WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«присвячений 195 – річчю від дня народження. Номінація «Вивчення творчості Т.Г.Шевченка в школі. «Поема Т.Г.Шевченка «Великий льох» у контексті ...»

Відділ освіти Доманівської райдержадміністрації

Обласний конкурс на кращий проект «Творчість Т.Г.Шевченка»,

присвячений 195 – річчю від дня народження.

Номінація «Вивчення творчості Т.Г.Шевченка в школі.

«Поема Т.Г.Шевченка

«Великий льох» у контексті національної ідеї».

Урок української літератури у 9 класі.

Мета: з’ясувати обставини формування національної свідомості молодого

Т. Шевченка; сприяти осягненню учнями художньо-філософського змісту містерії «Великий льох» шляхом цілісного аналізу; проаналізувати композицію та художні засоби (алегорію, символи), визначити особливості сатири, дати оцінку явищам дійсності, зображеним у поемі, дослідити поставлені проблеми та розробити на їх основі учнівські презентації; розвивати вміння доводити власну думку, визначати цінність художнього твору для літературної спадщини та сучасності; удосконалювати вміння працювати з комп’ютером; виховувати національну свідомість учнів, патріотизм, зацікавленість творчою спадщиною Шевченка, людинолюбство, критичне ставлення до зла; розвивати інтелект учнів через слово Великого Кобзаря.

Обладнання: ілюстрації до поеми; записи на дошці; тексти поеми; комп’ютерні презентації проектів.

Хід уроку

(Урокові передує попередня підготовка учнівських дослідницьких проектів за визначеними темами «Україна втратила незалежність через несвідомість народу»; «Ворони повідають: «Що принесла Україні втрата незалежності»; «Образи – символи птахів у поемах Шевченка», «Три лірники – скалічене покоління Шевченка»).

І. Підготовка до сприймання

Учитель. Перш ніж ми з вами перейдемо до нашої теми, давайте з’ясуємо, що таке національна свідомість, як ви розумієте її? (Відповіді учнів).

Сподіваюся, що ваші відповіді на це питання були продуманими і щирими.

Учитель читає вислів В. Парханенка, записаний на дошці:

«Як Бога, людину, любов, вічність, так і таких поетів, як Шевченко, кожен мусить осягти сам для себе. Інші здатні лише допомогти тобі у цьому пекельному труді, але не зробити цей труд за тебе».

Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, як же розкривається ідея національної свідомості у творчості Кобзаря, зокрема у поемі «Великий льох», що входить у збірку «Три літа». «Великий льох» є наслідком оглядання й малювання руїн і могил, це дотик Шевченкової руки до земної трухлявої домовини нашої історії. Бо голос могил і руїн навівав сумні, болючі думи про Україну.

ІІ. Оголошення теми і мети уроку. (Запис у зошити.).

Учитель. Отже, на уроці ми розглянемо особливості композиційно – сюжетної структури поеми, алегоричність образів, ознайомимося з презентацією, визначимо цінність твору для сучасності.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Що ж спонукало Шевченка до написання поеми?

Учень. Поет двічі побував на хуторі Богдана Хмельницького в Суботові (1843, 1845). Намалював картини «Богданова церква», «Богданові руїни в Суботові» (показує картини). Їздив, слухав розповіді старих людей, малював картини, вивчав могили, переймався їх зруйнуванням.

Народна легенда про великий Богдановий льох дала останній поштовх до написання поеми.

Учень. У с. Суботові є два підземелля – Богданові льохи – великий і малий. Народ оповідає, що там схоронені великі скарби великого гетьмана і що тоді, як москаль розкопає цей льох, станеться на Україні щось незвичайне!

ІV. Виклад основного матеріалу

.(Під час презентацій учні записують у зошити основні поняття, схеми).

Учитель. Давайте і ми спробуємо «розкопати» таємницю «Великого льоху». 1. Як Шевченко вказує жанр поеми? (Містерія).

2. Теорія літератури. Визначення містерії.

(Містерія – слово грецьке, означає таїнство. Це різновид романтичної, алегорично-символічної поеми, що характеризується поєднанням фантастики і реальності.)

3. Які особливості містерії Шевченка? ( Різновид романтичної алегорично-символічної картини поеми, для якої характерні поєднання фантастичного з реальним, символіка, філософічність, драматизм; використано містичні образи; жанр містерії вказує на свідоме використання різноманітних джерел, зокрема традиції українського бароко і європейського романтизму).

4.Перегук поеми «Великий льох» із поемою А.Міцкевича «Дзяди»

(поминки) - урочистий обряд вшанування померлих. Прочитав цю поему Шевченко в Афанасія Чужбинського в селі Ісківцях. Поеми «Великий льох» і «Дзяди» перегукуються між собою, особливо в перших двох частинах.

4. Робота над епіграфом. Звідки поет взяв епіграф до поеми? Зачитайте.

(Псалом 43, ст.. 14 і 15).

Як ви розумієте його?

а) Переклад епіграфа самим Шевченком (запис на дошці).

Покинув нас на сміх людям,

В наругу сусідам,

Покинув нас яко в притчу

Нерозумним людям.

І кивають, сміючися,

На нас головами;

І всякий день перед нами -

Стид наш перед нами.

б) Ця думка конкретизується в тексті. Відшукайте її.

Так сміються ж з України

Стороннії люди!

Ці слова повні болю. Шевченко хотів, щоб вони стали пересторогою і наукою тим, хто читатиме їх.

5. Композиційно-сюжетний аналіз поеми.

Учитель. Опрацьовуючи текст поеми, ви, очевидно, звернули увагу на специфіку композиції та образну систему твору. У кожній з трьох частин

містерії діє по три особи. Цей прийом називається прийомом троїстості.

З яких частин складається будівля «Великого льоху»?

(Короткий вступ, ніби декорація; три сцени – власне містерія, де діють алегоричні персонажі (три душі, три ворони, три лірники); закінчення «Стоїть в селі Суботові».)

Учитель. Давайте розглянемо образи містерії детально, бо кожна група образів має свою, чітко виражену колізію, що надає твору ознак драми. Допоможуть нам ваші презентації, які ви підготували. (Учні – експерти виступають із презентаціями).

І група – «Україна втратила незалежність через несвідомість народу»

(Перша частина поеми).

ІІ група – «Ворони повідають: «Що принесла Україні втрата

незалежності». (Друга частина поеми).

ІІІ гр. – « Образ птахів у творчості Шевченка».

ІV гр. – «Три лірники – скалічене покоління Шевченка».

(Третя частина поеми).

6. Епілог – ключ розв’язки.

а) Прочитайте виразно «Стоїть в селі Суботові»

(Виразно читає підготовлений учень).

б) Відшукайте символічні образи.

в)На що розраховував гетьман України Богдан Хмельницький, підписуючи угоду з Росією в Переяславі і чи всі його плани здійснилися?

(Відповіді учнів).

г) Відшукайте слова епіграфа в тексті. Зачитайте. Що вони конкретизують?

(Віра поета в самостійність України).

Учитель. На завершення нашого дослідження давайте визначимо тему та ідею поеми.

( Тема: гіркі роздуми поета про національну трагедію України – втрату нею національної незалежності.

Ідея: засудження зрадництва, співпраці з ворогом, національної байдужості; жорстока сатира на катів української волі, віра в те, що Україна, незважаючи ні на що, стане вільною).

6. Робота над опорною схемою «Містерія «Великий льох» у контексті національної ідеї».

V. Підсумок уроку

1. Яким в уяві Шевченка постає майбутнє України?

2.Прокоментуйте слова Шевченка: «Історія мого життя становить частину історії моєї батьківщини».

3. Чи міг Шевченко, зрозумівши суть «національної ідеї» піти іншим шляхом?

4.Опрацювавши опорну схему та розглянувши містерію «Великий льох», чи можемо ми зробити висновок, що Шевченко – будівничий національної свідомості нашого народу?

5.Що позитивного відбулося в Україні після здобуття нею статусу незалежної держави?

6. Як ви думаєте, чи всі громадяни нашої держави є національно свідомими?

А ви особисто?

7.Який висновок ви зробили для себе сьогодні на уроці?

VІ. Підсумкове слово вчителя.

Тараса Шевченка у віці Ісуса Христа розп’яли на десять довгих літ страждань і мук. Розп’яли за те, що будив поневолений народ, був для нього сонцем національного пробудження. Великий Кобзар власним прикладом борця і мученика ( у ХХ ст.. його долю повторить В.Стус) показав українцям, що про волю треба не тільки думати, а й боротися за неї, не відступати у важкій битві. Проміння незгасного сонця його поезії вічно проникатиме через усі часові простори України та плекатиме душі «і мертвих, і живих, і ненароджених…»

VІІ. Самооцінювання та оцінювання вчителем роботи учнів на уроці.

VІІІ. Домашнє завдання.

Написати твір – роздум на тему:

«…що ми? Чиї сини? яких батьків?

Ким? за що закуті?»

centercenter

Т. Шевченко. Богданова церква в Суботові. 1845р.

Містерія «Великий льох» у контексті національної ідеї.

(Опорна схема)

Ідея національного пробудження у творчості Шевченка

Ранній період (петербурзький) (1838-1842)

Період

«трьох літ»

(1843-1847) Творчість періодів

заслання і після заслання (1847-1857;

1857-1861)

«Великий льох»

К

О

М

П

О

З

И

Ц

І

Я

Ідея

Тема Сюжет

Авторська мова

Розповіді трьох ворон Діалог трьох лірників Розповіді трьох пташок-душ

Символіка образів

\sПохожие работы:

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Топкановская основная общеобразовательная школа"УТВЕРЖДЕНО: Директор МБОУ "Топкановская ООШ" _ И.И.Ширяеваприказ от 01.09....»

«Ростовская область, Советский район, ст. СоветскаяМУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СТ. СОВЕТСКОЙ "Утверждаю" Директор МБОУ Советской СОШ При...»

«План воспитательной работы в 6г классе на 2014-2015 уч.г. Классный руководитель Кузнецова Надежда Сергеевна Педагогическая характеристика классного коллектива.     В классе обучается 24 ученика, и...»

«Сценарий классного часа по профориентации "Наше будущее в наших руках" Истинное сокровище для людей умение трудиться. Эзоп Классный час, посвященный проблеме осознанного выбора профессии. В последнее время на российском рынке труда складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны,...»

«МОУ Уразовская средняя общеобразовательная школа №2 Урок русского языка Тема: Изучение способов проверки написания безударных падежных окончаний имен прилагательных. Именительный падеж имен прилагате...»

«40-й Космический 39 лет назад члены КЛБ Муравей, рождённого 15 августа 1976 года, и не мечтали, что 1-й марафон, проведённый ими в свою годовщину 11 сентября 1977 года, достигнет 40-го номера и такого размаха. Базировался Муравей первые 5 лет на базе общежития №1 НПО Энергия на улице Циолковского 15/14. Провели 1-й марафон...»

«Урок по русскому языку в 6 классе на тему: "Знаки препинания. Пунктуация как система правил"ЦЕЛЬ: создание условий для продуктивной деятельности ученика, в которой ученик может решить следующие задачи: систематизировать знания по...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.