДпреподавателя Бухариной Л.В.Тема: "Преодоление пианистических и стилевых трудностей в работе над произведениями крупной формы на примере сонатин М. Клементи" г. Дзержинский 2013г. Муцио...»

«П Р О Ф И Н Ф О Начало применения профессионального стандарта "Педагог" переносится 15 декабря Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин подписал приказ № 745 "О внесении изменени...»

«НАПЛАВКА КОМПЛЕКСНОЛЕГИРОВАННЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙЛЕГИРОВАННЫХ АЗОТОМ ©Петренко А. Н. Українська інженерно-педагогічна академія Інформація про автора: Петренко Андрій Миколайович: ORCID: 0000-0002-0081-398X; petrenkoandrew@mail.ru...»

«МБОУ "Селенгушская ООШ" Нурлатского муниципального района РТ Внеклассное мероприятие "Каждая ступень ГТО это ступенька к будущей олимпийской победе"Проект подготовил: учитель физической культуры Жданов Александр В...»

«Плаксиенко Лариса Александровна ГБОУ Гимназия № 1592 (г. Москва, САО) Домашний адрес: 127247, г. Москва, Бескудниковский проезд 4-1-81 Контактный телефон 5-926-070-50-44, дом. 8-499-487-61-05 e-mail larissa16p@g...»

«Практическая реализация принципа комплексного психолого-педагогического сопровождения в ККГОУ "Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат 8 вида №9" п. Переяславка Педагог-психолог: Магомадова Н.Г.1. Модель психо...»

«Технология разработки рабочей программы внеурочной деятельности Буйлова Л.Н., Зав.кафедрой педагогики дополнительного образования детей ГАОУ ВПО МИОО, к.п.н. Программы организации внеурочной деятельности школьников могут быть разработаны образовательными учреждениями самостоятел...»

«Экскурсия "Зимние явления в жизни растений" Цель экскурсии: познакомить учащихся с обликом деревьев и кустарников зимой, их характерными особенностями, с приспособлениями растений к зимним условиям. Оборудование: Блок...»

«Встали мы на переходе, Перед нами светофор. И при всем честном народе Смотрит он на нас в упор. Красный глаз его открылся, Значит, хочет он сказать: Как бы ты не торопился, Должен ты сейчас стоять!   Вот мигает желтым глазом. Приготовься, говорит! Как закрою этот разом Будет третий глаз открыт.   Третий...»

«УТВЕРЖДЕНО приказом Министерства образования Республики Коми от " " _2014 № (приложение № 1)ПОЛОЖЕНИЕ о республиканском конкурсе "Лучший детский сад года -2014"1. Общие пол...»

«Мой любимый урок по литературе в 5 классе Учитель: Привалова Инесса Зорьевна Тема: Законы чести в главе "Королевские мушкетёры и гвардейцы кардинала" Новый материал, который будет изучен на уроке: понятия (честь, достоинство, благородство, великодушие, совесть...»

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ "Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение участников образовательных отнош...»

«МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СПО Технологическая карта учебного занятия – это способ графического проектирования учебного занятия, таблица, позволяющая структурировать учебное занятие по выбранным преподавателем параметрам. Такими параметрами могут быть эт...»

«Відділ освіти Яворівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методичні рекомендації для контролю знань з української мови в 6 класі Яворів, 2011 Методичні рекомендації для контролю знань з української мови в 6 класі. – Яворів, 2...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МОНИТОРИНГА И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" (ГКУ НСО НИМРО) 630073, г.Новосибирск, ул.Блюхера, 40 Тел./факс: (383) 347-80-55 ИНН/КПП 5404460732/540401001 ОГРН 1125476077760 E-mail: info.nimr...»

«МАОУ "Покровская СОШ им. В.П. Соколова" Согласована:Утверждена на педсовете с Управляющим Советом школы "12" февраля 2016 №4 протокол №3 Директор Н.П. Косенцева от 11.02.2016г. Комплексная программа лагеря с дневным пребыванием детей "Радуга" "Родина детства" Составила: заместитель дир...»

«Тема доклада: "Современный урок: эффективная организация образовательного процесса". Зудова С.А. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №8 г.Верхний Тагил Каким должен быть соврем...»

«Консультація для батьків "Виховання казкою"       Казка як елемент культури, передусім її естетичної складової, та як феномен вітчизняної народної етнопедагогіки має неоціненне значення в сучасній педагогічній практиці і є багатогранним матеріалом у становленні естетичної культури, формуванні здібностей і з...»

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙНА УРОКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА Борисенко Е.В. Учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ "Успех" г. Хабаровск Искусство играет одну из ведущих ролей в воспитании...»

«Портал госуслуг Санкт-Петербурга: привнося новое, сохраняем главное Обновился Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга gu.spb.ru. Он стал современнее и понятнее для своих пользователей. Коротко о Портале Портал госуслуг Санкт-Петербурга gu.spb.ru с 2007 года является единым путеводителем по госуслугам Петербурга....»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.