WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«80-річчя з дня народження критика, літературознавця (1925) Відомий літературознавець, публіцист, педагог В. Г. Чумак народився 1 червня 1925 ...»

ВАСИЛЬ ГЕРАСИМОВИЧ ЧУМАК:

80-річчя з дня народження критика,

літературознавця (1925)

Відомий літературознавець, публіцист, педагог В. Г. Чумак народився 1 червня 1925 року в с. Свинарки (тепер Талалаївка) на Черкащині. Освіти здобував у місцевій школі, а потім, у зв’язку з переїздом батьків на Волинь, – у Гуті, Будо-Бобрицьку, Сорочині, Усолусах. Тут закінчив дев’ятирічку. З початком війни родина знову повернулася у Свинарки, але продовжити навчання хлопцеві не довелося. Доля послала юнакові жорстоке випробування – каторжні роботи в Німеччині. Протягом 1942–1945 років він поневірявся по дуйсбурзьких таборах, терпів голод, побої, виснажливу працю, приниження, не раз відчував холодний дотик смерті, яка очікувала кожного невільника. Після звільнення повернувся до рідної домівки, вступив на педагогічне відділення Уманського учительського інституту, здобув атестат про середню освіту.

Потяг до гуманітарних наук, зокрема до літератури, вплинув на подальший життєвий вибір В. Чумака, спрямував його до філології. У 1946 році він вступив на філологічний факультет щойно відкритого Ужгородського державного університету. По-селянськи настирливе бажання домогтися омріяної мети допомогло йому здолати нестатки, голод, побутові негаразди. В 1951 році серед фахівців-філологів першого випуску УжДУ диплом одержав і В. Чумак.

Професійний шлях В. Г. Чумака розпочався у видавництві редактором сільськогосподарської літератури, через рік, у 1952 році, він працював уже літ працівником у газеті «Молодь Закарпаття», а після спецкором в «Закарпатській правді». Журналістиці віддав 10 років свого життя. Та й потім був одним із найактивніших авторів літературних матеріалів, що надходили до газет. Понад десять років професор В. Г. Чумак редагував вузівську газету «Ужгородський університет».

У 1962 році В. Г. Чумак вступив до аспірантури при кафедрі української літератури УжДУ, а з 1965 року перейшов на викладацьку роботу. В 1969 році захистив кандидатську дисертацію, здобув посаду і наукове звання доцента; далі захистив докторську дисертацію і до 2002 року працював професором кафедри української літератури.

Наукові інтереси професора В. Г. Чумака пов’язані з цариною історичного роману. Він став предметом дослідження його кандидатської та докторської дисертацій. Художні полотна, в яких відтворено добу Київської Русі, Хмельниччини, гайдамацького, опришківського руху, боротьбу з турецькою навалою на Україну та Центральну Європу, знайшли глибоке наукове осмислення у монографічних працях «Минуле – очима сучасник: Літературно-критичний нарис» (1980), «Далеч віків прозираючи…: Проблематика сучасного українського радянського історичного роману» (1985), у сотнях наукових статей. У полі зору вченого – твори С. Скляренка, П. Панча, Н. Рибака, П. Загребельного, Р. Федоріва, П. Угляренка, В. Шевчука, Р. Іваничука, В. Малика, Ю. Мушкетика, М. Сиротюка, В. Гжицького та ін. Розглядаючи літературні набутки через призму художньої та історичної правди, дослідник не лише заглиблюється в їх поетику, а й ставав проникливим істориком, що сприяло об’єктивний, виваженій оцінці кожного естетичного явища.

Дослідницькі обрії вченого досить широкі. Його увагу привертав літературний процес ХХ століття, у контексті якого проаналізовано найбільш актуальні аспекти творчості Ю. Яновського, О. Довженка, А. Малишка, М. Бажана, О. Гончара, М. Стельмаха та багатьох інших українських митців.

Особливу увагу приділяв професор В.

 Г. Чумак літературним надбанням Закарпаття. Його перу належить рецензії на книги творів П. Цибульського «Росте при дорозі шипшина» (1959), «Вуличка на околиці міста» (1973), М. Томчанія «Готель «Солома» (1960), П. Угляренка «Одкрий мені дорогу» (1964) та «Із дерева жалю» (1979), В. Ладижця «Перехрестя» (1980), Ю. Шипа «Бита карта» (1984) та ін. Цілий ряд наукових статей присвячено митцям краю: П. Угляренку («Про історичні романи П. Угляренка «Князь Лаборець», «Після довгої ночі», «Довгий шлях до озер»); В. Ладижцю («Високе-високе небо»); Ю. Боршошу-Кум’ятському («Гаряче серце»); Ю. Гойді («Дорогою до верховини»); П. Цибульському («Незгасне полум’я»); Ю. Шипу («Бита карта бюрократа», «Дебют гумориста») та ін. Творчість закарпатських письменників професор В. Г. Чумак популяризував не лише через місцеву періодику, але й через всеукраїнські часописи «Дніпро», «Жовтень», «Вітчизна».

Майже сорок років присвятив В. Г. Чумак педагогічній роботі. Його знають як вимогливого об’єктивного й доброзичливого педагога, який дав путівку в життя сотням молодих фахівців-філологів. Лекції з історії української літератури ХХ століття, спецкурси з сучасного літературного процесу, з історичної романістики (для студентів філологічного та історичного факультетів), які читав професор Чумак В. Г., відзначалися науковою глибиною, проблемністю, свіжістю погляду. Своїм знаннями досвідчений вчений і педагог ділився з вчителями області, читаючи їм лекції в Інституті післядипломної освіти.

В. Г. Чумак завжди був активним у громадському житті. Він виступав з лекціями перед населенням області, популяризував українську літературу на радіо й телебаченні, був організатором і учасником наукових конференцій.

Журналістський, науково-педагогічний ужинок професора В. Г. Чумака досить вагомий. Його перу належать близько 400 праць та ще півтора десятка редагованих або рецензованих видань, що зафіксовано в бібліографічному довіднику «Професор Василь Чумак» (2000). А художньо-документальний роман «Далекі дзвони печалі» (1999) засвідчив неабиякий хист його як письменника. Це, без сумніву, вагомий внесок в українську журналістику та літературознавчу науку.

ВАЛЕНТИНА БАРЧАН

Джерельні приписи:

Чумак В. далекі дзвони печалі: Худож.-докум. Роман / Вступ. ст. П. Скунця. – Ужгород: Патент, 1999. – 264 с.

Чумак В. Пам’яті полинева гіркота: [Відлуння війни] // Новини Закарпаття. – 2003. – 13 трав.

Чумацький шлях. Професор Василь Чумак: Бібліогр. покажчик / Уклад. : О. Люта, Л. Мельник. – Ужгород: Мистец. лінія, 2000. – 67 с.

Ужгородський державний університет, 2000. – Ужгород, 2000. – 121 с. зі змісту: [Про В. Чумака]. – С. 69.

Ортутай Л. Гірка пам’ять зболеного серця: [Війна в житті д-ра філол. наук., проф., чл. Нац. спілки ж-стів України В. Г. Чумака] // Ужгород. – 2003. – 12 квіт.

Похожие работы:

«Технологическая карта урока №4 ДАТА _ Тема Возникновение и распад империи Карла Великого Цель освоения темы Создать условия для формирования представлений об образовании, устройстве и распаде империи Карла Великого; Познакомить с понятиями граф, император, империя. Оборудование Учебник, иллюстрации,. Атлас, рабочая...»

«Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского творчества "Лучики солнца" Положение о Всероссийском открытом конкурсе рисунков, фотографий, поделок на 2016 – 2017 учебный год1.Общие положения:1. Настоящее Положение о Всероссийском открытом конкурсе рисунков, фотографии, поделок (далее – Ко...»

«КОДЕКС ДЗЮДОИСТА Дзюдо бережно хранит вековые традиции, основанные на древнем самурайском кодексе чести. Дзюдо тренирует не только физическую силу, но и закаляет волю, развивает ум, воспитывает благородство. Дзюдо является искусством самосовершенствования. Дзюдоист, и опытный, и начинающий, д...»

«Министерство образования Российской Федерации Главное управление общего и профессионального образования Администрации Иркутской области Государственное образовательное учреждение Среднего профе...»

«"Согласованно" Руководитель м.о / _ ( Ф.И.О.) Протокол № от "_" _2011 г. "Согласованно" заместителем руководителя по УВР "СОШ им.П.Н. Бережнова села Нижняя Покровка" /_ ( Ф.И.О.) Протокол № от "_" _2011 г."Рассмотрено" На педагогическом совете Протокол № _ от " _" _2011 г. "Утверждено" Руков...»

«Технологическая карта урока математики в 6 классе по теме "Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями" Разработка учителя математики МБОУ "Головинская СОШ" Авдеевой Лидии Борисовны 2013 год Технологическая карта урока математики Учитель: Авдеева Л.Б.УМК:-Мат...»

«Шоу-программаВручение ежегодной негосударственной премии "Золотая Пятерка" Ведущий 1: Добрый день, дорогие преподаватели!Ведущий 2: Сегодня замечательный день, пре...»

«Санкт-Петербургский Государственный Университет Председатель ГЭК, профессор О.А. ПикулеваВзаимосвязь представлений о детском опыте и характеристик партнерских отношений у молодых взрослых Дис...»

«Игры по снятию страхов у детей "Пчелка в темноте" (коррекция страха темноты, замкнутого пространства, высоты). Ведущий говорит: "Пчелка перелетала с цветка на цветок (используются стулья разной высоты, тумбы и пр.). Когда пчелка прилетела на самый красивый цветок с большими лепестками, она наела...»

 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.